Centrum Badań Kosmicznych PAN

tel. (+48) 224-966-200
Menu

Projekty

EPOS – System Obserwacji Płyty Europejskiej (EPOS-PL+)

Projekt EPOS-PL+ jest częścią największego europejskiego programu rozwoju infrastruktury badawczej w naukach o Ziemi o nazwie EPOS (European Plate Observing System). EPOS obejmuje obecnie 25 krajów Europy. 

Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie funkcjonalności infrastruktury badawczej EPOS-PL – wielowarstwowej, multidyscyplinarnej i interpretacyjnej infrastruktury badawczej, gdzie zbierane i gromadzone są dane z rozproszonych sieci pomiarowych, a następnie opracowywane, standaryzowane i integrowane w postaci baz danych.

Drugim strategicznym celem projektu jest wzmacnianie partnerstwa z przemysłem i umocnienie procesu transferu technologii pomiędzy nauką a przemysłem w zakresie nauk o Ziemi. Realizacja tego celu będzie oparta o budowę Geofizycznego Systemu Bezpieczeństwa dla Górniczych Filarów Ochronnych.

W projekcie EPOS-PL+ planowane jest zaspokojenie kluczowych potrzeb związanych z rozwojem infrastruktury badawczej Laboratorium Astrogeodynamicznego CBK PAN w Borówcu na potrzeby konsorcjum, poprzez jego modernizację i rozbudowę.

Infrastruktura badawcza zakupiona przez Centrum Badań Kosmicznych PAN (CBK PAN) w ramach realizacji zadania 6 (Integracja infrastruktury GGOS-PL z budową infrastrukturą) obejmuje stacjonarny grawimetr pływowy. Zostanie on umieszczony w Obserwatorium Astrogeodynamicznym w Borówcu. Dane rejestrowane przez ten grawimetr będą przekazywane na serwery Instytutu Geodezji i Kartografii, i po wstępnym opracowaniu, umieszczone w repozytorium danych grawimetrycznych tworzonym w Centrum Infrastruktury Badawczej Obserwacji Grawimetrycznych (CIBOG) w ramach projektu EPOS-PL.

Założenie nowej stacji grawimetrycznej w Obserwatorium w Borówcu wpisuje się w koncepcję utworzenia możliwie gęstej bazy danych grawimetrycznych na terytorium Polski. Przestrzenna informacja o zmianach pola siły ciężkości jest źródłem wielu cennych informacji również o procesach pod skorupowych. Należą do nich m.in. zasoby wód gruntowych i ich zmiany, deformacje obciążeniowe skorupy ziemskiej, poeksploatacyjne osiadanie górotworu czy procesy powodujące efekty kumulacji lub deficytu masy. Integracja grawimetrycznych stacji pomiarowych pozwoli na utworzeniu jednolitej bazy danych grawimetrycznych. Ogólnie dostępna, zintegrowana baza danych grawimetrycznych stwarza możliwości szerokiego wykorzystania do potrzeb ośrodków naukowo-badawczych, jak i celów gospodarczych.

 

Rola CBK PAN: Wykonawca
Kierownik zadania
: prof. Jolanta Nastula
Źródło finansowania: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020. Działanie 4.2. Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki
Wartość projektu: 52 844 599,09 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 37 853 456,48 PLN
Wartość zadań CBK PAN: 1 402 271,35
Okres realizacji
: 2020-01-012023-12-31
Strona www: https://epos-pl-plus.eu/

Przewiń do góry