Centrum Badań Kosmicznych PAN

tel. (+48) 224-966-200
Menu

5th National Conference on Light Pollution

[Polish only] 5. Ogólnopolska konferencja na temat Zanieczyszczeni Światłem (5OKZŚ) miała miejsce 19-20 października 2017 roku, w Warszawie, w Centrum Badań Kosmicznych PAN.

Organizatorem imprezy było CBK PAN, we współpracy z Stowarzyszeniem Polaris-OPP, ScienceNow i Fundacją im. Anny Pasek. Rezultatem konferencji jest m.in. monografia „Zanieczyszczenie światłem. Źródła, obserwacje, skutki” (opublikowana w otwartym dostępie).

O konferencji

Nie ma w Polsce miejsca, które byłoby w stu procentach wolne od zanieczyszczenia światłem. Aż połowa ludności Polski nie ma szans by dostrzec Drogę Mleczną, a dla czternastu procent populacji kraju nocne niebo jest tak jasne, że wzrok przez cała dobę pozostaje w dziennym trybie widzenia. Problem zanieczyszczenia światłem dotyczy nas wszystkich, choć zdecydowana większość społeczeństwa nie jest tego nawet świadoma.

Celem organizowanej cyklicznie Ogólnopolskiej Konferencji na temat Zanieczyszczenia Światłem (OKZŚ) jest szerzenie informacji o problemie, jakim jest niewłaściwa emisja antropogenicznego światła nocą. Konferencja pełni równocześnie rolę najważniejszego w Polsce forum wymiany doświadczeń w zakresie badań naukowych nad zanieczyszczeniem świetlnym.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny i stanowi wyjątkową okazję interakcji ekspertów z tak odmiennych dziedzin, jak: technika oświetleniowa, planowanie przestrzenne, architektura, ekologia, medycyna, astronomia, psychologia, prawo, turystyka, meteorologia, fizyka atmosfery, teledetekcja satelitarna. Uczestnikami spotkania są zarówno profesjonalni naukowcy, jak i przedstawiciele administracji państwowej, oraz organizacje pozarządowe.

Scroll to Top