Centrum Badań Kosmicznych PAN

tel. (+48) 224-966-200
Menu

Staff

CBK PAN employees

Wrzosek Emil

Emil ukończył Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Głównym obszarem jego zainteresowań jest planowanie i przeprowadzanie gier symulacyjnych, ćwiczeń oraz szkoleń. W swojej pracy nacisk kładzie na wielopłaszczyznowe postrzeganie zagadnień związanych z bezpieczeństwem cywilnym. Do zespołu CIK dołączył w marcu 2014 r. Jego celem jest przygotowywanie symulacji sztabowych na najwyższym możliwym …

Wrzosek Emil Read More »

Trzebińska-Martins Karolina

Karolina jest absolwentką studiów magisterskich na kierunku International Humanitarian Assistance prowadzonych przez NOHA (Network on Humanitarian Action). Dyplom uzyskała w 2018 roku z dwóch uniwersytetów – Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu w Groningen (Holandia). Głównym obszarem jej zainteresowań jest pomoc humanitarna, a w szczególności jej wymiar psychologiczny oraz zagadnienia dotyczące handlu ludźmi. Do zespołu CIK dołączyła …

Trzebińska-Martins Karolina Read More »

Meitz Joanna

Joanna z wyróżnieniem ukończyła studia magisterskie na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Do zespołu Centrum Informacji Kryzysowej dołączyła w 2014 r. Zajmuje się tworzeniem metodologii ewaluacji najnowszych technologii dla zarządzania kryzysowego. Posiada doświadczenie zawodowe w organizacji i ocenie ćwiczeń, szkoleń i gier symulacyjnych. Głównym obszarem jej zainteresowań jest zarządzanie kryzysowe oraz …

Meitz Joanna Read More »

Ryzenko Jakub

Jakub jest specjalistą w zakresie polityki kosmicznej, współpracy międzynarodowej w działalności kosmicznej, wykorzystania technik satelitarnych w obszarze bezpieczeństwa oraz inżynierii systemowej (zarządzania złożonymi projektami inżynierskimi). W latach 2004-2008 pełnił funkcję szefa Polskiego Biura ds. Przestrzeni Kosmicznej. Od tego czasu aktywnie zaangażowany w promowanie zastosowań technik satelitarnych w Polsce. Następnie doradca Ministerstwa Gospodarki w obszarze polityki …

Ryzenko Jakub Read More »

Milczarek Marta

Marta jest geografem, absolwentką Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła specjalizacje Geoinformatyka i teledetekcja oraz Geomorfologia. W Centrum Informacji Kryzysowej zajmuje się przetwarzaniem obrazów satelitarnych i analizami GIS na potrzeby zarządzania kryzysowego i projektów pomocy rozwojowej.

Nałęcz-Kobierzycka Anna

Anna jest absolwentką Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w polityce kosmicznej, współpracy międzynarodowej w działalności kosmicznej oraz relacjach Unia Europejska – Europejska Agencja Kosmiczna. Brała udział w negocjacjach akcesyjnych Polski do ESA i reprezentowała Polskę w pracach tej organizacji. Współautor i redaktor „Polskiej Strategii Kosmicznej” przyjętej rzez rząd w styczniu 2017 r. W …

Nałęcz-Kobierzycka Anna Read More »

Dąbrowska Katarzyna

Katarzyna jest absolwentką Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Główny obszar jej zainteresowań to zastosowanie nowoczesnych technologii w procesach podejmowania decyzji. Do zespołu CIK dołączyła w marcu 2019 r. Do jej zadań należy wsparcie koordynacji projektu Sat4Envi.

Foks-Ryznar Anna

Anna posiada stopień Doktora Nauk Technicznych w specjalności geodezja satelitarna. Interesuje się zastosowaniem technik satelitarnych w zarządzaniu kryzysowym, ratownictwie oraz pomocy humanitarnej w szczególności w aspekcie wykorzystania programu Copernicus oraz łączenia danych wielu systemów nawigacji satelitarnej (GNSS), w tym Galileo. Od kilkunastu lat prowadzi prace, których celem jest opracowywanie i przeprowadzanie ewaluacji nowych rozwiązań technicznych …

Foks-Ryznar Anna Read More »

Scroll to Top