Centrum Badań Kosmicznych PAN

tel. (+48) 224-966-200
Menu

Królikowska-Sołtan Małgorzata

doktor habilitowany
Zakład Dynamiki Układu Słonecznego i Planetologii
Position: profesor instytutu
E-mail: mkr@cbk.waw.pl
Phone: +48 22 4966 321
Scroll to Top