Centrum Badań Kosmicznych PAN

tel. (+48) 224-966-200
Menu

CBK PAN

Foks-Ryznar Anna

doktor
Centrum Informacji Kryzysowej
Stanowisko: kierownik wykonawczy projektu
E-mail: afoks@cbk.waw.pl
Telefon: +48 22 4966 467

Anna posiada stopień Doktora Nauk Technicznych w specjalności geodezja satelitarna. Interesuje się zastosowaniem technik satelitarnych w zarządzaniu kryzysowym, ratownictwie oraz pomocy humanitarnej w szczególności w aspekcie wykorzystania programu Copernicus oraz łączenia danych wielu systemów nawigacji satelitarnej (GNSS), w tym Galileo. Od kilkunastu lat prowadzi prace, których celem jest opracowywanie i przeprowadzanie ewaluacji nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem, zarządzaniem kryzysowym i ratownictwem. Kierownik projektów z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami finansowanymi w ramach Programów Badawczych UE, Funduszy Europejskich oraz przez Europejską Agencję Kosmiczną.

Przewiń do góry