Centrum Badań Kosmicznych PAN

tel. (+48) 224-966-200
Menu

Ewolucja systemów laserowych na potrzeby świadomości sytuacyjnej w rejonie LEO

W ramach Seminarium ZGP/KGiAG referat pod tytułem Ewolucja systemów laserowych na potrzeby świadomości sytuacyjnej w rejonie LEO
wygłosi: dr Paweł Lejba (CBK PAN, Obserwatorium Astrogeodynamiczne Borowiec) 

Seminarium odbędzie się 26 listopada 2021 (piątek), o godz. 13:15,
via webex.

Streszczenie: Referat przedstawia wyniki projektu Europejskiej Agencji Kosmicznej ESA pt. LARAMOTIONS (LAser RAnging and MOmentum Transfer systems evolutION Study). Celem projektu było opracowanie koncepcji sieci stacji laserowych, które miałyby zapewnić jednocześnie dokładne śledzenie obiektów typu śmieć kosmiczny oraz w miarę potrzeby zmianę ich parametrów orbity za pomocą ciśnienia fotonowego generowanego przez laser dużej mocy, dając istotny wkład do usług związanych z unikaniem potencjalnych kolizji na orbitach LEO.
W zależności od wielkości sieci stacji, rozkładu geograficznego i parametrów orbitalnych obiektów i czasu jaki pozostał do potencjalnej kolizji, wielokrotne naświetlanie obiektów śmieciowych powodowałoby zwiększenie pędu fotonowego o 1-2 rzędy wielkości i istotnie wpływałoby na redukcję liczby fałszywych alertów o potencjalnych kolizjach na orbitach w rejonie LEO. Projekt prowadzony był pod kierunkiem Niemieckiej Agencji Kosmicznej DLR, przy współpracy Politechniki z Monachium, Centrum Badań Kosmicznych PAN oraz firmy ASA Astrosysteme GmbH.

Przewiń do góry