Centrum Badań Kosmicznych PAN

tel. (+48) 224-966-200
Menu

Projekty

EO4EP. Obserwacje Ziemi dla Partnerstwa Wschodniego

Głównym celem przedsięwzięcia było przygotowanie produktów i serwisów opartych na danych pochodzących z obserwacji satelitarnej Ziemi dla projektów rozwojowych Banku Światowego i Europejskiego Banku Inwestycyjnego prowadzonych w Polsce, Armenii, Gruzji i Mołdawii w obszarach gospodarki wodnej i rolnictwa oraz poprawienie zdolności korzystania z takich produktów i serwisów wśród użytkowników lokalnych.

Projekt był finansowany przez Europejską Agencję Kosmiczną jako część szerszej inicjatywy – „Obserwacje Ziemi dla Zrównoważonego Rozwoju” – skierowanej do krajów Europy Wschodniej.

Liderem było Centrum Badań Kosmicznych, a konsorcjum składało się z firm zajmujących się przetwarzaniem danych satelitarnych – 3 polskich: Astri Polska, GEOSYSTEMS Polska, GeoPulse oraz 1 czeskiej: GISAT.

Kierownik projektu:  Brak informacji.
Źródło finansowania: ESA
Okres realizacji
:  lipiec 2016 – kwiecień 2018
Strona www: http://eo4sd-eastern.eu/

Przewiń do góry