Centrum Badań Kosmicznych PAN

tel. (+48) 224-966-200
Menu

Projekty

FUTURE SPACE

W październiku 2019 roku Centrum Badań Kosmicznych PAN rozpoczęło realizację projektu edukacyjnego FUTURE SPACE w ramach programu ERASMUS+. Projekt skierowany jest młodzieży szkół ponadpodstawowych, jego celem jest poprawa jakości nauczania przedmiotów przyrodniczych i ścisłych, wzrost zainteresowania młodzieży tymi dziedzinami a także ukazanie możliwości i ścieżek karier w sektorze kosmicznym oraz innych innowacyjnych sektorach gospodarki.

W ramach Projektu zostanie opracowany Program Szkół Kosmicznych oraz Program Kosmiczny dla centrów nauki i innych organizacji prowadzących nauczania pozaformalne.

Celem Programu Szkół Kosmicznych nie jest zastąpienie istniejących programów nauczania poszczególnych przedmiotów STEM. Istotą Programu jest ukazanie zastosowań wiedzy teoretycznej, wskazanie interdyscyplinarnego charakteru i powiązań pomiędzy poszczególnymi przedmiotami przyrodniczymi i ścisłymi, których młodzież uczy się w szkole. Program będzie zawierać praktyczne informacje dla szkół na temat sposobu organizacji zajęć i procesu nauczania, przewidziany jest także pilotaż Programu, który da możliwość lepszego dopasowania rezultatu do potrzeb i możliwości placówek szkolnych.

Program Kosmiczny dla centrów nauki oraz innych organizacji zajmujących się kształceniem i nauczaniem stanowić będzie istotną modyfikację Programu Szkół Kosmicznych. Program Kosmiczny będzie opierać się na doświadczeniach i wiedzy partnerów zagranicznych projektu. W obu programach istotną rolę będą pełnić ćwiczenia, które pozwolą rozwijać umiejętności oraz kompetencje młodzieży, począwszy od podstawowych naukowo-technicznych, poprzez przekrojowe aż po tzw. kompetencje miękkie. Obydwa główne rezultaty będą wykorzystywać różnorodne materiały dydaktyczne, takie jak krótkie filmy wideo, narzędzia ICT, a nawet pokaz astronomiczny dla planetariów. Celem Programów jest także ukazanie ekonomicznych i społecznych korzyści eksploracji Kosmosu oraz potencjalnych ścieżek karier w przemyśle, które dostępne są nie tylko dla specjalistów z dziedzin STEM, ale także dla prawników czy absolwentów nauk społecznych.

Istotnym efektem działań projektowych będzie przeszkolenie znacznej liczby nauczycieli przedmiotów ścisłych i edukatorów z centrów nauki. Wydarzenia upowszechniające planowane w trakcie realizacji projektu, pozwolą dotrzeć łącznie (bezpośrednio i pośrednio) do ponad 10 tys. osób w Polsce, Holandii i Grecji, włączając w to uczestników dużych konferencji jak ECSITE (The European Network of Science Centres and Museums).

Chcemy, aby działania i rezultaty Projektu dokonały istotnej zmiany w kształtowaniu zainteresowania przedmiotami STEM i pokazały interesujące możliwości rozwoju młodym ludziom w całej Europie. Realizacja projektu powinna pozytywnie wpłynąć na jakość procesu nauczania przedmiotów przyrodniczych i ścisłych m.in. dzięki wprowadzeniu najnowszej metodologii dydaktycznej do szkół, a także zwiększyć liczbę kandydatów na studia STEM. Oba Programy wzbogacą ofertę edukacyjną dla szkół oraz organizacji zajmujących się nauczaniem pozaformalnym a także podniosą kompetencje nauczycieli i edukatorów.

Konsorcjum projektowe tworzą: Polska Agencja Kosmiczna (PAK), Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie (OEIiZK), Muzeum Nauki NEMO z Amsterdamu w Holandii oraz Centrum Nauki i Muzeum Techniki NOESIS z Salonik w Grecji, liderem konsorcjum jest Centrum Badań Kosmicznych PAN. Projektem kieruje dr Ryszard Gabryszewski, a uczestniczą w nim m.in.: Aleksandra Grzegorczyk, Małgorzata Michalska, dr Paweł Wajer, Gordon Wasilewski, dr Edyta Woźniak i dr Natalia Zalewska. Opracowane materiały będą sukcesywnie udostępniane od jesieni 2020 roku na stronie WWW: https://futurespace.cbk.waw.pl

Rola CBK PAN: Lider w konsorcjum międzynarodowym
Kierownik projektu
: dr Ryszard Gabryszewski
Źródło finansowania: ERASMUS+
Okres realizacji
: 2019-10-012022-03-31
Strona www: https://futurespaceproject.eu/ 

Przewiń do góry