Centrum Badań Kosmicznych PAN

tel. (+48) 224-966-200
Menu

Projekty

EXOMHYDR. Wpływ systemów magmowych i tektoniki na aktywność hydrotermalną na Marsie w świetle badań misji ExoMars/TGO: warunki dla obecności życia i zasobów naturalnych

Celem projektu jest określenie źródła przeszłej i obecnej aktywności hydrotermalnej na Marsie z wykorzystaniem danych uzyskanych przez misję ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO). Sonda pozostaje obecnie na orbicie Marsa i rozpocznie ciągłe przesyłanie danych w maju 2018 roku. Miejsca aktywności hydrotermalnej to miejsca, w których życie mogło się rozpocząć na Ziemi i gdzie mogło się rozwinąć również na Marsie. To także miejsca wytrącania się minerałów, które mogą odegrać ważną rolę w przyszłej eksploatacji surowców podczas kolonizacji planety.

Kierownik projektu: Daniel Mège
Źródło finansowania: Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej (Team)
Okres realizacji
: 1 grudnia 2017 – 30 listopada 2020

Przewiń do góry