Centrum Badań Kosmicznych PAN

tel. (+48) 224-966-200
Menu

Coronagraph (PROBA-3 mission)

PROBA-3 is the 3rd mission of the PROBA (Project for Onboard Autonomy) line. It is an experimental mission devoted to the in-orbit demonstration of formation flying techniques and technologies. The high level objectives of the PROBA-3 project are:

  • The development to technology readiness level 9 (TRL), in-orbit demonstration, of the formation flying techniques and associated technologies.
  • The development and validation of the engineering approach, ground verification tools and facilities  required by formation flying.
  • The observation of the solar corona as part of the demonstration of formation flying by the implementation of a coronagraph.

The mission will be implemented with a pair of small spacecrafts, which form a coronagraph together. One spacecraft will carry the Coronagraph Instrument and auxiliary units while the second spacecraft will carry the occulter disk. Each spacecraft will be able to manoeuvre itself. The typical separation distance between the spacecraft will be about 150m. CBK PAN is responsible for delivery of important blocks of Coronograph: Filter Wheel Assembly and Coronograph Control Box.

Projekt PROBA-3 jest propozycją ESA przygotowania pierwszego lotu orbitalnego w formacji dwóch platform satelitarnych. Misja składa się z dwóch niezależnych satelitów, które będą poruszały się po orbicie w określonej konfiguracji i odległości, zachowując dużą precyzję wzajemnego położenia. Jako instrument naukowy dla tej misji został wybrany koronograf badający koronę słoneczną.

Elementy tego przyrządu będą znajdować się na obydwu satelitach. Jeden satelita określany jako CSC (Coronograph Spacecraft), o masie ok.340 kg, będzie zawierał system detektorów obserwujących koronę, na drugim z nich – zwanym OSC (Occulter Spacecraft) o masie ok.200 kg, znajdzie się dysk przesłaniający Słońce w momencie, w którym wykonywane będzie zobrazowanie tej korony.

Obydwa satelity będą sterowane w kosmosie, tak jakby stanowiły dwa elementy wspólnej sztywnej struktury tworzącej wielki teleskop o długości 150 m (z oddzieloną częścią optyki teleskopu oraz detektorami). Cała platforma będzie kontrolowana w sposób umożliwiający obrót i koncentrację na dowolnie wybranym punkcie w przestrzeni. Możliwa będzie także zmiana relatywnej odległości pomiędzy satelitami w zakresie od 25 metrów do 250 metrów (np. aby zmienić ogniskową).

Zespół inżynierów z CBK PAN jest odpowiedzialny za opracowanie Coronograph Control Box i jego integrację oraz systemu filtrów FWA (Filter Wheel Assembly) do części optycznej koronografu. Odpowiada za poprawność realizacji całości przedsięwzięcia pod względem spełnienia wymagań, jak i zgodności ze sztuką projektową, za koordynację prac podwykonawców oraz odbiór od nich efektów działań.

8 lipca 2015 roku podpisano kontrakt między Centrum Badań Kosmicznych PAN, reprezentującym polską stronę podwykonawców, a Centre Spatial de Liege – Université de Liege na budowę sterownika koronografu CCB oraz systemu FWA. CBK PAN zajmie się w szczególności inżynierią systemową, opracowaniem projektu komputera pokładowego, zapewnieniem właściwej kontroli jakości, konstrukcją i wykonaniem obudowy sterownika i okablowania wewnętrznego.

CBK PAN jest również odpowiedzialne za integrację sterownika koronografu (w swoich laboratoriach typu „clean room”) oraz jego testy zarówno funkcjonalne, jak i – w ramach wymagań – środowiskowe. CBK PAN będzie wspierało Centre Spatial de Liege w integracji sterownika z resztą podsystemów koronografu.

Scroll to Top