Centrum Badań Kosmicznych PAN

tel. (+48) 224-966-200
Menu
Menu

Labs and Facilities

Antena of RIMS station at Centrum Badań Kosmicznych in Warsaw. Photo: CBK PAN

Observation station at the CBK PAN in Warsaw

[Polish only] Stacja w Warszawie zarejestrowana jest w Międzynarodowym Centrum Pływów Ziemskich (ICET) w Brukseli pod nr. 0907. Ciągle obserwacje zmian pola grawitacyjnego prowadzone są od 1994 roku. Stacja wyposażona jest w stacjonarne grawimetry klasy pływowej: LaCoste&Romberg G-648 oraz

Read more »

Geodynamic Laboratory (Książ)

[Polish only] Obserwatorium w Książu zarejestrowane jest w Międzynarodowym Centrum Pływów Ziemskich (ICET) w Brukseli pod nr 0906. Ciągle obserwacje zmian linii pionu prowadzone są tam od 1974 roku (jeden z najdłuższych ciągów obserwacyjnych zmian linii pionu na świecie).

Read more »

LOFAR radiotelescope

[Polish only] LOFAR, czyli LOw Frequency ARray, to interferometr radiowy, obserwujący w zakresie bardzo niskich częstotliwości. Obecnie funkcjonuje kilkadziesiąt stacji LOFAR w różnych krajach, najwięcej w Holandii, gdzie powstał pomysł budowy takiego interferometru, ponadto w Niemczech, Francji i Wielkiej

Read more »
Laser station (Borówiec). Photo: CBK PAN

Laser station (Borówiec)

[Polish only] Stacja laserowa wykonuje laserowe pomiary odległości sztucznych satelitów Ziemi. Jest częścią sieci International Laser Ranging Service (ILRS), międzynarodowej organizacji skupiającej podobne placówki z całego świata (w ramach sieci ma numer: 7811).

Read more »
Time and Frequency Laboratory (Borówiec). Photo: CBK PAN

Time and Frequency Laboratory (Borówiec)

[Polish only] Laboratorium Czasu i Częstotliwości wyposażone jest w cztery zegary atomowe i najnowsze systemy dowiązania skal czasu. Pozwala to na pomiaru czasu z błędem po poziomie 100 pikosekund. To jeden z najlepszych wyników wśród laboratoriów czasu na świecie.

Read more »

Vacuum chambers (Wrocław)

In the Solar Physics Division there are  two vacuum chambers: Small vacuum chamber: vacuum of 10 -3 Tr with the possibility of cooling with carbon dioxide (-20ºC). Initial thermal tests of electronic equipment can be performed in the chamber.

Read more »
Scroll to Top