Centrum Badań Kosmicznych PAN

tel. (+48) 224-966-200
Menu
Menu

Modelling of crustal deformation caused by magma intrusion on terrestrial planetary bodies

W projekcie zastosowane zostanie innowacyjne podejście do modelowania numerycznego położenia i umiejscowienia magmy w spękanych skałach wykorzystujące dwuwymiarową metodę Discrete Element Method (DEM). W laboratorium zmierzone będą właściwości mechaniczne próbek skał macierzystych, zebranych wokół zakrzepniętych i odsłoniętych intruzji magmy z południowozachodniej Polski. Sieci pęknięć w skałach macierzystych zostaną zmapowane cyfrowo przy użyciu najnowocześniejszych w geologii terenowej technik fotogrametrii. Właściwości mechaniczne skał i sieci pęknięć będą następnie wykorzystane w modelu 2D DEM. W tym realistycznym modelu położenie i zachowanie magmy będzie następnie systematycznie symulowane. Wyniki modelowania zostaną porównane z topografią i sieciami pęknięć zmapowanymi na Księżycu przy pomocy zdjęć satelitarnych, aby lepiej zrozumieć, jak ważne było nieelastyczne zachowanie skorupy Księżyca podczas umiejscawiania się magmy. Podsumowując, zaproponowane podejście multidyscyplinarne pozwoli na opracowanie nowych, złożonych modeli tego, w jaki sposób płytkie umiejscowienie magmy deformuje skorupę planetarną. W ten sposób projekt ten poprawi interpretację form na powierzchni planet typu ziemskiego spowodowanych przez magmę, a także ulepszy modele intruzji magmy stosowane w celu prognozowania i zmniejszenia zagrożeń wulkanicznych na Ziemi.

Kierownik projektu: dr Sam Poppe
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
Okres realizacji
: 02.08.2021 – 31.07.2023

Scroll to Top