Centrum Badań Kosmicznych PAN

tel. (+48) 224-966-200
Menu

Projekty

GECCO. Zintegrowane środowisko geoinformacyjne na potrzeby zarządzania kryzysowego i koordynacji działań

Celem projektu GECCO było praktyczne zademonstrowanie użytkownikom z obszaru zarządzania kryzysowego i ratownictwa możliwości wykorzystywania w ich działaniach danych satelitarnych, innych informacji geoprzestrzennych i danych cyfrowych. Główne zadanie projektu to stworzenie wspólnego Środowiska Geoinformacji Kryzysowej, zapewniającego dostęp do informacji pochodzących z danych satelitarnych i innych informacji geoprzestrzennych istotnych dla zarządzania kryzysowego oraz pozwalającego na ich wymianę i informowanie na ich podstawie ludności o zagrożeniach.

W ramach projektu powstała platforma geoinformacyjna obejmująca trzy komponenty: profesjonalny portal mapowy zapewniający dostęp uprawnionym osobom (służbom i instytucjom zarządzania kryzysowego) do informacji pochodzących z danych satelitarnych i innych informacji geoprzestrzennych (np. analizy przestrzenne, wyniki modelowania, symulacje), portal dla ludności udostępniający publicznie wybrane informacje kryzysowe oraz aplikację mobilną umożliwiającą dystrybucję ostrzeżeń dla wybranych przez użytkownika obszarów.

Projekt finansowany w ramach programu PECS (Plan for European Cooperating States) poprzez Europejską Agencję Kosmiczną.

Kierownik projektu:  Brak informacji.
Źródło finansowania: ESA
Okres realizacji
:  wrzesień 2013 – luty 2015

Przewiń do góry