Centrum Badań Kosmicznych PAN

tel. (+48) 224-966-200
Menu

Projekty

Fine Guidance System (FGS) misji ESA ARIEL (Atmospheric Remote-sensing Infrared Exoplanet Large-survey) – M4 mission. Faza B1

Głownym zadaniem Fine Guidance System (FGS) jest zapewnienie precyzyjnego wyznaczenia osi satelity i prowadzenia satelity oraz dostarczenie precyzyjnej astronometrię i fotometrię dla realizacji zadań naukowych.

Kierownik projektu: Mirosław Rataj
Źródło finansowania: Europejska Agencja Kosmiczna
Okres realizacji
: 1 września 2018 – 31 grudnia 2019

Przewiń do góry