Centrum Badań Kosmicznych PAN

tel. (+48) 224-966-200
Menu

Projekty

Europlanet 2020 Infrastruktura Badawcza

Projekt EUROPLANET 2020 Infrastruktura Badawcza dotyczy kluczowych aspektów badań naukowych i technologicznych w obliczu współczesnych nauk planetarnych zapewniając otwarty dostęp do współczesnych danych badawczych, modeli i obiektów w Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Współpraca zapewni udostępnienie instrumentów badawczych i modelowych dla symulacji warunków na obiektach Układu Słonecznego.

Kierownik projektu: Łukasz Tomasik
Źródło finansowania: H2020, MNiSW
Okres realizacji
: 1 września 2015 – 30 września 2019

Przewiń do góry