Centrum Badań Kosmicznych PAN

tel. (+48) 224-966-200
Menu

Bieżące opracowanie zestawu danych heliogeofizycznych do prognozowania warunków łączności radiowej oraz rozwój metodyki i systemów prognozowania warunków łączności radiowej

No description avaliable.

Principal Investigator: Beata Dziak-Jankowska
Funding source: Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi
Timeframe: 
Jan. 1, 2017 – Dec. 31, 2018

Scroll to Top