Centrum Badań Kosmicznych PAN

tel. (+48) 224-966-200
Menu

Papers by PGD: year 2018 and earlier

2018

Information not avaliable

2017

Information not avaliable

2016

Information not avaliable

2015

Information not avaliable

2014

Information not avaliable

2013

Information not avaliable

2012

Information not avaliable

2011

Information not avaliable

2010

Information not avaliable

2009

Information not avaliable

2008

Information not avaliable

2007

Information not avaliable

2006

Information not avaliable

2005

 • Brzeziński A., 2005, Nontidal oceanic excitation of diurnal and semidiurnal polar motion estimated from a barotropic ocean model, Proceedings Journees Systemes de Reference Spatio-Temporels 2004, ed. N. Capitaine, Paris Observatory, 2005, w druku.
 • Brzeziński A., 2005, Modelowanie precesji-nutacji jako wazny element badan globalnej dynamiki Ziemi, “Osiagniecia Nauki i Techniki – Kierunki Rozwoju i Metody”, Konwersatorium Politechniki Warszawskiej, Wkladka do Miesiecznika Politechniki Warszawskiej, red. Stanislaw Janeczko, 2005, (w druku).
 • Brzeziński A., 2005, Review of the Chandler Wobble and its excitation, Proc. ECGS Workshop “Forcing of polar motion in the Chandler frequency band: a contribution to understanding interannual climate variations”, ed. H.-P. Plag, European Center for Geodynamics and Seismology, Luxembourg-city, 2005, (w druku).
 • Brzeziński A., J. Nastula, B. Kołaczek, M. Ponte, 2005, Oceanic excitation of polar motion from intraseasonal to decadal periods, in “A Window on the Future of Geodesy”, ed. F. Sanso, IAG Symposia, Vol. 128, Springer Verlag, Berlin Heidelberg, 2005, (w druku).
 • Dehant V., A. Brzeziński, 2005, Working Group on Nutation, Procedings of the XXV General Assembly of the International Astronomical Union, ed. O. Engvold, Transactions of the IAU, Vol. XXVB, Astronomical Society of the Pacific, Provo, USA, (w druku).
 • Kaczorowski M., 2005, Results of Clinometric Observations of Earth Tides in 2003 at the Ksiaz Station No. 0906, Artificial Satellites, (w przygotowaniu).
 • Kosek W., Kalarus M., Johnson T.J., Wooden W.H., Mccarthy D.D., Popiński W., 2005, A comparison of LOD and UT1-UTC forecasts by different combination prediction techniques” – accepted to Artificial Satellites – Journal of Planetary Geodesy.
 • Kosek W., 2005, Excitation of the Chandler wobble by the geophysical annual cycle., accepted to Proc. ECGS Chandler Workshop, ed. H.-P. Plag, European Center for Geodynamics and Seismology, Luxembourg-city, 2005, (w druku).
 • Nawrocki J., Lewandowski W., Azoubib J., 2005, GPS multi-channnel time transfer unit based on a Motorola receiver and using CCTF standards, Metrologia, (w druku).
 • Pashkevich V.V., G. I. Eroshkin, A. Brzeziński, 2005, Application of the spectral analysis for the mathematical modelling of the rigid Earth rotation, Proceedings Journees Systemes de Reference Spatio-Temporels 2004, ed. N. Capitaine, Paris Observatory, 2005, (w druku).
 • Schillak S., Wnuk E., Kunimori H., Yoshino T., 2005, Crustal deformation in the Key Stone network detected by the SLR technique, Journal of Geodesy, (in press).

2004

 • Bartoszak J., Schillak S., 2004, Modernization of the Borowiec satellite laser ranging system, Proc. 14th International Workshop on Laser Ranging, San Fernando, 7-11.06.2004 (in press).
 • Brzeziński A., Kosek W., 2004, Free core nutation: stochastic modelling versus predictibility, Proc. Journes Systemes de Reference Spatio-Temporels 2003, “Astrometry, geodynamics and Solar system dynamics: from milliarcseconds to microarcseconds”, A. Finkelstein and N. Capitaine (eds.), Inst. of Applied Astronomy of the Russian Acad. of Science, St. Petersburg, 99-106.
 • Brzeziński A., 2004, Nowy model precesyjno-nutacyjny, Instytut Geodezji i Kartografii, Seria Monograficzna Nr 10 “Nowe Obowiązujące Niebieskie i Ziemskie Systemy i Układy Odniesienia oraz ich Wzajemne Relacje”, red. Jan Kryński.pp. 145-161.
 • Brzeziński A., R.M. Ponte, A.H. Ali, 2004, Nontidal oceanic excitation of nutation and diurnal/semidiurnal polar motion revisited. Journal of Geophysical Research, Vol. 109, No. B11, doi: 10.1029/2004JB003054, 2004.
 • Eroshkin, G.I., V.V. Pashkevich, A. Brzeziński, 2004, Numerical analysis of the rigid earth rotation with the quadruple precision, Artificial Satellites, Vol. 39, No. 4 – 2004
 • Jaworski L., A. ŚWiĄTek, M. Antosiewicz, J. Wawrzyn, 2004, rozdział 12 w książce GPS w Geodezji, str. 191-220, (złożone do druku).
 • Kaczorowski M., 2004, Water Tube Tiltmeter in Low Silesian Geophysical Observatory: Preliminary Results of Observations. Artificial Satellites, Vol. 39, pp. 147-154, 2004.
 • Kaczorowski M., Water Tube Tiltmeter in Low Silesian Geophysical Observatory. Results of adjustment of half yearly series of plumb line variations. Acta Geodynamica et Geomaterialia, Vol. 1, pp. 155-159, 2004.
 • Kalarus M., Kosek W., 2004, Prediction of Earth orientation parameters by artificial neural networks. Artificial Satellites – Journal of Planetary Geodesy.Vol. 39, No 2. , 175-184.
 • Kosek W., 2004, Possible excitation of the Chandler wobble by variable geophysical annual cycle., Artificial Satellites – Journal of Planetary Geodesy, Vol. 39, No 2. , 135-145.
 • Kosek W., Mccarthy D.D., Johnson T.J., Kalarus M., 2004, Comparison of polar motion prediction results supplied by the IERS Sub-bureau for Rapid Service and Predictions and results of other prediction methods. Proc. Journes Systemes de Reference Spatio-Temporels 2003 “Astrometry, geodynamics and Solar system dynamics: from milliarcseconds to microarcseconds”, A.Finkelstein and N.Capitaine (eds.), Inst. of Applied Astronomy of the Russian Acad. of Sciences, St. Petersburg, pp. 164-169.
 • Kosek W., Popinski W., Schuh H. And Schmidt M., 2004, Is there any frequency dependent time lag between atmospheric and geodetic excitation functions?, Geowissenschaftliche Mitteilungen “Evolving Space Geodesy Techniques: Papers presented at the EGS XXVII General Assembly, Nice, France, 2002, Weber et al. (eds.) , Wien, Vol. 69, 52-59.
 • Kosek W., Kalarus M., Popiński W., 2004, Porównanie wyników różnych metod prognozowania parametrów orientacji Ziemi, Proc. Sekcja Sieci Geodezyjnych Komitetu Geodezji PAN, Sekcja Dynamiki Ziemi Komitetu Geodezji PAN, Nowe Obowiązujące Systemy Współrzędnych Ziemskich i Niebieskich oraz ich wzajemne relacje, Instytut Geodezji i Kartografii, Seria Monograficzna Nr 10, pp. 215-241.
 • Kosek W., Kalarus M., Popiński W., 2004, Prognozowanie czasu UT1-UTC za pomoca kombinacji róznych metod prognozowania., Proc. on CD – Seminarium Komisji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badan Kosmicznych i Satelitarnych PAN oraz Sekcji Sieci Geodezyjnych Komitetu Geodezji PAN “Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji”, Kraków, 23-24 wrzesień 2004.
 • Kosek W., Kalarus M., Johnson T.J., Wooden W.H., Mccarthy D.D. And Popinski W., 2004, A comparison of UT1-UTC forecasts by different prediction techniques” – submitted to Proc. Journees Systemes de Reference Spatio-Temporels 2004, Sep. 20-22, Paris, France.
 • Krankowski A., Kosek W., Baran L.W., Shagimuratov I.I., Kalarus M., 2004, Forecasting of the total electron content values at single location. – submitted to Annales Geophysicae.
 • Krankowski A, Kosek W., Baran L.W., Popinski W., Kalarus M., 2004, Wavelet analysis and forecasting of VTEC obtained with GPS observations over European latitudes, I General Assembly of the EUG, Nice, France, 25-30 April 2004. accepted to Journal of Atmospheric and Solar-terrestrial Physics in september 2004.
 • Krankowski A, Kosek W., Baran L.W., 2004, TEC forecasting over European latitudes with use of several predictions methods, 35th COSPAR Scientific Assembly, Paris, France, 18-25 July, 2004, submitted to Advances of Space Research in october 2004.
 • Krankowski A., Kosek W., Baran L.W., Popiński W., 2004, Krótkookresowa predykcja TEC nad Europa., Proc. on CD – Seminarium Komisji Geodezji Satelitarnej Komitetu Bada? Kosmicznych i Satelitarnych PAN oraz Sekcji Sieci Geodezyjnych Komitetu Geodezji PAN “Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji”, Kraków, 23-24 wrzesien 2004.
 • Kraszewska K., M. Rutkowska, 2004, Estimation of the station position shifts from SLR data, Artificial Satellites, Planetary Geodesy, Vol.39, No.2, 2004. pp. 185-194.
 • Kryński J., J. Rogowski, J.B. Zieliński, 2004, National Report of Poland to EUREF 2003. Mitteilunkgen des Bundesamtes fur Kartografie und Geodesie, Vol. 33, EUREF Publication No. 13. pp. 264-268, 2004.
 • Lejba P., Schillak S., 2004, Wyznaczanie orbit i współrzędnych stacji z obserwacji laserowych niskich satelitów, Seminarium Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji, Kraków, 22-23.09.2004, (CD).
 • Pachelski W., 2004, Geoinformatyczne bezpośrednie opisywanie położenia, Geoinformatica Polonica (w druku).
 • Rutkowska M., 2004, Satellite WESTPAC: Influence of the non-conservative forces on the accuracy of orbit estimation. Artificial Satellites, Vol. 39, No 4, pp. 325-333, 2004.
 • Rutkowska M., 2004, The accuracy of orbit estimation for the low-orbit satellites LARETS and WESTPAC, Submitted to Advances in Space Research, GREAT BRITAIN, 2004.
 • Schillak S., 2004, Analysis of the process of the determination of station coordinates by the satellite laser ranging based on results of the Borowiec SLR station in 1993.5-2000.5, Part 1: Performance of the satellite laser ranging. Artificial satellites, Vol. 39, No. 3, pp. 217-263, 2004.
 • Schillak S., 2004, Analysis of the process of the determination of station coordinates by the satellite laser ranging based on results of the Borowiec SLR station in 1993.5-2000.5, Part 2: Determination of the station coordinates, Artificial satellites, Vol. 39, No 3., pp. 265-287, 2004.
 • Schillak S., 2004, Determination of the station coordinates for quality control of the satellite laser ranging data, Proc. 14th International Workshop on Laser Ranging, San Fernando, 7-11.06.2004 (in press).
 • Schillak S., 2004, Wyznaczanie współrzędnych stacji laserowych dla kontroli jakości wyników obserwacji, Seminarium Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji, Kraków, 22-23.09.2004, (CD).
 • Zieliński J.B., 2004, 50 Years of work of Professor BARBARA KOŁACZEK, Artificial Satellites; Vol. 39, No. 1 – 2004, pp 5-7.

2003

 • Antosiewicz M., J. Wawrzyn, L. Jaworski, A. Świątek, 2003, Przewodnik po ASG-PL, Geodeta, Nr 10 (101), str. 22-26.
 • Antosiewicz M., J. Wawrzyn, L. Jaworski, A. Świątek, 2003, Pewniej i taniej. Praktyczne wykorzystanie systemu ASG-PL, Geodeta, Nr 12 (103), str. 32-34.
 • Antosiewicz M., Jaworski L., Świątek A., Wawrzyn J., 2003, Projekt wytycznych technicznych do wykonywania pomiarów satelitarnych GPS przy użyciu systemu obliczeniowego ASG-PL, przygotowania danych do obliczeń oraz prezentacji wyników w serwisie obliczeniowym ASG-PL, http://www.asg-pl.pl/publikacje/proj_wyt_tech_asg.doc
 • Azoubib J., Nawrocki J., Lewandowski W., 2003, Independent atomic time scale in Poland – organization and results, Metrologia , Vol. 40, issue 3, pp. S245-S248.
 • Bartoszak J., Schillak S., 2003, The upgrading of the Borowiec Satellite Laser Ranging System, Seminarium Earth Rotation and Satellite Geodesy from Astrometry to GNSS, Warszawa 18-19.09.2003 (CD).
 • Brzeziński A. and P. M. Mathews, 2003, Recent advances in modeling the lunisolar perturbation in polar motion corresponding to high frequency nutation: report on the discussion of the IAU Comm. 19 WG on Nutation, Proc. Journees Systemes de Reference Spatio-Temporels 2002, eds. N. Capitaine and M. Stavinschi, Ars Docendi, Paris, pp. 101-108.
 • Brzeziński A., 2003, Oceanic excitation of polar motion and nutation – an overview, Proc. IERS Workshop on Combination Research and Global Geophysical Fluids, eds. B. Richter, W. Schwegmann and W. R. Dick, IERS Technical Note No. 30, Verlag des Bundesamts fuer Kartographie und Geodaesie, Frankfurt am Main, pp. 144-149.
 • Brzeziński A., 2003, Lunisolar perturbations in polar motion at a microarcsecond trucation level, in Em. Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.h.c.mult. Dr. techn. Helmut Moritz, Festschrift zum 70. Geburtstag, herausgegeben von N. Kuehtreiber, Inst. für Geodäsie, Technische Universität Graz, pp. 55-66.
 • Celka T., S. Schillak, 2003, Range Bias in Borowiec Satellite Laser Ranging Sysytem, Artificial Satellites, Vol. 38, pp. 29-35, 2003.
 • Dąbrowski W., D. Dąbrowska, A. Łyszkowicz, 2003, Modern geodetic network and datum in Poland, Geodezija ir Kartografija, Nr.4, pp. 113-116.
 • Dehant V., A. Brzeziński, 2003, Working Group on Nutation, Proc. XXV IAU General Assembly, ed. O. Engvold, Transactions of the International Astronomical Union, Vol. XXVB, Astronomical Society of the Pacific, Provo, USA, w druku.
 • Jaworski L., A. Świątek, R. Zdunek, J. B. Zieliński, 2003, Results of the EUREF-POL2001 GPS Campaign – Report on the Symposium of the IAG Subcommission for Europe (EUREF) held in Ponta Delgada, 5-8 June 2002, EUREF Publication No. 12, Verlag des Bundesamtes fur Kartographie und Geodasie, Band 29, pp. 185-197, Frankfurt am Main.
 • Jaworski L., A. Świątek, R. Zdunek, J. B. Zieliński, 2003, Final results of the EUREF-POL2001 GPS campaign, Proc. Syp. of the IAG Subcommission for Europe (EUREF), Toledo, Spain 4-7.06.2003, złożone do druku.
 • Kosek W., 2003, Polar motion prediction by different methods in polar coordinate system. Proc. of the Journees 2002, Systemes de Reference Spatio-Temporels, Bucarest, 25-28 Sep. 2002, pp. 125-131.
 • Kosek W., Kalarus M., 2003, Time-frequency analysis and prediction of polar motion radius and angular motion, Artificial Satellites, Vol. 38, No. 2. 41-54.
 • Kraszewska K., M. Rutkowska, Estimation of the station position shifts from SLR data. Submitted to Artificial Satellites in 2003.
 • Lewandowicz E., A. Łyszkowicz, K. Kowalczyk, 2003, Statistical Evaluation of Primary Levellings in Poland, Geodezija ir Kartografija, Nr.4, pp. 135-139.
 • Łyszkowicz A., E. Lewandowicz, K. Kowalczyk, T. Ogórek, 2003, Status of the precise levelling data base, Geodezija ir Kartografija, Nr.1, pp. 27-30.
 • Łyszkowicz A, T. Ogórek, 2003, Application of Criteria for Reliability and Detection of Outliers in Levelling Networks: The Polish Case, Geodezija ir Kartografija, Nr.1, pp. 8-12.
 • Łyszkowicz A., Kowalczyk K., 2003, Wykorzystanie testów statystycznych do analizy wyników pomiarów niwelacji precyzyjnej w Polsce (lata 1926 – 1982), Zeszyty Naukowe AR we Wrocławiu, nr 452, seria Geodezji i Urządzeń Rolnych XX.
 • Łyszkowicz A., T. Ogórek , 2003, Problemy wyrównywania sieci niwelacji precyzyjnej w Polsce, Zeszyty Naukowe AR we Wrocławiu, nr 452, seria Geodezji i Urządzeń Rolnych XX.
 • Łyszkowicz A., 2003, Gravimetric vertical deflections for the area of Poland. Artificial Satellites, Vol. 38, pp. 107-118, 2003.
 • Nawrocki J., 2003, Recent Activities in the Field of Time and Frequency in Poland, Proceedings of Precise Time and Time Interval Systems and Applications Meeting, Reston, Virginia, USA.
 • Nawrocki J., W. Lewandowski, 2003, Independent atomic time scale in Poland – development and results. Metrology and Measurement Systems, Vol. 10, pp. 287-295,
 • Pachelski W., 2003, Informacja geograficzna: Podstawy modelowania według norm europejskich i krajowych. Geodezja i Kartografia, Vol. LI, z. 1 – 2, ss. 69 – 96.
 • Pachelski W., 2003, Działalność normalizacyjna w dziedzinie informacji geograficznej, cz. III (tytuł od redakcji: Na razie normy CEN). Magazyn geoinformacyjny GEODETA, Nr 1 (92), ss. 20 – 21 (w druku).
 • Pachelski W., 2003, Normalizacja w dziedzinie informacji geograficznej, Normalizacja, Nr 11, ss. 18 – 26.
 • Rutkowska M., 2003, Satellite WESTPAC, Influence of the gravity field on the accuracy of orbit estimation, Artificial Satellites, Planetary Geodesy, Vol.38, No.3, 2003.
 • Rutkowska M., J.B. Zielinski, 2003, Preliminary results of orbits estimations for GRACE-A and GRACE-B. Proceedings 13 International Workshop on laser Ranging, pp. 137-143, 2003.
 • Schillak S., 2003, Wyznaczanie ruchu euro-azjatyckiej płyty tektonicznej z obserwacji laserowych wykonanych w Borowcu, Materiały VII Sympozjum Współczesne problemy podstawowych sieci geodezyjnych, Olsztyn 26-27 czerwca 2003 (CD).
 • Schillak S., Wnuk E., 2003, The stability of the SLR stations coordinates determined from monthly arcs of LAGEOS-1 and LAGEOS-2 laser ranging in 1999-2001, Proc. 13th International Workshop on Laser Ranging, NASA, Washington, 7-11.10.2002.
 • Schillak S., E. Wnuk, 2003, The SLR stations coordinates determined from monthly arcs of LAGEOS-1 and LAGEOS-2 laser ranging in 1999-2001. Advances in Space Research, Vol. 31, pp. 1935-1940, 2003.
 • Zdunek R., M. Sztobryn, W. Stepko, 2003, “European Service For Mean Sea Level – ‘ESEAS’. Current state and the first results from Wladyslawowo station”, Materiały z Dorocznego Krajowego Seminarium “Ruch Obrotowy Ziemi i Geodezja Satelitarna “Od Astrometrii do GNSS”, Warszawa, 18-19 września 2003.
 • Zielinski J.B., M.S.Petrovskaya, 2003, The possibility of the calibration/validation of the GOCE data with the balloon-borne gradiometer. Advances in Geosciences (2003) Vol.1: pp.149-153.
 • Zieliński J.B., 2003, Scientific and Research Activity of Prof. Stanisław Oszczak at the Space Research Center, Polish Academy of Sciences and in international organizations. Tom Jubileuszowy “Stanisława Oszczak – 40 lat pracy naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej”. Wyd. Uniw. Warmińsko Mazurskiego, Olsztyn 2003, pp.67-76.
 • Zieliński J.B., 2003, Kierunki rozwoju GEODEZJI SATELITARNEJ w ramach krajowej Strategii Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej. Strategia Działań w Polsce dotyczących przestrzeni kosmicznej w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej. Ekspertyza na zlecenie Polskiej Akademii Nauk, Komitetu ds. Badań i Kosmicznych i Satelitarnych, Biuro ds. Przestrzeni Kosmicznej, Warszawa, Listopad 2003.
 • Zieliński J.B., E.Lorenzini, M.S. Petrovskaya, 2003, Recent Developments in Satellite Gradiometry. Materialy Mezhdunarodnoy Nauchnoy Konferencii “Interkosmos”, 9-10 Apr. 2001. Moskva, -Blok-Inform-Express, pp. 171-176.
 • Zieliński J.B., 2003, Professor TADEUSZ CHOJNICKI (1932-2003) – OBITUARY – Artificial Satellites, Vol. 38, No. 2 – 2003, pp. 39-40.

2002

 • Bogdanov P., Zholnerov V., Kovita S., Lewandowski W., Azoubib J., de Jong G., Imae M., Nawrocki J., 2002, Analysis of Glonass GPS Time Transfer Using Multi-channel Receivers, Proc. 16th EFTF, St Petersbourg.
 • Brzeziński A., Ch. Bizouard, S. Petrov, 2002, Influence of the atmosphere on Earth rotation: what new can be learned from the recent atmospheric angular momentum estimates? Surveys in Geophysics, Vol. 23, pp. 33-69.
 • Brzeziński A., J. Nastula, 2002, Oceanic excitation of the Chandler wobble, Advances in Space Research, Vol. 30, No. 2, pp. 195-200.
 • Brzeziński A., J. Nastula, R. M. Ponte, 2002, Oceanic excitation of the Chandler wobble using a 50-year time series of ocean angular momentum, in Vistas for Geodesy in the New Millennium, eds. J. Adam and K.-P. Schwarz, IAG Symposia, Vol. 125, Springer Verlag, Berlin Heidelberg, pp. 434-439.
 • Brzeziński A., N. Capitaine, 2002, Lunisolar perturbations in Earth rotation due to the triaxial figure of the Earth: geophysical aspects, Proc. Journees Systemes de Reference Spatio-Temporels 2001, ed. N. Capitaine, Paris Observatory, pp. 51-58.
 • Celka T., Schillak S., 2002, Range Bias in Borowiec Satellite Laser Ranging System, Artificial Satellites, Vol. 38, No. 1, Warsaw, Poland, pp. 29-35.
 • Celka T., Schillak S., 2002, Range Bias in Borowiec Satellite Laser Ranging Sysytem, Artificial Satellites, Vol. 38, No. 1, Warsaw, Poland, pp. 29-35.
 • Celka T., Schillak S., 2002, Analiza odchyleń systematycznych w obserwacjach laserowych wykonanych w Borowcu, Materiały seminarium Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji, 16-17.09.2002, Józefosław, (CD), poz. 10.
 • Chojnicki T., J. Weiss, 2002, Results of Clinometric Observations of Earth Tides in 1997-1999 at the Ksiaz Station No. 0906. Publications of the Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences, F-23 (334), pp. 3-92, 2002.
 • Chojnicki T., 2002, Results of Gravimetric Observations of Earth Tides in 1997-1999 at the Warsaw Station No. 0907. Publications of the Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences, F-23 (334), pp. 93-126, 2002.
 • Eroshkin G. I., V. V. Pashkevich, A. Brzeziński, 2002, Extension of the high-precision numerical theory of the rigid Earth rotation to the case of a long time interval, Artificial Satellites, Vol. 37, No. 4, pp. 169-183.
 • Jaworski L., Kaczorowski M., Lehmann M., Świątek A., Zdunek R., 2002, Application of the GPS measure technique for investigations of the horizontal components of tidal strain field, producing by the diurnal and semi-diurnal tidal forces, Proc. 4th Czech-Polish Workshop “On recent geodynamics of the Sudety mts. and adjacent areas”, 7-9 listopada 2002 Lubawka, (w druku).
 • Kosek W. McCarthy D.D., Luzum B.J., 2002, Variations of annual oscillation parameters, El Nino and their influence on polar motion prediction errors, Proc. of the Journees 2001, Systemes de Reference Spatio-Temporels, Brussels, 24-26 Sep. 2001, (2002), pp. 85-90.
 • Kosek W., 2002, Autocovariance prediction of complex-valued polar motion time series, Advances of Space Research, Vol. 30, No. 2, pp. 375-380.
 • Kosek W., 2002, Prognozowanie współrzędnych bieguna ziemskiego w układzie współrzędnych biegunowych, Prace Seminarium “Satelitarne Metody Wyznaczania Pozycji we Współczesnej Geodezji i Nawigacji, Warszawa – Józefosław, 16-17 wrzesień, 2002.
 • Kuźmicz-Cieślak M., Schillak S., 2002, The accuracy of station positions determined from inhomogeneous laser ranging data, Artificial Satellites, Vol. 37, No. 2, Warsaw, Poland, pp. 51-70.
 • Łyszkowicz a., 2002, Super geoida czy kolejny bubel?, Geodeta nr 8, str. 41-42.
 • Łyszkowicz A., 2002., New modern height determination techniques, Geodezija ir Kartografija, Nr.3, pp. 95-98.
 • Łyszkowicz A. 2002, The analysis of gravity field data in view of sub-decimetre geoid in Poland, Proc. 3rd Meeting of the International Gravity and Geoid Commission, Thessaloniki, Greece, August 26-30, 2002, In (Tziavos Ed.), Gravity and Geoid 2002-GG2002, pp. 229-234.
 • Łyszkowicz A., E. Lewandowicz, K. Kowalczyk, T. Ogórek, 2002, Status of the precise levelling data base at the University of Warmia and Mazury in Olsztyn, International Association of Geodesy / Section I – Positioning; Subcommission for Europe (EUREF), Publication No. 12, pp.151-156.
 • Pachelski W., 2002, Działalność normalizacyjna w dziedzinie informacji geograficznej, cz. I (tytuł od redakcji: Logiczna konieczność). Magazyn geoinformacyjny GEODETA, Nr 11 (90), ss. 46 – 48.
 • Pachelski W., 2002, Działalność normalizacyjna w dziedzinie informacji geograficznej, cz. II (tytuł od redakcji: Metodyka i formalizm). Magazyn geoinformacyjny GEODETA, Nr 12 (91), ss. 34 – 36.
 • Petrovskaya M.S., A.N. Vershkov, J.B. Zieliński, A. Łyszkowicz, 2002, Evaluating the quasigeoid heights and the gravity anomaly from GOCE satellite gradiometry mission, IAG Publications, Proc. 3rd meeting of the International Gravity and Geoid Commission, Thessalonica, Greece, August 26-30, 2002, In (Tziavos Ed.), Gravity and Geoid 2002-GG2002 pp. 262-267.
 • Petrovskaya M.S., J.B.Zieliński, 2002, Recovering the Earths Potential Spectral Characteristics from GOCE Mission. Advances in Space Research, Vol.30, Nr.2, pp.221-226.
 • Petrovskaya M.S., A.N.Vershkov , J.B.Zielinski, 2002, Recovering the Earth’s potential spectral characteristics from GOCE mission. Advances in Space Research, Vol.30, Nr.2, pp.221-226.
 • Popiński W., Kosek W., Schuh H., Schmidt M., 2002,Comparison of the two wavelet transform coherence and cross-covariance functions applied on polar motion and atmospheric excitation, Studia geophysica et geodetica, 45, (2002), 455-468,
 • Rutkowska M., R.Noomen, 2002, Global orbit analysis of the satellite WESTPAC, Advances in Space Research, Vol. 30, No. 2, pp 265-270, GREAT BRITAIN, 2000.
 • Schillak S., 2002, Determination of the Borowiec SLR station coordinates, Journal of Physical Studies, Vol.6, No 4, Lviv, Ukraine, pp. 386-390.
 • Schillak S., 2002, Borowiec Laser Station Year Book 2000, Space Research Centre PAS, Warsaw.
 • Schillak S., 2002, Borowiec Laser Station Year Book 2001, Space Research Centre PAS, Warsaw.
 • Schillak S., Wnuk E., 2002, The stability of the SLR stations coordinates determined from monthly arcs of LAGEOS-1 and LAGEOS-2 laser ranging in 1999-2001, Proc. 13th International Workshop on Laser Ranging, Washington, 7-11.10.2002.
 • Schillak S., Wnuk E., 2002, Stabilność współrzędnych stacji laserowych w okresie 1999-2001, Materiały seminarium Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji, 16-17.09.2002, Józefosław, (CD), poz. 9.
 • Schillak S., Wnuk E., 2002, Stability of coordinates of the SLR stations on the basis of LAGEOS-1 and LAGEOS-2 laser ranging in 2000, Geoscientific series, Techn. Univ. Vienna, (in press).
 • Schillak S., Wnuk E., 2002, The SLR stations coordinates determined from monthly arcs of LAGEOS-1 and LAGEOS-2 laser ranging in 1999-2001, Adv. Space Res., Vol. 31, No. 8, pp. 1935-1940.
 • Smolarski A., Lisowiec A., Nawrocki J., 2002, Improving the accuracy of GPS Time Transfer by Thermal Stabilization of GPS Antenna and Receiver, Proceedings of 16th European Frequency and Time Forum, St. Petersburg, Russia.
 • Wnuk E., Schillak S., Kuźmicz-Cieślak M., 2002, Stability of Cooridnates of the Borowiec SLR Station (7811) on the Basis of Satellite Laser Ranging, Advances in Space Research, Vol. 30, No. 2, pp. 413-418.
 • Zieliński J.B., M.S.Petrovskaya, 2002, Calibration of the GOCE data by independent gradiometer measurements. Artificial Satellites, Vol.37, Nr.3, pp.85-95,.

2001

 • Brzeziński A., 2001, Diurnal and subdiurnal terms of nutation: a simple theoretical model for a nonrigid Earth, Proc. Journees Systemes de Reference Spatio-Temporels 2000, ed. N. Capitaine, Paris Observatory, pp. 243-251.
 • Celka T., Schillak S., 2000, Accuracy of the IRV Predictions at Borowiec SLR Station, Proc. 12th International Workshop on Laser Ranging, Matera, 13-17.11.2000, ed. G.Bianco, V.Luceri, Matera, Italy.
 • Kosek, W., McCarthy D.D., Luzum B.J., 2001, El Nino impact on polar motion prediction errors, Studia geophysica et geodetica 45, (2001), 347-361.
 • Kosek W., 2001, Long-term and short period global sea level changes from TOPEX /Poseidon altimetry, Artificial Satellites – Journal of Planetary Geodesy, Vol. 36, No. 3, 71-84.
 • Lewandowski W., Nawrocki J., Azoubib J., 2001, First use of IGEX precise ephemerides for intercontinental GLONASS P-code time transfer, Journal of Geodesy , 75, pp. 620-625.
 • Łyszkowicz A., 2001, Współczesne metody wyznaczania wysokości, Materiały z XI konferencji naukowo-technicznej “Systemy informacji przestrzennej” zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, Warszawa, 28-30 maja, 2001, str.369-376.
 • Łyszkowicz A., 2001, Świat geodety się zmienia (część I), Geodeta nr 9, str.10-14.
 • Łyszkowicz A., 2001, Świat geodety się zmienia (część II), Geodeta nr 10, str.14-18.
 • Łyszkowicz A., 2001, Europejski wysokościowy system odniesień, Geodeta nr 12, str. 20-24.
 • Noomen R., M.C. Naeije, M.Rutkowska, MR.Scharroo, B.Vermeersen,P.N.A.M.Visser, 2001, SLR analysis at DEOS: An overview. Proceedings 12 International Workshop on laser Ranging. Matera, November 8-17, 2000.
 • Popiński W., Kosek W., Schuh H., Schmidt M., 2001, Comparison of the two wavelet transform coherence and cross-covariance functions applied on polar motion and atmospheric excitation, CD Proc. of the IAG Scientific Assemby, Budapest, Hungary, 2-7 September 2001.
 • Rutkowska M., R.Noomen, 2001, SLR system characteristics in WESTPAC, Lageos-1 and Lageos-2 observations. Proceedings 12 International Workshop on laser Ranging. Matera, November 8-17, 2000.
 • Schillak S., 2001, Wyznaczanie pozycji z satelitarnych obserwacji laserowych, 2001, Zeszyty Naukowe – WSOSP, Materiały z konferencji Satelitarne Metody Wyznaczania Pozycji we Współczesnej Geodezji i Nawigacji, Dęblin 22-23 maja 2001, dodatek do Nr2/2001, Dęblin, str. 165-173.
 • Schillak S., Kuźmicz-Cieślak M., Wnuk E., 2001, Stability of Coordinates of the SLR Stations on a Basis of LAGEOS-1 and LAGEOS-2 Laser Ranging in 1999, Artificial Satellites, Vol.36, No.3, Warsaw, Poland, pp. 85-96.
 • Tyranowska A., Schillak S., 2001, Udział Obserwatorium Astrogeodynamicznego CBK PAN w Borowcu w projektach badawczych Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS), Astronautyka, Nr 1/2001, str. 12.
 • Zdunek R., M. Sztobryn, W. Stepko, 2001, “Tide gauge station in Wladyslawowo. History, today’s activity and future plans in ESEAS.” Book of Abstracts, Final Workshop of COST Action 40 – Sea Level in Europe: Observation, Interpretation and Exploitation (Dubrovnik, Sept. 19-21, 2001). Hydrographic Institute of the Republic of Croatia, Split, 2001, p.25
 • Zieliński J.B., J.Łatka, A.Łyszkowicz, M.S.Petrovskaya, 2001, Comparative Analysis of the GOCE Simulated Data. Proc. of the International GOCE User Workshop, 23-24 April 2001, ESA-ESTEC, Nordwijk, Holland (electronic edition).

2000

 • Adam J., W.Augath, C.Boucher, C.Bruyninx, E.Gubler, W.Gurtner, H. Hornik, H. v.d.Marel, W.Schluter, H.Seeger, M.Vermeer, J.B.Zieliński, 2000, The European Reference System coming of age. – IAG Symposia, Vol.121., Geodesy Beyond 2000 – The Challenges of the First Decade (Ed. K-P. Schwarz) – Springer Verlag, pp. 47-54.
 • Azoubib J., W. Lewandowski, J. Nawrocki, 2000, Tansatlantic P-Code Time Transfer Using Precise Ephemerides. Proceedings of the Precise Time and Time Interval Meeting, Los Angeles, 2000.
 • Azoubib J., W. Lewandowski, J. Nawrocki, D. Matsakis, 2000, Some Tests of GLONASS Precise Code Time Transfer. Proceedings of the 1999 Joint Meeting of the European Drequency and Time Forum, Besancon, pp. 263-267, 2000.
 • Azoubib J., W. Lewandowski, J. Nawrocki, D. Matsakis, 2000, Continental and Intercontinental Tests of GLONASS P-code Time Transfer. Proceedings of the ION-GPS-99, Institute of Navigation, Alexandria, pp. 1053-1056, 2000.
 • Brzeziński A., 2000, The CEP and geophysical interpretation of modern Earth rotation observations, Proc. IAU Colloquium 178 “Polar Motion: Historical and Scientific Problems”, eds. S. Dick, D. McCarthy and B. Luzum, Astronomical Society of the Pacific, Conference Series Vol. 208, pp. 585-594.
 • Brzeziński A., 2000, On the atmospheric excitation of the free modes in Earth rotation, Proc. Journees 1999 & IX. Lohrmann-Kolloquium, eds. M. Soffel and N. Capitaine, Paris Observatory, pp. 153-156.
 • Brzeziński A., S. Petrov, 2000, High frequency atmospheric excitation of Earth rotation, International Earth Rotation Service Technical Note 28, eds. B. Kołaczek, H. Schuh and D. Gambis, Paris Observatory, pp. 53-60.
 • Brzeziński A., 2000, Diurnal and sub-diurnal terms of nutation, Proc. IAU Colloquium 180 “Towards Models and Constants for Sub-Microarcsecond Astrometry”, eds. K. Johnston, D. McCarthy, B. Luzum and G. Kaplan, U.S. Naval Observatory, Washington DC, USA, pp. 171-181.
 • Cełka T., Schillak S., 2000, Accuracy of the IRV Predictions at Borowiec SLR Station, Proc. 12th International Workshop on Laser Ranging, Matera, 13-17.11.2000, ed. G.Bianco, V.Luceri, Matera, Italy.
 • Chojnicki T., J. Weiss, 2000, Results of Clinometric Observations of Earth Tides in 1995-1997 at the Ksiaz Station No. 0906. Publications of the Institut of Geophysics, Polish Academy of Sciences, Vol. F-22 (323), pp. 3-85, 2000.
 • Chojnicki T., 2000, Results of Gravimetric Observations of Earth Tides in 1995-1997 at the Warsaw Stations No. 0907, Publications of the Institut of Geophysics, Polish Academy of Sciences, Vol. F-22 (323), pp. 95-128, 2000.
 • Chojnicki T., 2000, Wave Modulation of Atmosphere Tides. Publications of the Institut of Geophysics, Polish Academy of Sciences, Vol. F-22 (323), pp. 129-141, 2000.
 • Jaworski L., Lehmann M., 2000, The BOR1 IGS Station. IGS 1999 Technical Report, IGS 2000.
 • Jaworski L., 2000, Definicja państwowego układu współrzędnych 1965, IV Krajowa Konferencja “Zastosowania satelitarnych systemów lokalizacji GPS, GLONASS, Galileo”, ISBN 83-7125-067-3, str. 33-44.
 • Jaworski L., 2000, Praktyczne wykorzystanie modelu odstepów “N” geoidy (quasi- geodiy) od elipsoidy odniesienia w pomiarach geodezyjnych, IV Krajowa Konferencja “Zastosowania satelitarnych systemów lokalizacji GPS, GLONASS, Galileo”, ISBN 83-7125-067-3, str. 45-46.
 • Jaworski L., 2000, Wykorzystanie różnych metod transformacji (przestrzennej i wielomianowej) do przeliczeń współrzędnych między układem EUREF-89 i układami państwowymi”, IV Krajowa Konferencja “Zastosowania satelitarnych systemów lokalizacji GPS,GLONASS, Galileo”, ISBN 83-7125-067-3, strony 47-50.
 • Jaworski L., 2000, Jak przeliczać, Geodeta, Nr4(59) str. 5-9.
 • Jaworski L., 2000, Wysokie loty, Geodeta, Nr9(64) str. 48-50.
 • Kaczorowski M., 2000, New perspectives of investigations of plumb line variations in the Ksiaz Geophysical Station, Proceedings of the 2nd CZECH-POLISH workshop On Recent Geodynamics of the East Sudeten MTS. Bolesławów, POLAND, 6-8 April, Warsaw University of Technology, Reports On Geodesy, No.7 (53), 2000.
 • Kaczorowski M., 2000, The long water tube tiltmeter in Ksiaz Geophysical Station and new perspectives of geodynamic investigations, Proceedings of the 33rd COSPAR Scientific Assembly and Associated Events, 16-23 July 2000, Warsaw, Poland.
 • Kołaczek B., Nuzdhina M., Nastula J., Kosek W., 2000, El Nino impact on atmospheric polar motion excitation, Journal of Geophysical Research, Vol. 105, 3081-3087.
 • Kosek W., 2000, Irregular Short Period Variations in Earth Rotation, IERS Technical Note 28, pp. 61-64.
 • Kosek W., Popiński W., 2000, Comparison between spectro-temporal analyses on the Earth Rotation Parameters and their excitation functions, IERS Technical Note 28, 81-84.
 • Kuźmicz-Cieślak M., S.Schillak, Wnuk E., 2000, Stability of Cooridnates of the SLR Stations on a Basis of Satellite Laser Ranging, Proc. 12th International Workshop on Laser Ranging, Matera, 13-17.11.2000, ed. G.Bianco, V.Luceri, Matera, Italy.
 • Lehmann M., M. Figurski, 2000, Local height variations of selected GPS permanent stations. Artificial Satellites, Vol. 35, pp. 9-23, 2000.
 • Lehmann M., R. Serafin, 2000, On some dual doppler satellite solution. Artificial Satellites, Vol. 35, pp. 77-81, 2000.
 • Łyszkowicz A., Łyszkowicz S., 2000, Optimal merging Polish vertical network, geoid, GPS and tide gauge heights, Materiały z konferencji “Modern progresses of geodetic sciences and industry, 30 March – 2 April, 2000, Lviv – Yavoriv, Ukraine, str.13-17
 • Łyszkowicz A., 2000, Improvement of the Quasigeoid model in Poland by GPS and levelling data, Artificial Satellites, vol. 35, No. 1, pp.3-8
 • Nawrocki J., W. Lewandowski, J. Azoubib, 2000, Multi-Channel GPS Time Transfer and its Apication to the Polish Atomic Time Scale. Proceedings of the 1999 Joint Meeting of the European Drequency and Time Forum, Besancon, pp. 190-193, 2000.
 • Nawrocki J., W. Lewandowski, J. Azoubib, 2000, Some Tests of GPS C/A Code and GLONASS P-Code Time Transfers, Proceedings IGEX (International GLONASS Experiment) Workshop, Nashville, pp. 139-149, 2000.
 • Pachelski W,, 2000, Fundamentals of spatial data modelling (according to European Standards). Geoinformatica Polonica, PAU.
 • Petrovskaya M.S., J.B.Zielinski, 2000, Recovering the global gravitational field from satellite measurements of the full gravity gradient. – IAG Symposia, Vol.121., Geodesy Beyond 2000 – The Challenges of the First Decade (Ed. K-P. Schwarz) – Springer Verlag, pp. 63-67.
 • Popiński W., Kosek W., 2000, Comparison of spectro-temporal coherence functions on polar motion and its atmospheric excitation, Artificial Satellites, Vol. 35, No 4, 191-207.
 • Schillak S., 2000, Borowiec Laser Station-Operation Report 1999, Publ. of Space Research Centre of the Polish Academy of Sciences, Borowiec, March 2000, Poland, pp. 1-52.
 • Schillak, 2000, Determination of the Borowiec SLR Coordinates, Proc. 12th International Workshop on Laser Ranging, Matera, 13-17.11.2000, ed. G.Bianco, V.Luceri, Matera, Italy.
 • Świątek A., 2000, The Analysis of observations of particular GPS satellites for utilise them to updating the TEC model. Artificial Satellites, Vol. 35, pp. 41-50, 2000.
 • Świątek A., L.Jaworski, M.Lehmann, I.Stanisławska, 2000, “The analysis of observations of particular GPS satellites for utilise them to updating the TE model”, Artificial satellites, vol.35, No 1-2000, pp. 51-54.
 • Tyranowska A., 2000, Time Interval Error (TIE) Measurement and frequency comparison of primery frequency standards using GPS carrier phase – first results. Artificial Satellites, Vol. 35, pp. 25-39, 2000.
 • Vorbrich K.K., 2000, Contribution to Vehicular, Waterborne and Airborne Navigation by means of the DGPS/(Low-Cost IMU) Integrated System. Artificial Satellites, Vol. 35, pp. 85-168, 2000.
 • Zawislawski Z., Kosek W., and J. Leliwa-Kopystynski, 2000, On the regularities of the mean distances of secondary bodies in the Solar System, Astronomical and Astrophysical Transactions, Vol. 19, 177-190.
 • Zieliński J.B., Z. Krysiński, S. Oszczak, I. Stanisławska, 2000, Possible contribution of poland to the egnos project. Proceedings of the workshop esa with the czech republic, hungary, poland and romania “towards the new partnership”, Budapest 2000.
 • Zieliński J.B., 2000, Lubomir Włodzimierz Baran – pionier geodezji satelitarnej. – Lubomir Włodzimierz Baran, 40 lat pracy naukowo badawczej dydaktycznej i organizacyjnej.(Ed. S. Surowiec). Wyd. Uniw. Warmińsko-Mazurskiego, 2000., pp.53-64.

1999

 • Bartoszak J., Butkiewicz E., Schillak S., 1999, Status Report on the Borowiec SLR, 1997 1998, Proc. 11th International Workshop on Laser Ranging, Deggendorf, 1998.09.20-25, Vol. 1, BKG, Frankfurt am Main 1999, pp. 97-103.
 • Bogusz J., M. Figurski, L. Kujawa, W. Kurka, J.B. Rogowski, M. Lehmann, 1999, Some results of permanent GPS data processing by WUT EUREF Local Analysis Centre. Reports on Geodesy, No. 5(46), pp. 189-194, 1999.
 • Brzeziński A., 1999, “Wpływ atmosfery na nutacje bieguna ziemskiego”. – Polska Akademia Nauk, Działalność Naukowa: wybrane zagadnienia, Zeszyt 8, 82-84. (*)
 • Brzeziński A., 1999, Contribution to the discussion concerning the CEP. Proceedings Journees Systemes de Reference Spatio-Temporels 1998, Paris Observatory, pp. 183-184, 1999.
 • Brzeziński A., S. Petrov, 1999, Observational evidence of the free core nutation and its geophysical excitation. Proceedings Journees Systemes de Reference Spatio-Temporels 1998, Paris Observatory, pp. 169-174, 1999.
 • Capitaine N., A. Brzeziński, 1999, Definition and observation of the pole at a microarcsecond accuracy. Proceedings Journees Systemes de Reference Spatio-Temporels 1998, Paris Observatory, pp. 155-160, 1999.
 • Chojnicki T., 1999, Results of Gravimetric Observations of Earth Tides in 1993-1995 at the Warsaw Stations No. 0905 and 0907. Publications of the Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, Vol. F-21 (298), pp. 73-101, 1999.
 • Chojnicki T., 1999, Application of the Blum’s Compact Clinometer for Horizontal Tide Measurements. Publications of the Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, Vol. F-21 (298), pp. 103-109, 1999.
 • Chojnicki T., J. Weiss, 1999, Results of Clinometric Observations of Earth Tides in 1993-1995 at the Książ Station No. 0906. Publications of the Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, Vol. F-21 (298), pp. 3-71, 1999.
 • Dehant V., Arias F., Bizouard CH., Bretagnon P., Brzeziński A., Buffett B., Capitaine N., Defraigne P., de Viron O., Feissel M., Fliegel H., Forte A, Gambis D., Getino J., Gross R., Herring T., Kinoshita H., Klioner S., Mathews P. M., McCarthy D., Moisson X., Petrov S., Ponte R. M., Roosbeek F., Salstein D., Shuch H., Seidelmann K., Soffel M., Souchay J., Vondrak J., Wahr J. M., Wallace P., Weber R., Williams J., Yatskiv Y., Zharov V. and Zhu S. Y., 1999, “Considerations concerning the non-rigid earth nutation theory”, – Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy, 72, 245-310.
 • Frączyk P., J. Cisak, A. Tyranowska, 1999, Pierwszy ogólnopolski system dystrybucji poprawek różnicowych gps-navigsm(r). Materiały i sympozjum “techniki satelitarne w nawigacji”, str. 95-101, 1999.
 • Kaczorowski M., 1999, The long water tube Tidal instrument in Książ Geophysical Station, IUGG99 Conference, Birmingham 19th to 30th July 1999.
 • Kaczorowski M., 1999, The long water tube clinometer in Książ Geophysical Station Promotion of the works, Artificial Satellites, Planetary Geodesy, vol.33, no.2, CBK Warsaw, Poland P 77-93.
 • Kaczorowski M., 1999, The results of preliminary tilt measurements by use of the long water tube clinometer in Książ Geophysical Station, Artificial Satellites, Planetary Geodesy, Vol 33, No 2, CBK, Warsaw, Poland, p 77-93.
 • Kaczorowski M., 1999, Nowy precyzyjny klinometr na stacji pływowej w Książu, Metody Precyzyjnego Wyznaczania Pozycji w Geodezji, Geodynamice i Nawigacji, Olsztyn 14-15 października 1999, Seminarium, Proceedings.
 • Kołaczek B., Nuzhdina M., Nastula J., Kosek W. 1999, El Nino Impact on Polar Motion, IERS Technical Note No 26, Paris, France. pp 23-28.
 • Kosek W. 1999, Analysis of short period oscillations of sea level anomalies comuted from TOPEX/Poseidon altimetry, Report No 40, Space Research Centre, Polish Academy of Sciences.
 • Kosek W. B. Kolaczek. 1999, Short period oscillations of sea level anomalies determined from TOPEX/POSEIDON altimetric measurements. Artificial Satellites, Vol 34. No. 3., 139-152.
 • Kosek W. Popinski W., 1999, Comparison of spectro-temporal analysis methods on polar motion and its atmospheric excitation. Artificial Satellites, Vol. 34, No. 2., 65-75.
 • Lehmann M., Jaworski L., 1999, The BOR1 IGS Station – Antenna change at BOR1, IGS 1999 Technical Reports, IGS Central Bureau Pasadena, U.S.A., pp.245-246.
 • Łyszkowicz A., 1999, Jednolita sieć wysokościowa na obszarze Europy, stan obecny i perspektywy. Geodeta, nr 3(46), str. 13-19, 1999.
 • Łyszkowicz A., 1999, Geoida dla Polski już w Internecie. Geodeta, nr 5(48), str. 14-18, 1999.
 • Nawrocki J., W. Lewandowski, J. Azoubib, 1999, Multi-channel GPS time transfer and its application to the Polish atomic time scale. Proceedings of 13th European Time and Frequency Forum, Besancon 1999.
 • Nastula J., B.Kolaczek, and W.Kosek, 1999, Relation between sea level anomalies and atmospheric pressure variations, Report No 38, Space Research Centre, Polish Academy of Sciences.
 • Nawrocki J., W. Lewandowski, J. Azoubib, D. Matsakis, 1999, Some tests of GLONASS precise-code time transfer. Proceedings of 13th European Time and Frequency Forum, Besancon 1999.
 • Pachelski W., D. Chowańska-Szwoch, P. Cichociński, K. Eckes, K. Miksa, E. Pietrzak, K. Szeliga. 1999, Metody projektowania i środki opisu systemów informacji o terenie. Geodezja i Kartografia, Vol. 46, str. 345-380, 1997 (opublikowane 1999).
 • Pachelski W., 1999, GIS methodology and applications: tendencies and predictions of development. Geodezja i Kartografia, Vol. 47, pp. 109-126, 1998 (opublikowane 1999).
 • Pachelski W., 1999, General Theory And Methodology, Chapter 4 in: Polish National Report on Geodesy 1995 – 1999. Polish National Committee for International Union of Geodesy and Geophysics, pp. 27-31, 1999.
 • Petrov S., Brzeziński A., Nastula J., 1999, “First estimation of the non-tidal oceanic effect on nutation”. – Proceedings Journees Systemes de Reference Spatio-Temporels 1998, Paris Observatory, 136-141.
 • Popiński W., Kosek W., 1999, Spectral analysis of sea surface topography observed by TOPEX / Poseidon altimetry using 2D DFT. Report No 39, Space Research Centre, Polish Academy of Sciences.
 • Rutkowska M., 1999, Investigation on stability of network solutions estimated from satellite laser measurements for 1993-1995, Artificial satellites Vol. 34, No.2, pp 77-135,Warsaw.
 • Schillak S., 1999, Analysis of quality of the Borowiec Satellite Laser Ranging System, Proc. 11th International Workshop on Laser Ranging, Deggendorf, 1998.09.20-25, Vol. 1, BKG, Frankfurt am Main 1999, pp. 271-278.
 • Schillak S., 1999, Wyznaczanie kinematycznych zmian współrzędnych punktu ITRF 12205 (Borowiec) za pomocą satelitarnych pomiarów laserowych, IV Szkoła-Konferencja Metrologia Wspomagana Komputerowo, Tom 3, Rynia, 7-10.06.1999, pp. 229-234.
 • Schillak S., 1999, Wykonanie satelitarnych pomiarów laserowych z dokładnością milimetrową, XXXI Międzyuczelniana Konferencja Metrologów, Konferencja Grantowa MUP 1999, Białystok, 7-10.09.1999, pp. 81-84.
 • Schillak S., 1999, Borowiec Laser Station-Operation Report 1998, Publ. of Space Research Centre of the Polish Academy of Sciences, Borowiec, July 1999, Poland, pp. 1-42.
 • Vorbrich K.K., 1999, Prototype Satellite/Inertial Integrated System for Determination of the Movement Vector of the Object at the Landborne Environments. Part 1/2 – DGPS/IMU System Description. Scientific Journal of the Poznan Technical University, Mechanics, No. 46, pp. 73-86, 1999.
 • Vorbrich K.K., 1999, Prototype Satellite/Inertial Integrated System for Determination of the Movement Vector of the Object at the Landborne Environments. Part 2/2 – Tests Results in Poland and Performance Evaluation. Scientific Journal of the Poznan Technical University, Mechanics, No. 46, pp. 90-110, 1999.
 • Vorbrich K.K., 1999, Certain Mathematical Model of the Integrated Satellite/Inertial System for the Maritime Applications. Proceedings of the III-rd International Symposium on Navigation, Vol. II, pp. 63-82, 1999.
 • Vorbrich K.K., 1999, Some Practical Accuracy and Integrity Contributions Towards the Waterborne Integrated DGPS/(Low-Cost Inertial) System. Proceedings of the VIII-th International Conference on Marine Traffic Engineering, pp. 447-458, 1999.
 • Vorbrich K.K., 1999, Landborne and Waterborne Real-Time Positioning in Poland by means of the DGPS/(Low-Cost IMU) Integrated System. Proceedings of the 1st European Symposium on Transport Telematics, ETT99/SATNAV99, pp.355-371, 1999.
 • Zieliński J.B., Z.Krysiński, S.Oszczak, I.Stanisławska, 1999, Possible Contribution of Poland to the EGNOS Project. – Workshop the Eyropean Space Agency with the Czech Republic, Hungary, Poland and Romania Towards the New Partnership, Budapest 27 – 29 October 1999. Ed. European Space Agency, Paris, 1999.
 • Zieliński J.B., L. Jaworski, A. Świątek, R. Zdunek, 1999, Report on the Analysis of the Polish EUVN Subnetwork. Mitteilungen des BGK, Vol. 7, pp. 128-138, 1999.
 • Zieliński J.B., 1999, Advanced space techniques. Chapter 2 in: Polish National Report on Geodesy 1995 – 1999. Polish National Committee for International Union of Geodesy and Geophysics, pp. 11-20, 1999.

1998

 • Capitaine N., Brzeziński A., 1998, “Definition and observation of the pole at a microarcsecond accuracy”. – Proceedings Journees Systemes de Reference Spatio-Temporels 1998, Paris Observatory, 155-160.
 • Chojnicki T., M. Kaczorowski, J. Bogusz, 1998, New Tidal Stations in Poland, Proceedings of the Thirteen International Symposium on Earth Tides, Brussels, Belgium. pp 173-181.
 • Bizouard Ch., Brzeziński A. and Petrov S., 1998, “Diurnal atmospheric forcing and temporal variations of the nutation amplitudes”, – Journal of Geodesy, – 72, 561-577.
 • Bizouard Ch., A. Brzeziński, S. Petrov, 1998, Variability of nutations: can it be driven by the atmosphere? Proceedings Journees Systemes de Reference Spatio-Temporels 1997, Astronomical Institute, Academy of Sciences of the Czech Republic, pp. 73-76, 1998.
 • Brzeziński A., 1998, “Contribution to the discussion concerning the CEP”. – Proceedings Journees Systemes de Reference Spatio-Temporels 1998, Paris Observatory, 183-184.
 • Brzeziński A., Petrov S., 1998, “Observational evidence of the free core nutation and its geophysical excitation”. – Proceedings Journees Systemes de Reference Spatio-Temporels 1998, Paris Observatory, 169-174.
 • Fraczyk P., L. Jaworski, M. Lehmann, A. Tyranowska, 1998, Geodetic GPS Observations in the Presence of Radio-Frequency Signal Disturbances. Artificial Satellites, Vol. 33, pp. 109-115, 1998.
 • Fraczyk P., A. Tyranowska, 1998, Activity of the National GPS Information Center. Proceedings of the 6th European Meeting of the Civil GPS Service Interface Committee, International Information Subcommittee, Warsaw 1997, pp. 134-142, 1998.
 • Kaczorowski M., 1998, Calculation of the Greens loading functions. part 2. Results of Calculations, Artificial Satellites, Planetary Geodesy, vol.33, no.2, CBK. Warsaw, Poland. pp 77-108.
 • Kołaczek B., Brzeziński A., 1998, “Investigations of Earth rotation and fundamental coordinate systems. In.: B. Kołaczek and M. Barlik, Geodynamic investigations on the threshold of XXI century”, – Geodezja i Kartografia, XLVII, Z. 1-2, 41-57. (*)
 • Kolaczek B., Kosek W. 1998, “Variations of the amplitude of the Chandler Wobble” Proc. Journees 1998 Systemes de reference spatio-temporels, Conceptual, conventional and practical studies related to Earth rotation, Sep. 21-23, Observatoire de Paris, France, pp 215-220.
 • Kosek W., McCarthy D.D., Luzum B., 1998. Possible Improvement of Earth Orientation Forecast Using Autocovariance Prediction Procedures. Journal of Geodesy (1998) 72, 189-199.
 • Kosek W., Kotreleva O., Kolaczek B. 1998, Time varible spectra of Free Core Nutation, Report No 29, Space Research Centre, PAS, Paper presented at the XXIII EGS General Assembly, April 20-24, 1988, Nice, France.
 • Kosek W., 1998, Precyzyjne metody prognozowania i filtracji zastosowane do przewidywania i analizy czasowo-czestotliwosciowej zmian ruchu obrotowego Ziemi – Praca habilitacyjna: Akademia Rolniczo Techniczna im. Michala Oczapowskiego w Olsztynie, Wydzial Geodezji i Gospodarki Przestrzennej.
 • Lehmann M., Jaworski L., 1998, The BOR1 IGS Station, IGS 1998 Technical Reports, IGS Central Bureau Pasadena, U.S.A. pp. 199-200.
 • Lewandowski W., J. Azoubib, J. de Jong, J. Nawrocki, J. Danaher, 1998, A New Approach to International Satellite Time and Frequency Measurements “All-In-View” Multichannel GPS+GLONASS Observations. Proceedings ION GPS’97, pp. 1085-1091, 1998.
 • Łatka J.K., L.W. Baran, J. Bosy, S. Cacon, J. Cisak, P. Fraczyk, B. Kołaczek, B. Kontny, W. Kosek, A. Łyszkowicz, J. Nastula, S. Oszczak, J. Śledziński, A. Tyranowska, K. Vorbrich, 1998, In: National Report on Space Research in Poland to 32nd COSPAR Scientific Assembly, pp. 36-61, 1998.
 • Łyszkowicz A., 1998, The Polish gravimetric quasigeoid QGEOID97 versus vertical reference system Kronsztad 86. Reports of the Finnish Geodetic Institute, Vol. 98:4, pp. 271-276, 1998.
 • Łyszkowicz A., Ahmida Ali Wahiba, 1998, The Gravimetric Geoid for Libya. In: Geodesy on the Move, IAG Symposia, Vol. 119, pp. 275-280, Springer-Verlag 1998.
 • Łyszkowicz S., A. Łyszkowicz, 1998, Status and statistical propertes of the precise levelling networks in Poland. Geodezija it kartografija (Vilnius), Vol. XXIV, pp. 121-131, 1998.
 • Łyszkowicz A., 1998, GPS dla początkujących – część II: milimetrowe dokładności w geodezji. Geodeta, Nr 1(32), str. 23-29, 1998.
 • Łyszkowicz A., 1998, Nowy układ wysokościowy – wykorzystanie GPS, geoidy i klasycznej niwelacji. Geodeta , Nr 2(33), str. 35-41, 1998.
 • Łyszkowicz A., 1998, Grawimetryczna Quasigeoida Model Quasi97b a układ wysokościowy Kronsztadt 86. Komitet Geodezji PAN i Sekcja Sieci Geodezyjnych, Materiały VI Sympozjum Współczesne problemy podstawowych sieci geodezyjnych Warszawa, str. 205-212, 1998.
 • Nastula J., Kotreleva O., Kolaczek B. and Kosek W. 1998. Time frequency characteristics of the pressure term of the EAAM excitation functions in some geographic regions. IAG Symposia Vol 119; Geodesy on the Move, Springer-Verlag, 339 – 344.
 • Nawrocki J., W. Lewandowski, J. Azoubib, 1998, Time Transfer with GPS Multi-Channel Motorola Oncore Receiver using CCDS Standars. Proceedings of the 6th European Meeting of the Civil GPS Service Interface Committee, International Information Subcommittee, Warsaw 1997, pp. 280-289, 1998.
 • Nawrocki J., W. Lewandowski, J. Azoubib, 1998, Time Transfer with GPS Multi-Channel Motorola Oncore Receiver using CCDS Standars. Proceedings 29th Annual Precise Time and Time Interval Systems and Applications Meeting, Long Beach 1997, US Naval Observatory, Washington, pp. 319-328, 1998.
 • Nawrocki J., W. Lewandowski, J. Azoubib, 1998, GPS Multi-Channel Common-view Time Transfer using Motorola Oncore Receiver with CCDS Standars. Proceedings 12th European Frequency and Time Forum, Warsaw 1998, pp. 510-515, 1998.
 • Oszczak S., 1998, EGNOS Project – Integrating Component of the GPS/GLONASS System. Proceedings of the 6th European Meeting of the Civil GPS Service Interface Committee, International Information Subcommittee, Warsaw 1997, pp. 52-60, 1998.
 • Petrov S., A. Brzeziński, Ch. Bizouard, 1998, Time domain comparison of the VLBI nutation series and observed changes of the atmospheric angular momentum. Proceedings Journees Systemes de Reference Spatio-Temporels 1997, Astronomical Institute, Academy of Sciences of the Czech R., p. 107, 1998.
 • Petrov S., Brzeziński A., Bizouard Ch., 1998, “Dobowe i półdobowe zmiany momentu pędu atmosfery i parametrów rotacji Ziemi”, – Trudy IPA RAN, wyp.3 “Astrometria i geodinamika”, St.Petersburg, 24-35, praca w języku rosyjskim.
 • Petrovskaya M.S., J.B. Zieliński, 1998, Evaluation of the Regional Gravity Anomaly from Baloon Gradiometry. Bolletino di Geodesia e Scienze Affini, Vol. 57, pp. 141-164, 1998.
 • Petrovskaya M.S., J.B. Zieliński, 1998, Application of Spatial Gradiometry for Constructing Quasigeoid Models. Reports Finnish Geodetic Institute, 98:4, pp. 107-112, 1998.
 • Rutkowska M., R. Noomen, 1998, Range biases and station positions analysis for network solutions derived from SLR data , Proceedings from 11-th International Workshop on Laser Ranging, pp. 70-79, Deggendorf, 21-25. 1999.
 • Rutkowska M., J.B. Zieliński, B.A.C. Ambrosius, 1998, Analysis of 1993-1995 Borowiec SLR data: Station Positioning and range bias computation, Advances in Space Research Vol 23, No. 4, pp 747-752, 1999.
 • Schillak S., 1998, Borowiec Laser Station-Operational Report 1997, Publ. of Space Research Centre of the Polish Academy of Sciences, Borowiec, March 1998, Poland, pp. 1-50.
 • Vorbrich K.K., 1998, Applicability of the DGSP/INS integrated system for the landborne, waterborne and airborne navigation. Proceedings of the 6th European Meeting of the Civil GPS Service Interface Committee, International Information Subcommittee, Warsaw 1997, pp. 175-191, 1998.
 • Vorbrich K.K., 1998, On the possible application of the DGPS/(Low-Cost IMU) in the avionic navigation in Poland – Experimental Conclusions. Proceedings of the II International Conference on Avionics, Jawor (Poland) 1998, in: Scientific Journal of the Rzeszow Polytechnics, Vol. 51, pp. 721-728, 1998.
 • Vorbrich K.K., 1998, Internal and External Accuracy and Integrity or Real Time DGPS/IMU Solution on an Isolated Test Bed in Poland. Proceedings of the XIth International Conference “The Role of Navigation as a Support of Man’s Activities at Sea”, Gdynia (Poland) 1998, pp. 205-214, 1998.
 • Vorbrich K.K., 1998, Some Considerations Towards Preparation of Waterborne DGPS/IMU Experiments in Poland. Proceedings of the XIth International Conference “The Role of Navigation as a Support of Man’s Activities at Sea”, Gdynia (Poland) 1998, pp. 215-224, 1998.
 • Vorbrich K.K., 1998, DGPS/IMU System in Airfield Taxiing Environment in Poland, Accuracy and Integrity Considerations. Proceedings of the XIth International Conference “The Role of Navigation as a Support of Man’s Activities at Sea”, Gdynia (Poland) 1998, pp. 235-244, 1998.
 • Vorbrich K.K., 1998, Contribution towards landborne van navigation and airfield taxiing by means of integrated DGPS/IMU system. Proceedings of the Vth International Scientific Conference: Satellite and Simulation Systems in Aviation, Dęblin (Poland) 1998, pp. 5-15, 1998.
 • Vorbrich K.K., 1998, Wykorzystanie zintegrowanego systemu DGPS/IMU w nawigacji pojazdów lądowych oraz podczas kołowania samolotu, Proceedings of the Vth International Scientific Conference: Satellite and Simulation Systems in Aviation, Dęblin (Poland) 1998, pp. 16-26, 1998.
 • Zieliński J.B., 1998, EUREF: Application of GPS for Geodesy. Proceedings of the 6th European Meeting of the Civil GPS Service Interface Committee, International Information Subcommittee, Warsaw 1997, pp. 295-305, 1998.
 • Zieliński J.B., L. Jaworski, A. Świątek, R. Zdunek, 1998, Report on the Analysis of the Polish EUVN Subnetwork. Report on the Results of the European Vertical Reference Network GPS Campaign 97 (EUVN’97), EUREF Symposium, pp. 118-128, 1998.
 • Zieliński, A. Łyszkowicz, L. Jaworski, A. Świątek, R. Zdunek, S. Gelo, 1998, Polref-96 – the New Geodetic Reference Frame for Poland. In: Advances in Positioning and Reference Frames, IAG Symposia, Vol. 118, pp. 161-166, Springer-Verlag 1998.

1997

 • Baran W., J.B. Zieliński, 1997, Polish National Report on EUREF Activities in 1995-1996. Veroff. der Bayerischen Kommission fur die Internationale Erdmessung, Vol. 57, pp. 288-289, 1997.
 • Bizouard Ch., Brzeziński A., Petrov S., 1997, “Variability of nutations: can it be driven by the atmosphere?”, – Proceedings Journees Systemes de Reference Spatio-Temporels 1997, Astronomical Institute, Academy of Sciences of the Czech R., 73-76.
 • Chojnicki, T. 1997, Simultaneous tidal observations using two variants of the modernized GS-11 gravimeter: “BN” (Bonatz) and “R” (Dittfeld-Neumeyer). Bulletin d’Informations des Marees Terrestres, vol. 127, 9750-9756, Bruxelles 1997.
 • Cisak, M., Łyszkowicz, A., Sas-Uhrynowski, A., 1997, Adjustment and Quality Control of A Part of Polish Primary Gravity Network. Materiały XXII Generalnego Zgromadzenia Europejskiego Towarzystwa Geofizycznego (EGS), kwiecień 1997, Wiedeń.
 • Kaczorowski M., 1998, Calculation of the Greens loading functions.part 1. Theory. Artificial Satellites, Planetary Geodesy, No 24, vol.30, no.1, CBK. Warsaw, Poland P 77-93.
 • Kołaczek B., Kosek W., M. Cheng, M. Nuzhdina, W. Popinski, 1997, Short period oscillations of sea level anomalies determined from TOPEX/POSEIDON altimetric measurements. Report No 30, Space Research Centre. Paper presented at the AGU Fall Meeting, San Francisco, Dec 8-12, 1997.
 • Kosek W., Kołaczek B., 1997, Semi-Chandler and Semiannual Oscillations of Polar Motion. Geophysical Research Letters, Vol. 24, No 17, 2235-2238.
 • Kosek W., 1997, Autocovariance Prediction of Short Period Earth Rotation Parameters, Artificial Satellites, Journal of Planetary Geodesy, Space Research Centre of Polish Academy of Sciences, Vol. 32, No. 2, 75-85.
 • Nastula J., Kosek W., Kolaczek B., 1997, Analyses of Zonal Atmospheric Excitation Functions and Their Correlation with Polar Motion Excitation Functions. Annales Geophysicae 15, 1997, EGS – Springer-Verlag, pp 1439-1446.
 • Nuzdhina M., Kołaczek B. and Kosek W. 1997, Influence of ESNO on correlations between seasonal and Subseasonal Variations of Earth Rotation and Atmospheric Angular Momentum, Paper presented at the XXII EGS General Assembly in Vienna, 20-25 April, 1997. Report No 27 of the Space Research Centre of the Polish Academy of Sciences.
 • Petrov S., Brzeziński A., Bizouard Ch., 1997, “Time domain comparison of the VLBI nutation series and observed changes of the atmospheric angular momentum”. – Proceedings Journees Systemes de Reference Spatio-Temporels 1997, Astronomical Institute, Academy of Sciences of the Czech R., 107.
 • Petrovskaya M.S., J.B. Zieliński, 1997, Determination of the global and regional gravitational fields from satellite and baloon gradiometry missions. Advances in Space Research, Vol. 19, pp. 1723-1728, 1997.
 • Rogowski J., J. Bogusz, T. Chojnicki, 1997, Programme of the scientific researches on the Earth’s crust deformation realised in Astro-geodetic observatory in Józefosław. Reports on Geodesy, Vol. 3(26), pp. 161-169, 1997.
 • Rutkowska M., 1997, “Orbit analysis of the CESAR satellite equipped with the GPS on-bord system”, – Artificial Satellite, Vol. 32, No.2, Warsaw 1997.
 • Rutkowska M., 1997, “The high quality orbit and network estimation: 1993-1995 SLR Data Analysis”, – Bilateral Meeting Poland Italy, Monselice, 16-19. June 1997.
 • Samoilenko A., Rudenko S., Schillak.S., 1997, Local geodetic tie of the Borowiec-1 SLR station to GPS markers, Artificial Satellites, Vol. 32, No.3, Warsaw, Poland, pp. 175-184.
 • Schillak S., 1997, Borowiec Laser Station-Operational Report 1996, Publ. of Space Research Centre of the Polish Academy of Sciences, Borowiec, May 1997, Poland, pp. 1-44
 • Schillak S., 1997, Station Perfoemance Evaluation, Borowiec SLR (7811), Proc. of 10th International Workshop on Laser Ranging Instrumentation, Shanghai, 1996.11.11-15, China, pp. 66-67.
 • Schillak S., 1997, Accuracy of the Satellite Laser Ranging, Proc. of 10th International Workshop on Laser Ranging Instrumentation, Shanghai, 1996.11.11-15, China, pp.208 – 215.
 • Schillak S., 1997, Laserowe pomiary odległości do satelitów, Urania, Nr 11, pp. 290-302.
 • Schillak S., Bartoszak J., Butkiewicz E., Schillak D., Zapaśnik S., 1997, Status Report on Borowiec SLR 1994-1996, Proc. of 10th International Workshop on Laser Ranging Instrumentation, Shanghai, 1996.11.11-15, China, pp. 104-109.
 • Schillak S., Bartoszak J., Butkiewicz E., 1997, Automation of the Borowiec SLR, Proc. Of 10th International Workshop on Laser Ranging Instrumentation, Shanghai, 1996.11.11-15, China, pp. 522-528.
 • Vorbrich K.K., 1997, Mathematical formulation of the navigation solution of the stand alone DGPS and INS and integrated DGPS/INERTIAL for the landborne, waterborne, and airborne applications and some landborne DGPS/(Low-Cost-IMU) external accuracy results. Proceedings 2nd International Symoposium on Navigation, Gdynia (Poland), pp. 162-178, 1997.
 • Vorbrich K.K., 1997, Considerations Towards Applicability of the DGPS/IMU System for The Landborne, Waterborne and Airborne Sectors in Poland Based On The ERNP96 and Some Current Polish Experiences. Proceedings 7th International Scientific and Technical Conference on Sea Traffic Engineering, Szczecin (Poland), pp. 215-228, 1997.
 • Vorbrich K.K., 1997, Real time performance of the DGPS/(Low-Cost IMU) integrated system in the diverse Polish landborne environment. Proceedings 7th International Scientific and Technical Conference on Sea Traffic Engineering, Szczecin (Poland), pp. 229-240, 1997.
 • Vorbrich K.K., 1997, First waterborne DGPS/(Low-Cost IMU) tests in Poland and considerations towards some navigation parameters behaviour. Proceedings 7th International Scientific and Technical Conference on Sea Traffic Engineering, Szczecin (Poland), pp. 241-254, 1997.
 • Vorbrich K., 1997, Exploring the adventages of testing the newly designed DGPS/IMU navigation system on a dedicated Poznan racing car track. Scientific Journal of the Poznan Technical University, No. 47, p. 9, 1997.
 • Vorbrich K., 1997, Wykorzystanie różnicowego systemu satelitarnego DGPS oraz zintegrowanego systemu DGPS/IMU w nawigacji pojazdów na l ądzie (wiadomości ogólne). Scientific Journal of the Poznan University, No. 47, p. 18, 1997.
 • Vorbrich K., 1997, The Humanistic Aspects of the Copernican Controversy in England Between 1543 and 1700; Part A: Proto-Copernicans Recorde, Digges and Dee. In: Polish AngloSaxon Studies, Adam Mickiewicz University Press, Poznań, pp. 57-72, 1997.

1996

 • Barlik M., T. Chojnicki, J. Rogowski, 1996, Results of tidal observations at the Geodynamical station Jozefoslaw. Publications of the Institute of Geophisics Polish Academy of Sciences, Vol. M-20 (270), pp. 129-135, 1996.
 • Brzeziński A., 1996, “The free core nutation resonance in Earth rotation: observability and modeling”, – Proceedings of the Russian Conference “Modern Problems and Methods of Astrometry and Geodynamics”, 23-28 September 1996, St. Petersburg, 328-335.
 • Brzeziński A., 1996, “Broad band” Liouville equation of polar motion”, – Publ. Inst. Geophys. Pol. Acad. Sc., M-18 (273), 173-181.
 • Chojnicki T., 1996, Earth tide investigation in Poland. Publications of the Institute of Geophisics Polish Academy of Sciences, Vol. M-18 (273), pp. 183-190, 1996.
 • Chojnicki T., 1996, Results of gravimetric observation of Earth tides in 1992-1993 at the Warszawa station no 0905. Publications of the Institute of Geophisics Polish Academy of Sciences, Vol. M-20 (270), pp. 91-127, 1996.
 • Chojnicki T., 1996, Seasonable modulation of tidal waves 1993. Publications of the Institute of Geophisics Polish Academy of Sciences, Vol. M-20 (270), pp. 137-156, 1996.
 • Chojnicki T., P.A. Blum, 1996, Analysis of ground movements at the Ksiaz Observatory in 1974-1993. Artificial Satellites, Vol. 31, pp. 123-129, 1996.
 • Chojnicki T., J. Weiss, 1996, Results of clinometric observation of Earth tides in 1991-1993 at the Ksiaz station no 0906. Publications of the Institute of Geophisics Polish Academy of Sciences, Vol. M-20 (270), pp. 3-90, 1996.
 • Jakś W., M. Lehmann, 1996, AstroGeodynamical Observatory at Borowiec. Annual Report IGS Central Bureau 1995, p. 267, 1996.
 • Jakś W., M. Lehmann, A.Tyranowska, 1996, Comparison of Borowiec Coordinates Obtained from GPS and SLR Observations. Artificial Satellites, Vol. 31, pp. 107-109, 1996.
 • Jakś W., J. Nawrocki, 1996, Atomic Time Scale at Astrogeodynamical Observatory in Borowiec. Proceedings Journees Systemes de Reference Spatio-Temporels 1995, pp. 133-136, 1996.
 • Kołaczek B., Kosek W., 1996, Outline of Characterictics of Polar Motion Determined by Observations. Publications of the Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, M-18(273), Teisseyre R. (ed.), Warsaw, Poland, pp 163-170.
 • Kosek W., Kołaczek B., 1996, Semi-Chandler and Semiannual Oscillations of Polar Motion. Paper presented at the XXI EGS General Assemby in the Hague, Netherlands, May 6-10 1996. Report No 26, Space Research Centre, PAS.
 • Lehmann M., 1996, Hipparcos Catalogue and Borowiec Observations Series. Proceedings Journees Systemes de Reference Spatio-Temporels 1995, pp. 195-198, 1996.
 • Łyszkowicz A., 1996, The Sea Surface Topography Along the Polish Coast of Baltic Sea. Proceedings of the First Workshop of the Subcommission IAG SSC 8.1, Studies of the Baltic Sea, published by Astronomical Observatory of University of Latvia, pp. 52-58, 1996.
 • Łyszkowicz A., 1996, Tests of new gravimetric geoid in GPS network. Reports of the Finnish Geodetic Institute, Vol. 96:2, pp. 77-80, 1996.
 • Łyszkowicz A., 1996, The New Gravimetric Geoid for the Territory of Poland. Publications of the Institute of Geophysics Polish Academy of Science, Vol. M-18 (273), pp. 191-197, 1996.
 • Łyszkowicz A., 1996, Instrumenty i metody współczesnej geodezji wyższej. Materialy II krajowych targów geodezyjnych, Katowice, pp. 13-14, 1996.
 • Łyszkowicz A., 1996, GPS dla początkujacych – cześć I. Geodeta, Nr. 12, pp.5-9, 1996.
 • Łyszkowicz A., 1996, Nowa grawimetryczna geoida dla obszaru Polski. Przegląd Geologiczny, Vol. 44, pp. 911-913, 1996.
 • Łyszkowicz A., J. Zieliński, 1996, Projekt polskiej części regionalnej sieci “European Vertical Reference Network” (EUVN), Raport CBK, pp. 1-16, 1996.
 • Petrov S., Brzeziński A., 1996, “On the contribution of the atmospheric normal modes to the polar motion excitation”, – Proceedings of the Russian Conference “Modern Problems and Methods of Astrometry and Geodynamics”, 23-28 September 1996, St. Petersburg, 308-313.
 • Petrov S., Brzeziński A., and Gubanov V., 1996, “A stochastic model for polar motion with application to smoothing, prediction, and combining”, – Artificial Satellites, Planetary Geodesy No 26, 31, 51-70.
 • Schillak S., 1996, Borowiec Laser Station-Operational Report 1995, Publ. of Space Research Centre of the Polish Academy of Sciences, Borowiec, January 1996, Poland, pp. 1-40.
 • Schillak S., 1996, Obserwatorium Astrogeodynamiczne w Borowcu, Materiały z III-cich Letnich Warsztatów Fizycznych “Zjawisko Rezonansu w Fizyce, Technice i Medycynie”, Wydział Fizyki UAM oraz Polskie Stowarzyszenie Dydaktyków Fizyki, Poznań, pp. 41-42.
 • Schillak S., 1996, Laserowe pomiary odległości do satelitów, Materiały z III-cich Letnich Warsztatów Fizycznych “Zjawisko Rezonansu w Fizyce, Technice i Medycynie”, Wydział Fizyki UAM oraz Polskie Stowarzyszenie Dydaktyków Fizyki, Poznań, pp. 43-61.
 • Schillak S., 1996, Satellite Laser Ranging in Poland 1976-1996, Artificial Satellites, Planetary Geodesy No 28, Vol. 31, No 3, Warsaw, Poland, pp. 163-177.
 • Schillak S., Łatka J.K., Bartoszak J., Butkiewicz E., Schillak D., Zapaśnik S., 1996, Status Report on the Borowiec Laser Ranging Systems, Proc. of the 9 th International Workshop on Laser Ranging Instrumentation, Canberra (Australia), 1994.11.07-11, Vol. 1, Australian Goverment Publishing Service, Canberra, Australia, pp. 264-272.
 • Schillak S., Butkiewicz E., Łatka J.K., Dybczyński P., Baranowski R., Frączyk P., Sczaniecki Ł., 1996, Software of the Borowiec-2 SLR System, Artificial Satellites, Planetary Geodesy No 26, Vol. 31, No 1, Warsaw, Poland, pp. 71-80.
 • Vorbrich K.K., 1996, A Specific DGPS Realization, Coverge Simulation and Navigation Experiments. Proceedings of the IVth International Scientific Conference: Satellite and Simulation Systems in Aviation, pp. 168-186, 1996.
 • Vorbrich K.K., 1996, Fundamentals of Inertial Navigation System and of [D]GPS/Inertial Integration. Proceedings of the IVth International Scientific Conference: Satellite and Simulation Systems in Aviation, pp. 187-203, 1996.
 • Vorbrich K.K., 1996, First Land Navigation Experiments with DGPS/IMU in Poland. Proceedings of the Xth International Scientific-Technical Conference: The Role of Navigation as a Support of Man’s Activities at Sea, pp. 77-82, 1996.
 • Vorbrich K.K., 1996, On INS Mechanization and DGPS/IMU Integration. Proceedings of the Xth International Scientific-Technical Conference: The Role of Navigation as a Support of Man’s Activities at Sea, pp. 83-90, 1996.
 • Vorbrich K.K., 1996, Airborne Applications of the DGPS/IMU. Proceedings of the Xth International Scientific-Technical Conference: The Role of Navigation as a Support of Man’s Activities at Sea, pp. 91-98, 1996.
 • Vorbrich K.K., M. Dziewicki. L. Gajewski, T. Stupak, 1996, Current DGPS Maritime and Land Experiments in Poland. Proceedings of the 9th International Technical Meeting of the Satellite Division of the Institute of Navigation – ION GPS-96, pp. 325-333, 1996.
 • Vorbrich K.K., J.B. Zieliński, 1996, On Certain DGPS/(Low Cost IMU) Configuration. Proceedings of the IVth International Scientific Conference: Satellite and Simulation Systems in Aviation, pp. 204-216, 1996.
 • Vorbrich K.K., J.B. Zieliński, 1996, On the Possible Applications of the DGPS/(Low Cost IMU) Technique. Proceedings of the 9th International Technical Meeting of the Satellite Division of the Institute of Navigation – ION GPS-96, pp. 1009-1018, 1996.
 • Zharkov V. N., S. M. Molodensky, A. Brzeziński, E. Groten, P. Varga, 1996, “The Earth and its Rotation: Low Frequency Geodynamics”, Herbert Wichman Verlag, Hüthig GmbH, Heidelberg.
 • Zieliński J.B., 1996, Reference Frame for Geodetic Study of the Sea Level Changes. Artificial Satellites, Vol. 31, pp. 199 -208, 1996.
 • Zieliński J.B., 1996, Reports on satellite geodesy: Gravity field determination and orbital theory. National Report on Space Research in Poland in 1994-95, pp. 50-55, 1995.

1995

 • Brzeziński A., Capitaine N., 1995, “Celestial Ephemeris Pole (definition, observability and determinations)”, – Proceedings Journees Systemes de Reference Spatio-Temporels 1995, Space Research Centre, Polish Acad. of Sciences, 53-60.
 • Brzeziński A., 1995, “On the interpretation of maximum entropy power spectrum and cross-power spectrum in earth rotation investigations”, – Manuscripta Geodaetica, – 20, 248-264
 • Kosek W., 1995, Krotkookresowe Oscylacje Ruchu Bieguna Ziemskiego Wyznaczonego Technika GPS., Proc. Seminarium Naukowe “Zastosowanie Technik Satelitarnych w Geodezji i Geodynamice”, Grybow, 22-24 Maja 1995.
 • Kosek W., 1995, Time Variable Band Pass Filter Spectra of Real and Complex-Valued Polar Motion Series. Artificial Satellites, Planetary Geodesy, No 24, Vol. 30 No 1 – 1995. pp 27-43., Report No 16, Space Research Centre, PAS. Warsaw, Poland, 1994.
 • Kosek W., 1995, Analysis of Short Period GPS Pole Coordinates Data. Artificial Satellites, Planetary Geodesy No 25, Vol. 30 No 2-3, pp 153-159.
 • Kosek W., Kołaczek B., 1995, Semiannual and Subseasonal Oscillations of Polar Motion and Length of Day (LOD) with Periods Ranging from 20 to 150 Days for the Interval 1978-1994. Report No 17 Space Research Centre, Warsaw, Poland, Paper presented at the IERS Workshop in Paris, May 1995.
 • Kosek W., Kolaczek B., Nastula J., Obojska L., 1995, Polroczne i Krotkookresowe Oscylacje Ruchu Bieguna, Dlugosci Doby i Atmosferycznego Momentu Pedu o okresach od 20 do 150 dni w latach 1978-1994. Proc. Seminarium Naukowe “Zastosowanie Technik Satelitarnych w Geodezji i Geodynamice”, Grybow, 22-24 Maj 1995.
 • Kosek W., Kołaczek B., Obojska L., 1995, Variations of Semiannual and Subseasonal Oscillations of Polar Motion, Length of Day and Atmospheric Angular Momentum With Periods Ranging from 20 to 150 days in 1978-1994. Report No 19, Space Research Centre, PAS, Poland, Paper presented at the Symposium “An Interdisciplinary Approach to Earth System Science”, XXI IUGG General Assembly, Boulder, Colorado, USA, Jul 2-14, 1995.
 • Kosek W., McCarthy D.D., Luzum B., 1995, Possible Improvement of Polar Motion Prediction Using Autocovariance Prediction Procedures. Proc. Journees 1995 “Systemes de Reference Spatio-Temporels”, Warsaw, Poland, Sep. 18-20. pp 113-116. Paper presented at the IAU Symp. 172 “Dynamics, Ephemeries and Astrometry in the Solar System, Paris 3-8 July 1995.
 • Kosek W., Kołaczek B., 1995, Irregular Short Period Variations of Polar Motion. Proc. Journees 1995 “Systemes de Reference Spatio-Temporels”, Warsaw, Poland, Sep. 18-20, 1995. pp 117-120.
 • Kosek W., Nastula J., Kołaczek B., 1995, Variability of Polar Motion Oscillations with Periods from 20 to 150 Days in 1979-1991. Bulletin Geodesique, Springer Verlag (1995) 69: 308-319.
 • Nastula J., Kosek W., Kołaczek B., 1995, Charakterystyka Czasowych i Szerokosciowych Zmian Strefowej Funkcji Efektywnego Momentu Pedu Atmosfery., Proc. Seminarium Naukowe “Zastosowanie Technik Satelitarnych w Geodezji i Geodynamice”, Grybów, 22-24 Maja 1995.
 • Nastula J., Kosek W., Kolaczek B., 1995, Analyses of Zonal Atmospheric Excitation Functions and Their Correlation with Polar Motion Excitation Functions. Report No 24, Space Research Centre, PAS, Poland. Paper presented at the IERS Workshop in Paris, March 1994.
 • Petrov S., Brzeziński A., Gubanov V., 1995, “On application of the Kalman filter and the least squares collocation in earth rotation investigations”, – Proceedings Journees Systemes de Reference Spatio-Temporels 1995, Space Research Centre, Polish Acad. of Sciences, 125-128.
 • Popiński W., Kosek W., 1995, The Fourier Transform Band Pass Filter and Its Application to Polar Motion Analysis., Atrificial Satellites, Planetary Geodesy No 24, Vol. 30 No 1 – 1995, pp 9-25.
 • Popiński W., Kosek W., 1995, Discrete Fourier and Wavelet Transforms in Analysis of Earth Rotation Parameters. Proc. Journees 1995 “Systemes de Reference Spatio-Temporels”, Warsaw, Poland, Sep. 18-20, 1995. pp 121-124.
 • Rutkowska M., 1995, “Multi-satellite SLR analysis for the high quality network estimation. Analysis”, -Artificial Satellite Vol. 30, No 1.Warsaw 1995.
 • Rutkowska M., J. M. Dow, M. M. Romay-Merino, S. Schillak, 1995, “Improvement of the SLR Borowiec station position in the Global Network ITRF91”, – Advances in Space Research Vol 16, No.12, 1995 Great Britain. pp. 97-100.
 • Rutkowska M., M. M. Romay-Merino, 1995, “Estimation of the Borowiec station position from Lageos1, TOPEX/Poseidon and ERS-1”, – European Space Agency /ESOC OAD W.P. No 546, 1994 Germany.
 • Schillak S., 1995, Borowiec Laser Station-Operational Report 1994, Publ. of Space Research Centre of the Polish Academy of Sciences, Borowiec, January 1995, Poland, pp. 1-38.
 • Schillak S., Butkiewicz E., Bartoszak J., Schillak D., Zapaśnik S., 1995, Wykonanie satelitarnych obserwacji laserowych z dokładnością centymetrową, Seminarium naukowe, “Zastosowanie Technik Satelitarnych w Geodezji i Geodynamice”, Grybów, 22-24.05.95.
 • Schillak S., 1995, Dokładność i precyzja satelitarnych stacji laserowych, Seminarium naukowe, “Zastosowanie Technik Satelitarnych w Geodezji i Geodynamice”, Grybów, 22-24.05.95.
 • Schillak S., Butkiewicz E., Bartoszak J., Schillak D., Zapaśnik S., 1995, The satellite laser ranging performed at Borowiec with accuracy to a few centimeters, Artificial Satellites, Planetary Geodesy-No 25, Vol. 30, No 2-3, Warsaw, Poland, pp. 103-113.
 • Schillak S., 1995, The accuracy and precision of the Satellite Laser Ranging Systems, Artificial Satellites, Planetary Geodesy-No 25, Vol. 30, No 2-3, Warsaw, Poland, pp. 115-121.
 • Varga T.,T.Chojnicki, 1995, Tidal variations of underground water level. B.I.M., N°122, pp 9221-9232.

1994

 • Baran L.W., J. B. Zieliński, 1994, “The Use of EUREF-POL Network for Scientific and Practical Purposes.” – Proceedings of EUREF Meeting, 8-11 June, 1994, Warsaw.
 • Bartoszak J., Schillak.S, Łatka J.K., 1994, Avalanche Photodiode Experiments at Borowiec Laser Station, Artificial Satellites, Planetary Geodesy-No 23, Vol. 29, No 3, Warsaw, Poland, pp. 111-117.
 • Butkiewicz E., Schillak S., Łatka J.K., 1994, Mount Errors Model of Borowiec-2 SLRSystem, Artificial Satellites, Planetary Geodesy-No 23, Vol. 29, No 3, Warsaw, Poland, pp. 119-128.
 • Brzeziński A., 1994, “The period and the quality factor of the Free Core Nutation mode determined by the maximum entropy spectral analysis”, – Proceedings Journees Systemes de Reference Spatio-Temporels 1994, Paris Observatory, 219-225.
 • Brzeziński A., 1994, “Polar motion excitation by variations of the effective angular momentum function, II: extended model”, – Manuscripta Geodaetica, – 19, 157-171.
 • Brzeziński A., 1994, “Algorithms for estimating maximum entropy coefficients of the complex-valued time series”, – Allgemeine Vermessungs-Nachrichten, No.3, 101-112.
 • Kołaczek B., Kosek W., 1994. Systematic Differences Between Radiointerferometric and Laser Series Of Pole Coordinates and Short Periodic Variations of Pole Coordinates. in Geophysical Monograph 82, IUGG Volume 17, on – Gravimetry and Space Techniques Applied to Geodynamics and Ocean Dynamics (B.E. Schutz ed.) Copyright 1994 by the International Union of Geodesy and Geophysics and the American Geophysical Union. pp. 95-101.
 • Kołaczek B., Kosek W. Obojska L., 1994, Time Variable Spectra of Nutation Corrections Determined by the IERS and NEOS. Proc. Journees 1994, Systemes de Reference Spatio-Temporels, Paris 13-14 June, Observatoire de Paris, pp. 171-174.
 • Korsun A.A., Kolaczek B., Nastula J., Kosek W., 1994, Chandlerowskoje dwizenie polusa Zemli w 1846-1988. (Chandlerowska Oscylacja Bieguna Ziemi w Latach 1848 – 1988.) Proc. 3rd Orlov Conf. – “Study of the Earth as Planet by Methods of Astronomy, Astrophysics and Geodesy, Odessa, 1992”. Main Astronomical Observatory, Academy of Sciences of Ukraine, Astronomical Observatory, I.I. Mechnikov Odessa University, Kiev 1994. pp. 161-163.
 • Kosek W., 1994, Short Period Oscillations in GPS Pole Coordinates Data. IERS Technical Note No 16 – Results from the SEARCH’92 Campaign., J.O. Dickey and M.Feissel (eds.) September 1994. Observatoire de Paris, pp. IV-61 – IV-65.
 • Kosek W., Kolaczek b., Popinski W., 1994, Comparison of short periodic polar motion of the ERP combined, CSR and VLBI Series. Report No 12. Space Research Centre, PAS. Paper presented at the IERS Workshop in Paris, March 1994.
 • Kosek W., Nastula J., Kolaczek B., 1994, Time Variable Spectra of the Equatorial Components of the Northern and Southern Atmospheric Excitation Functions. Report No. 13, Space Research Centre PAS. Paper presented at the IERS Workshop in Paris, March 1994.
 • Kosek W., Kaczkowski J., 1994, Short periodic oscillations in x and y pole coordinates of the SLR and VLBI techniques detected after filtering with the Kalman filter. Proc. 3rd Orlov Conf. – “Study of the Earth as Planet by Methods of Astronomy, Astrophysics and Geodesy, Odessa, 1992”. Main Astronomical Observatory, Academy of Sciences of Ukraine, Astronomical Observatory, I.I. Mechnikov Odessa University, Kiev 1994. pp. 288-297.
 • Łyszkowicz A.: 1994, “Geoid for the Territory of Poland – State of Art” – Proceedings of EUREF Meeting, 8-11 June, 1994, Warsaw.
 • Nastula J., Kosek W., Popiński W., Kołaczek B., 1994, Comparison of the Time Variable Spectra of Short Periodical Oscillations of Polar Motion and Zonal Atmospheric Excitation Functions. Program of Abstracts of EGS XIX General Assembly, Grenoble, France.
 • Pachelski W., E. W. Grafarend, 1994, “Application of the Moebius Barycentric Coordinates (Natural Coordinates) for Geodetic Applications.” – Proceedings of EUREF Meeting, 8-11 June, 1994, Warsaw.
 • Popiński W., Kosek W., 1994, Wavelet Transform and Its Application for Short Period Earth Rotation Analysis. Artificial Satellites, Planetary Geodesy No 22, Vol. 29 No 2. pp. 75-86.
 • Rutkowska M., 1994, “The third degree terms of the solid tide potential for LAGEOS and low satellites”. – Artificial Satellites Vol. 29, No3.
 • Rutkowska M., 1994, “Orbit determination of “CESAR” satellite from the Global Positioning System (GPS)”, – European Space Agency/ESA/ESOC OAD W.P. No 545,1994 Germany.
 • Rutkowska M., S. Schillak, 1994, “Estimation of the Borowiec Laser Station position from five years of Lageos observations”. – Artificial Satellites, Vol. 29, No 2., pp. 67-73, Warsaw 1994.
 • Schillak S., 1994, Satellite Laser Ranging at Borowiec, Dynamics and Astrometry of Natural and Artificial Celestial Bodies, Proc. of the Conference on Astrometry and Celestial Mechanics, Poznań, 1993.09.13-17, Astronomical Observatory of A.Mickiewicz University, Poznań, Poland, pp. 109-114.
 • Schillak S., 1994, Borowiec Laser Station-Operational Report 1993, Publ. of Space Research Centre of Polish Academy of Sciences, Borowiec, March 1994, Poland, pp. 1-33.
 • Schillak S., Bartoszak J., Butkiewicz E., Łatka J.K., 1994, Satellite Laser Ranging System Borowiec-2, Artificial Satellites, Planetary Geodesy-No 23, Vol. 29, No 3, Warsaw, Poland, pp. 101-108.
 • Zieliński J.B., L. Jaworski, R. Zdunek, H. Seeger, G. Engelhardt, F. Töppe, J. Luthardt, 1994, “Final Report about EUREF-POL 1992 GPS Campaign.” – Proceedings of EUREF Meeting, 8-11 June, 1994, Warsaw.
 • Zieliński J.B., R. Zdunek, 1994, “Cross-checking of Station Borowiec (EUREF # 0216) coordinates.” – Proceedings of EUREF Meeting, 8-11, June, 1994, Warsaw.
 • Zieliński J. B., P. Fraczyk, J. Kazimierski, M. Rutkowska, 1994, “GPS on – board system for orbit determination of CESAR satellite”, – ION GPS- 94, sept. 1994. USA

1993

 • Capitaine N., Brzeziński A., 1993, “Relationship between the measured earth orientation parameters and the earth angular velocity vector, extended abstract”, – IAG General Meeting Beijing’93, Book of Abstracts, Chinese Society for Geodesy, Photogrammetry and Cartography, Beijing, China, 313.
 • Brzeziński A. and Capitaine N., 1993, “The use of the precise observations of the Celestial Ephemeris Pole in the analysis of geophysical excitation of earth rotation”, – Journal of Geophysical Research, – 98, No.B4, 6667-6675.
 • Brzeziński A., 1993, “Solving excitation problem for high-frequency polar motion by the use of the extended dynamical model, extended abstract”, – IAG General Meeting Beijing’93, Book of Abstracts, Chinese Society for Geodesy, Photogrammetry and Cartography, Beijing, China, 311-312.
 • Brzeziński A., 1993, “High frequency oscillations of the Celestial Ephemeris Pole by variations of the effective angular momentum function”, – Proceedings of the IAG Symposium 112 “Geodesy and Physics of the Earth”, Potsdam’92, edited by H. Montag and Ch. Reigber, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 451-454.
 • Kołaczek B., Kosek W., 1993, Variations of 80-120 days Oscillations of polar motion and Atmospheric Angular Momentum. Proc. 7th International Symposium “Geodesy and Physics of the Earth” IAG Symposium No. 112, Potsdam, Germany, Oct. 5-10, 1992. H. Montag and Ch. Reigber (eds.), Springer Verlag, pp. 439-442.
 • Kosek W., 1993, The Common Short Periodic Oscillations in the Earth’s Rate of Rotation, Atmospheric Angular Momentum and Solar Activity, Bulletin Geodesique (1993) 67: pp. 1-9.
 • Kosek W., 1993, The Autocovariance Prediction of the Earth Rotation Parameters. Proc. 7th International Symposium “Geodesy and Physics of the Earth” IAG Symposium No. 112 , Potsdam, Germany, Oct. 5-10, 1992. H. Montag and Ch. Reigber (eds.), Springer Verlag, pp. 443-446.
 • Kosek W., Nastula J., Kolaczek B., Popinski W., Kaczkowski J. 1993. Variability of the Short Periodical Oscillations of Polar Motion in 1979-1991 with periods ranging from 20-150 days. poster session IAG General Assembly, Beijing, China, 6-13 Aug. 1993., Report No 10, Space Research Centre, PAS, Warsaw, Poland.
 • Łatka J.K., Jakś W., Jaworski L., Rutkowska M., Schillak S., Zieliński J.B., 1993, Recent Results of the Geodynamics Programme at Borowiec Station, Poland, Artificial Satellites, Vol. 28, pp. 39-53.
 • Nastula J., A. Korsun, B. Kolaczek, W. Kosek, W. Hozakowski, 1993. Variations of the Chandler and Annual Wobbles of Polar Motion in 1846-1988 and their Prediction., – Manuscripta Geodetica, 18, pp. 131-135.
 • Rutkowska M. 1993, Program “ORBITA 88″ Wyznaczenie pozycji stacji z laserowych obserwacji odległości satelity LAGEOS (fragment kamp. MERIT)”, – Wyd. przez PPWK, Wrocław, 1993.
 • Schillak S., 1993, Borowiec Laser Station-Operational Report 1992, Publ. of Space Research Centre of Polish Academy of Sciences, Borowiec, March 1993, Poland, pp. 1-31.
 • Zieliński J.B., L. Jaworski, R. Zdunek, G. Engelhardt, F. Töppe, 1993, “EUREF-POL’92 GPS Observation Campaign and Data Processing.” – Proceedings of EUREF Meeting, June, 1993, Budapest.

1992

 • Brzeziński A., 1992, “Polar motion excitation by variations of the effective angular momentum function: considerations concerning deconvolution problem”, – Manuscripta Geodaetica, – 17, 3-20.
 • Brzeziński A., 1992, “High frequency oscillations of the Celestial Ephemeris Pole by variations of the effective angular momentum function”, – Proceedings Journees Systemes de Reference Spatio-Temporels 1992, Paris Observatory, 102-107.
 • Kaczorowski M., 1992, Tidal model of additional single layer gravity effect, Artificial Satellites, Planetary Geodesy, no 15,vol.27 no.1,CBK.Warsaw, Poland, 3-10.
 • Kosek W. 1992. Short periodic autoregressive prediction of the Earth Rotation Parameters. Artificial Satellites, Planetary Geodesy No 17. Vol. 27 No 2. pp. 9-17.
 • Rutkowska M., 1992, “Contribution of the SLR Borowiec station to the global and European Geodynamic Networks”, – Artificial Satellites, Vol 27, No 16, Warsaw 1992.
 • Rutkowska M., 1992, “The orbital program “ORBITA 88” – Artificial Satellites, Vol. 27, No 16. Warsaw 1992.
 • Rutkowska M., 1992, “Investigation of higher degree terms of the solid tide potential as a function of the satellite altitude of 1000 – 6000km”. – Geodesy and Physics of the Earth 7-th International Symposium No.112 Potsdam, October 5-10,1992 Edited by H. Montag, Ch. Reigber. Germany
 • Rutkowska M., 1992, Program “ORBITA 88” Wyznaczenie pozycji stacji z laserowych obserwacji odlegości satelity LAGEOS (fragment Kamp. MERIT ), Wyd. przez PPWK (Wrocław,1993r), Fragment książki. Praca zbiorowa, Niwelacja Precyzyjna.,W rozdz.11 W. Pachelski, Metody Satelitarne, &S 14.9.
 • Schillak S., Butkiewicz E., Wiktorowski J., 1992, Upgrading of the Borowiec Laser Station. Proc. of the 8-th International Workshop on Laser Ranging Instrumentation, Annapolis (USA), 1992.05.18-22, NASA Conference Publication 3214, Greenbelt, USA, pp. 11-37 – 11-43.
 • Schillak S., 1992, Third generation satellite laser ranging system at Borowiec, Artificial Satellites, Planetary Geodesy, No. 17, Vol. 27, No. 2, Warsaw, Poland, pp. 1-8.

1991

 • Chojnicki T., 1991, Continuation of modulation research. B.I.M., N°110, pp 8002-8010.
 • Chojnicki T., 1991, Determination des variation des amplitudes des ondes de marees. B.I.M., N°109, pp 7877-7884.
 • Chojnicki T. 1991, Modulation of some tidal waves of horizontal constituents. Proc. 11Th Symp. Earth Tides, Helsinki 1989; Schweizerbartsche Verlagsbuchhandlung Stuttgart, pp 249-256.
 • Chojnicki T., M.Kaczorowski, 1991, Tidal research of the Geodynamics in Space Research Centre in Warsaw in 1985-1990, Artificial Satellites , Planetary Geodesy no 15,vol 26, no 1, CBK, Warsaw, Poland, pp 292-299.
 • Kaczorowski M., 1991, Global model of the additional ocean loading gravity effect caused by the great scale layers of discontinuity of the mass density in the Earth crust, IUGG General Assemble, Vienna.
 • Kaczorowski M., 1991, The ocean Indirect Effect Model for European Tidal Stations., Publs. Inst. Geophys. Pol.Acad.Sc,F-17 (237),1991.
 • Kaczorowski M., 1991, Certain correction to the loading indirect effects model., The seminary “Earth’s Tides, Budapest, March 18-22 (Proceedings).
 • Kołaczek B., Brzeziński A., Kosek W., Nastula J., Hozakowski W., Sołoducha B., 1991, “Investigations of Earth rotation variations”. In.: – B. Kołaczek i J. B. Zieliński (eds.), Satellite Geodesy, subprogramme of the project on Development and Application of Space Research in Poland, Report on works 1986-90, Artificial Satellites, Planetary Geodesy No. 15, 26, No. 1, 243-275.
 • Kołaczek, B., Nastula, J., Gambis, D., Kosek, W., and W. Hozakowski, 1991, The semi-annual oscillation of polar motion and its atmospheric excitation in the period of 1979-1989, Astron. and Astrophys., 243, 276-182.
 • Kołaczek B., Kosek W., 1991, Systematic Differences between radiointerferometric, and laser series of pole coordinates and short periodical variations of these coordinates. Polska Akademia Nauk, Centrum Badan Kosmicznych, Warszawa, Raport No 4. Dec. 1991.
 • Kosek W., 1991. On High Frequency Spectral Analysis of Very Noisy Stochastic Processes and its Application to the ERP Series Determined by VLBI and SLR, U.S. Naval Observatory Circular No. 177, Washington DC 20392-5100, Feb 15. pp. 1-22.
 • Kosek W., Kołaczek B., 1991, Realization of the Primary Terrestrial Reference Frame, Proc. of the IAU Colloquium No 127, Reference Systems, Virginia Beach, USA, J.A. Hughes, C.A. Smith, G.H. Kaplan, (eds), U.S. Naval Observatory, Washington D.C., USA, pp. 108-116.
 • Kosek W., Kolaczek B., 1991, The Primary Terrestrial Reference Frame as the Frame of an Optimum Geographic Distribution of Stations, Proc. of the Polish-Italian Geodetic Meeting, W.Baran ed., Institute of Geodesy and Photogrametry of the University of Agriculture and Technology, OLSZTYN, Poland, pp. 45-57.
 • Popiński W., 1991, Stochastic Modelling of (o-c) Laser Observation Residuals, In Góral W., Pachelski W., Popiński W., Rutkowska M.: Method and Program Development for Determining Satellite Orbits for Geodetic Purposes, Artificial Satellites – Planetary Geodesy, Vol. 26, No. 1, 1991, pp. 205-206.
 • Poutanen M., R. Zdunek, 1991, “Baltic Sea Level Project – 1. GPS Campaign. Preliminary Results of Subnet Reductions.” – presented on Session of Section GM 1.5, IUGG XX General Assembly, Vienna, August 1991.
 • Rutkowska M, 1991, “Construction of the network for “IDEAL” project investigation”. – Artificial Satellites. Vol 26, No 1, Warsaw 1991.
 • Rutkowska M., W. Pachelski, W. Popiński, W. Góral, 1991, “Method and program development for determining satellite orbit for geodetic purposes”. – Artificial Satellites. Vol 26, No 1, Warsaw 1991.
 • Schillak S., 1991, Borowiec Laser Station 1986-1990, Artificial Satellites, Planetary Geodesy, No. 15, Vol. 26, No. 1, Warsaw, Poland, pp. 13-18.
 • Stomma A., D. Łapucha, J. B. Zieliński, R. Zdunek, 1991, “GPS data processing works in the Space Research Centre.” – Artificial Satellites, Planetary Geodesy, No.15, Vol. 26 No.1, 1991, Warsaw.
 • Zieliński J. B., M. Rutkowska, A. Łyszkowicz, W. Wiejak, 1991, “Projekt MAGDA Proposal for the investigation of the gravity field of Mars”, – Artificial Satellites, Vol 26, No 1, Warsaw 1991.

1990

 • Brzeziński A., 1990, “On polar motion equations applied for analysis of the short term atmospheric excitation”, – Proceedings of the IAG Symposium 105 “Earth Rotation and Coordinate Reference Frames”, Edinburgh’89, edited by C. Boucher and G. A. Wilkins, Springer-Verlag, New York, 82-89.
 • Kołaczek B., W. Kosek, J. Nastula, W. Hozakowski, 1990. Variations of Polar Motion in 1986-1988, Proc. of the INTERCOSMOS Symposium on Use of Artificial Satellite Observations for Geodesy and Geophysics, Obserwations of Artifical Satellites of the Earth No 27, W. Góral (ed.), Warsaw, Poland, 139-143.
 • Kosek W., Kołaczek B., 1990. The Optimum Conventional Terrestrial System Determined by VLBI and SLR Stations, Proc. of the IAG Symposium No 105: Earth Rotation and Coordinate Reference Frames, Edinburgh, C. Boucher, G.A. Wilkins (eds), Springer Verlag, pp. 138-145.
 • Rutkowska M., 1990, “Optimization of the Network for determination of the tectonic plates displacements in the region of IDEAL Project”. – Artificial Satellites Vol.25, No.1, 1990.
 • Schillak S., Butkiewicz E., Offierski J.W., 1990, Borowiec Laser Ranging System. Observations of Artificial Satellites of the Earth, No. 27, Warsaw, Poland, pp. 379-387.
 • Schillak S., Butkiewicz E., Offierski J.W., 1990, Software of Borowiec laser ranging station. Proc. of the 7-th International Workshop on Laser Ranging Instrumentation, Matera, 1989.10.02-06, ed. by Ch.Veillet, Grasse, France, pp.377-384.
 • Stomma A., R. Zdunek, J. B. Zieliński, 1990, “Results of the first GPS campaign in Poland on March 1989.” – Proceedings of “Second International Symposium on Precise Positioning with the Global Positioning System – GPS’90”, Ottawa, Canada, September 3-7, 1990.

1989

 • Kaczorowski M., 1989, Yearly variations of the tilt and gravity tidal measurements, The Seminary “Earth’s Tides”, Stara Lesna, September 18-22 (Proceedings).
 • Kaczorowski M., 1989, Seasonal variations of the ocean indirect effects, 11th International Symposium on Earth Tides, Helsinki, 14p (Proceedings).
 • Kosek W., 1989. The Computation of Short Periodic Variations in the Stochastic Geophysical Procesess with Special Consideration of the Earth Rotation, Ph.D. Thesis, Institute of Geophysics of the Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland. pp. 1-149.
 • Kosek W., B. Kolaczek, K.Ch.Nurutdinov, W.K.Taradij, M.L.Tsesis., 1989. Short Periodical Oscillations of Pole Coordinates Determined by the Main Astronomical Observatory of the UAS from the Laser Ranging Data in the MERIT Campaign. Artificial Satellites, Vol.24., No.1, Planetary Geodesy No. 12, Warsaw, Poland, pp. 21-36.
 • Rutkowska M., 1989, “Investigation of the influence of the Mars atmosphere on satellite motion for future mission”, – Observations of Artificial Satellites of the Earth, No. 27, 1989. Warsaw.
 • Simon D., and M. Kaczorowski, and W. Fleischer, 1989, On strain and tilt movements of the Earth surface induced by atmospheric pressure variations, 11th International Symposium on Earth tides, Helsinki, (Proceedings).
 • Schillak S., Butkiewicz E., Offierski J.W., 1989, Satellite laser tracking station at Borowiec. Artificial Satellites, Planetary Geodesy, No. 12, Vol. 24, No. 1, Warsaw, Poland, pp. 5-20.
 • Zdunek R., J.B. Zieliński, L. Sjöberg, J. Śledziński, H. Fisher, A. Forsberg, L. Jaworski, T. Knap, L. Kujawa, J. Nawrocki, D. Osuch, J. Piechocińska, K. Rösch, A. Stomma, K. Vorbrich, 1989, “First results of the measurements with GPS the traverse Jozefoslaw – Borowiec in March 1989.” – Artificial Satellites, Nr 27, Polish Academy of Sciences, Warsaw, 1989.

1988

 • Butkiewicz E., Offierski J., Schillak S., Sczaniecki Ł., 1988, Pierwyie rezultaty lazernyh nabliudenii lazernogo dalnomiera wtorogo pokoleniia v Borowce (First results of observations of the satellite laser ranging system of the II generation at Borowiec). Trudy Miezhdunarodnogo Seminara Sekcji 4 Interkosmos po tiemie “Ispolzowanie nabliudenii ISZ dlia opredieleniia kosmicheskih bazisov” (Proc. of the Seminar of the Intercosmos Section 4 “Satellite Observations Used for Determination of the Space Bazes”), 10-14 May 1988, Riga, USSR.
 • Jentzsch G., M. Kaczorowski, D. Simon, 1988, Models for the tidal tilt wave M2 EW in the zone of the diminished cavity effects, 6th international symposium geodesy and physics of the Earth, Potsdam (Proceedings).
 • Kaczorowski M., 1988, Calculation of the ocean indirect effect for some tidal stations of Central Europe, Publs. Inst. Geophys. Pol. Acad. Sc.,F-15, (215).
 • Kołaczek B., Brzeziński A., 1988, “Sympozjum MUGG – “Zmiany w ruchu obrotowym Ziemi”, – Geodezja i Kartografia, XXXVII, Z. 3, 235-239.
 • Łyszkowicz A., 1988, “Niezbędne udoskonalenia modelu w rozwiązaniu zagadnienia brzegowego w celu uzyskania geoidy z centymetrową dokładnością” – Materiały IV Sympozjum, Współczesne Problemy Podstawowych Sieci Geodezyjnych, str. 122-132, Warszawa.
 • Łyszkowicz A., 1988, “Rola i znaczenie satelitarnych i naziemnych obserwacji geodezyjnych w procesie badania pola grawitacyjnego Ziemi” – Geodezja i Kartografia , vol. XXXVII, z.2, str. 75-85, Warszawa.
 • Simon D., M. Kaczorowski, 1988, Modelling concerning the variations of the ocean tide strain along some profiles in Eurasian, 6th international symposium geodesy and physics of the Earth, Potsdam (Proceedings).

1987

 • Chojnicki T., 1987, Determination and consequences of variability of s1 – wave parameters. B.I.M., N°99, pp 6858-6872.
 • Chojnicki T., 1987, Temperature distortion of tidal observations. Publ. Inst. Geoph. Polish Ac.Sc., F-14(200), pp 127-141.
 • Brzeziński A., 1987, “Polar motion and excitation functions”, – Mitteilungen der geodätiscchen Institute der Technische Universität Graz, Folge 58, Graz, Austria.
 • Brzeziński A., Moritz H., 1987, “Theoretical considerations concerning polar motion”, – Gerlands Beitr. Geophysik, Leipzig, 96, 40-53.
 • Brzeziński A., 1987, “Statistical investigations on atmospheric angular momentum functions and on their effects on polar motion”, – Manuscripta Geodaetica, 12, 268-281.
 • Brzeziński A., 1987, “Investigations on atmospheric excitation functions for application to polar motion”, – Proceedings of the International Symposium Figure and Dynamics of the Earth, Moon and Planets, Prague, Sep. 1986, ed. P. Holota, Part III, 1025-1038.
 • Brzeziński A., 1987, “On diurnal polar motion for a deformable earth”, – Bull. of the Polish Acad. of Sciences, Earth Sciences, 35, No. 4 , 315-322.
 • Chapanov N., Georgiev, M. Rutkowska, N. Sorokin, 1987, “Comparison of the methods for satellite orbit integration”, – Observations of Artificial Satellites of the Earth, No. 25, 1987. Hungary.
 • Kaczorowski M., 1987, Ocean influence on the tidal observations in Książ station with the special consideration to the European seas, Publs. Inst. Geophys. Pol. Acad. Sc.,F-14, (200).
 • Kosek W., 1987. Computations of Short Periodical Variations of Pole Coordinates of the MERIT Campaign by the Use of Ormsby Filter and the Maximum Entropy Spectral Analysis with the Optimum Filter Length, Bulletin Geodesique, Vol. 61, No 2., pp. 109-124.
 • Kosek W., 1987. Computation of Short Periodical Oscillations of Pole Coordinates Determined by Laser Technique in the MERIT Campaign Using Maximum Entropy Spectral Analysis and Ormsby Band Pass Filter, Technical Report of Deutsches Geodatisches Forschungsinstitut, Ref: WK/33/87/DGFI/Abt.I, Munchen, FRG. pp. 1-17.
 • Kolaczek B. and Kosek W., 1987. Systematic differences between radiointerferometric, laser and astrometric series of pole coordinates and short periodical variations of the series. Proc. of the IUGG Symp. No 4, Vancouver, Canada.
 • Łyszkowicz A., 1987, “Wpływ zmienności pola grawitacyjnego na wyniki niwelacji precyzyjnej” – Materiały III Konferencji Naukowo-Technicznej, Polanica Zdrój, 1987.
 • Popiński W., 1987 : Covariance Analysis of (o-c) Laser Observation Residuals, Artificial Satellites – Planetary Geodesy, Vol. 22, No. 3, 1987, pp. 23-37.
 • Popiński W., 1987, Covariance Analysis of (o-c) Laser Observation Residuals, Nabliudenia ISZ, No. 25, Budapest 1987 – Proceedings of the INTERCOSMOS Scientific Conference – Use of Artificial Satellite Observations for Geodesy and Geophysics, Szentendre, Hungary, 18-23 May 1987, pp. 182-187.
 • Rutkowska M., 1987, “Location of accuracy of the satellite stations and the GEO-IK satellite orbit from simulated laser measurements”, – Observations of Artificial satellites of the Earth, No. 25, 1987. Hungary.
 • Rutkowska M., 1987, “The influence of the semi-major axis changes of the Lageos satellite on the accuracy of orbit determination”, – Artificial Satellites, Vol. 22, No. 3, 1987, Warsaw.
 • Schillak S., Łatka J., 1987, SLR Progress at Borowiec, Satellite Laser Ranging Newsletter, Vol. 2, No. 1, October, Austin, USA.
 • Simon D., M. Kaczorowski, 1987, Models for the tidal wave M2 EW in zone of the diminished cavity effects on the European continent , 19th General Ass. IUGG, Vancouver (Proceedings).

1986

 • Brzeziński A., 1986, “Zależność wyznaczeń elementów ruchu obrotowego Ziemi od przyjętego modelu jej budowy”, rozprawa doktorska, Instytut Geofizyki PAN, Warszawa.
 • Brzeziński A., 1986, “Contribution to the theory of polar motion for an elastic earth with liquid core”, – Manuscripta Geodaetica, 11, 226-241.
 • Georgiev, M. Rutkowska, J. Chapanov, V. Chazov, 1986, “Some recent results obtained by means of optical observations of the INTERCOSMOS-BULGARIA 1300 satellite”, – Geodesy, No 12 Bulgaria 1986. Bulgaria.
 • Kołaczek B., Kosek W., Galas R., 1986. Analyse of the Short Periodical Part of the Spectrum of Pole Coordinates Variations Determined by the Astrometric and Laser Technique, Proc. of Int. Symp. on Figure and Dynamics of the Earth, Moon and Planets, special issue of the Monograph Series of the Research Institute of Geodesy, Topography and Cartography, P. Holota (ed.), Prague, Czechoslovakia, 787-801.
 • Kosek W., 1986. On Short Periodical Oscillations of Pole Coordinates Determined from Observations and Computed with the Use of the Atmospheric Angular Momentum Excitation Function, Proc. of. Int. Symp. on Figure and Dynamics of the Earth, Moon and Planets, special issue of the Monograph Series of the Research Institute of Geodesy, Topography and Kartography, P. Holota (ed.), Prague, Czechoslovakia, 1003-1024.
 • Offierski J., Schillak S., 1986, The ephemeris of the satellite laser ranging in Borowiec. Artificial Satellites, Planetary Geodesy, No. 8, Vol. 21, No. 1, Warsaw, Poland.
 • Offierski J., Schillak S., 1986, Filtering of laser ranging observations. Artificial Satellites, Planetary Geodesy, No. 8, Vol. 21, No. 1, Warsaw, Poland.

1985

 • Chapanov N., Georgiev, M. Rutkowska, 1985, “Influence of the ballistic coefficient on the satellite “INTERKOSMOS-BULGARIA 1300″ motion”, – Observations of Artificial Satellite of the Earth, No. 24, 1985, Moscow.
 • Chojnicki T., 1985, Determination of the shape of the calibration curve. B.I.M., N°94, JUIN, pp 6312-6320.
 • Chojnicki T., M. Kaczorowski, 1985, Tilt and Gravity Earth Tides Observations at Polish Stations 0905 and 0906, 10th International Symposium on Earth tides, Madryt, (Proceedings).
 • Kolaczek B., Kosek W., 1985. Analysis of Short Periodical Variations of Pole Coordinates Determined by Different Techniques in the MERIT Campaign, Proc. of the International Conference on Earth Rotation and the Terrestrial Reference Frame, Columbus, Ohio, USA, 505-524.
 • Kosek W., 1985. A Comparison of the Results of Harmonic Analysis with the Maximum Entropy Spectral Analysis. Geodezja i Kartografia t. XXXIV, pp. 91-100 (1985).
 • Pachelski W., Popiński W., 1985, Estimation of Signal and Noise Covariance Components in a Series of Satellite Observations, Proceedings of the 7th International Symposium on Geodetic Computations, Cracow, 18-21 June 1985, pp. 221-235.
 • Popiński W., 1985, On the Mathematical Model of (o-c) Laser Observation Residuals, Artificial Satellites – Planetary Geodesy, Vol. 20, No. 2, 1985, pp. 27-38.

1984

 • Dobaczewska W., A. Drożyner, M. Rutkowska, S. Schillak, J. B. Zieliński, 1984, “Determination of the position of the station Borowiec Nr7811 by satellite laser observations”, – Observations of Artificial Earth Satellites, Vol. 23, 1984, CSRS.
 • Dobaczewska W., Drożyner A., Rutkowska M., Schillak S., Zieliński J.B., 1984, Determination of the position of the station Borowiec Nr.7811 by satellite laser observations. Observ. of Art. Earth Sat., 23, Praha, Czechoslovakia.
 • Kołaczek B., King R. W., Brzeziński A., Kosek W., 1984, “Intercomparison of pole positions determined by different observation techniques”, – Proceedings of the International Symposium on Space Techniques for Geodynamics, Sopron, Hungary, 223-234.
 • Kołaczek B., Brzeziński A., Kosek W., Nastula J., Sołoducha B., 1984, “On short periodical variations of polar motion and UT1-UTC”, – Proceedings of the International Symposium Geodesy and Physics of the Earth, Magdeburg, GDR, Teil II, 35-44.
 • Nguyen Ngan., Novotny A., Cech M., Lala P., Makhalov I.Y., Schillak S., 1984, Interkosmos Satellite Laser Radar in Vietnam Socialist Republic. Observ. of Art. Earth Sat., 23, Praha, Czechoslovakia.
 • Popiński W., 1984 : The Unmodelled Effects in the Motion of Artificial Satellites, Artificial Satellites – Planetary Geodesy, Vol. 19, No. 1, 1984, pp. 17-26.
 • Schillak S., Butkiewicz E., Marciniak J., Offierski J., Vorbrich K., 1984, Performance and results of satellite laser station at Borowiec in 1983. Observ. of Art. Earth Sat., 23, Praha, Czechoslovakia.

1983

  • Dobaczewska W., Drożyner A., Rutkowska M., Schillak S., Zieliński J.B., 1983, Establishing the position of the Polish Latitude Observatory at Borowiec by artificial satellites Observations, Final Report Project of the M.Curie-Sklodowska’s Fundation, No. Fr-5-46- 245, Warsaw, Poland.
  • Rutkowska M., 1983, “Determination of the satellite “BULGARIA 1300″ orbit”, Observations of Artificial Earth Satellites, No. 22, 1983, Bulgaria.
  • Łyszkowicz A., 1983, “O wpływie pewnych uproszczeń na dokładność wyznaczania elementów transformacji przestrzennych układów geodezyjnych” – Zeszyty Naukowe ART, nr.13, str.21 – 29, Olsztyn, 1983.
  • Zieliński J.B. M. Rutkowska, 1983, “A dynamical method utilizing interferometric data for satellites”, – Observations of Artificial Earth Satellites, No. 21, 1983, Moscow. Fragment książki. Praca zbiorowa, Niwelacja Precyzyjna., W rozdz.11 W. PACHELSKI, “Metody Satelitarne”, &S 14.9.

1982

 • Dixit P.S., Rao P.K., Ranga Rac R., Gopalakrishnan K., Rao K.N., Schillak S., Kiełek W., Abele M., 1982, Performance and results of satellite ranging laser station at Kavalur, India in 1980-81. Proc. of the IV Intern. Workshop on Laser Ranging Instrumentation, Austin, Oct.12-16 1981, Vol, I, Geod. Inst. Univ. of Bonn, FRG.
 • Hurnik H., Schillak S., Wnuk E., 1982, Performance and results of satellite laser observations at Borowiec. Nabl. I.S.Z., No 20 – 1980, Sofia, Bulgaria.
 • Kiełek W., Hamal K., Schillak S., 1982, Comments about received energy fluctuations. Proc. of the IV Intern. Workshop on Laser Ranging Instrumentation, Austin, Oct. 12-16, 1981, Vol. II, Geod. Inst. Univ. of Bonn, FRG.
 • Łyszkowicz A., 1982, “Algorytmy w języku Fortran dla rozwiązania podstawowego zadania geodezji wyższej” – Zeszyty Naukowe ART, nr.10, str. 59 -66, Olsztyn, 1982.
 • Schillak S., Wnuk E., 1982, Preliminary data hanling at Borowiec. Proc. of the IV Intern. Workshop on Laser Ranging Instrumentation, Software Sessions, 1981 October 13-15, The Univ. of Texas, Publ. in Astronomy No.19, USA.
 • Zieliński J.B., Rutkowska M., 1982, “Determination of a chord length from laser and camera observations made on common orbital arc”, Artificial Satellites, Vol. 17, No. 2-3, Warsaw 1982.

1981

 • Brzeziński A., 1981, “Theory of orientation and stabilization of an axial-symmetrical satellite in its orbiting reference system”, – Artificial Satellites, 16, No. 1, 5-25.
 • Brzeziński A., Kołaczek B., 1981, “Spectral analysis of modeled latitude variations”, – Proceedings of the 4-th International Symposium Geodesy and Physics of the Earth, GDR, Karl-Marx-Stadt, 46-52.
 • Kaczorowski M., 1981, Determination of the indirect effect at Książ tidal station based on series of tilt observations for the period 1974-1978 – Publs. Inst. Geophys. Pol. Acad. Sc. F-7 (146).
 • Łyszkowicz A., 1981, “Ogólne zasady łączenia satelitarnych dopplerowskich i klasycznych sieci geodezyjnych” – Przegląd Geodezyjny, nr.1, Warsaw, 1981.

1980

 • Brzeziński A., 1980, “Wiekowe zmiany szybkości ruchu obrotowego Ziemi”, – Postępy Astronomii, XXVIII, Z.1, 3-13.
 • Brzeziński A., 1980, “Analiza spektralna modelowych zmian szerokości geograficznej”, – Postępy Astronomii, XXVIII, Z.2, 135-141.
 • Chojnicki T., Małkowski M., 1980, The examination of filters in new venedikov method m74. Publ. Inst. Geophys. Pol. Acad. Sc., F-5 /136/, pp 73-82
 • Dixit P.S., Rao P.K., Elango K., Gopalakrishnan K., Rao K.N., Schillak S., Kiełek W., Abele M., 1981, Performance and results of satellite ranging laser station at Kavalur, India 1980. Ann. Geophys., t.37, fasc 1, France.
 • Kaczorowski M., 1980, Indirect effect at station Książ – 4th International Symposium Geodesy and Physics of the Earth D.D.R. Kal-Marx-Stadt (Proceedings).
 • Łyszkowicz A., 1980, “Infinitesimal coordinate transformations” – Observations of Artificial Satellites, No. 20, Sofia, Bulgaria, pp.102-106.
 • Schillak S., 1980, Determination of the Borowiec-Potsdam longitude difference. Publ. Inst. Geophys. Pol. Acad. Sc., F-6 (137), Warsaw, Poland.

1979

 • Chojnicki T., 1979, Influences of different filters. B.I.M., N°81, MAI, pp 4999-5010.

1978

 • Brzeziński A., 1978, “Reciprocal theorem for piezoelectric thermoelasticity”, – Bull. de l’Academie Polonaise des Sciences, XXVI, No.2, 101-108.
 • Chojnicki T., 1978, Supplementary precision estimation of results of tidal data adjustment. B.I.M., N°78, pp 4670-4675.
 • Łyszkowicz A., S. Oszczak, 1978, “Reductions of the satellites tracking data obtained by automatic code instrument” – Artificial Satellites, vol. 13, No.3 pp.75 – 85, Warsaw.

1977

 • Chojnicki T., 1977, Methods of analysis and data processing corresponding to earth tides. Annales Geophysique. Tome 33, N°1/2, pp 157-160.
 • Chojnicki T., 1977, Significance of azimuth variation in observations of clinometric tides. Proc. 8Th Int.Symp.On Earth Tides, Bonn, pp 189-194.
 • Schillak S., 1977, Determination of the clock correction from the observation of zenith star. Publ. Inst. Geophys. Pol. Acad Sc.,F-2 (108), Warsaw, Poland.
 • Schillak S., 1977, Determination of certain errors of the transit instrument Zeiss No. 14566 in Borowiec. Publ. Inst. Geophys. Pol. Acad. Sc.,F-2 (108), Warsaw, Poland.
 • Schillak S., Wnuk E., 1977, Satellite laser ranging station at Borowiec. Veröff. des Zentralinstitutes für Physik der Erde, Nr 52 Teil 3, Potsdam, GDR.

1976

 • Chojnicki T., 1976, Determination de la derive dans les mesures des marees au moyen de la methode des points neutres. Proceedings 7Th Int.Symp.Earth Tides, Sopron 1973;Akademiai Kiado, Budapest, pp 351-366.
 • Chojnicki T., 1976, Significance of azimuth variation in observations of clinometric tides. Proc. 8Th Int.Symp.On Earth Tides, Bonn, PP 189-194.
 • Chojnicki T., 1976, Resultats des recherches faites sur les methodes d’analyse des marees terrestres. Publs. Inst. Geoph. Polish Ac. Sci.,F-1/105/ pp 3-40.
 • Łyszkowicz A., 1976, “Graficzno-analityczna metoda wyznaczania parametrów n i p rozkładu dwumianowego dla zbiorów błędów pomiarów geodezyjnych” – Zeszyty Naukowe ART, nr.5, Olsztyn.

1975

 • Chojnicki T., 1975, La projection des resultats d analyse des composantes horizontales des marees sur les directions fondamentales. Publ. Inst.. Geoph..Pol.Ac..Sci., Vol 94, pp. 3-23.
 • Chojnicki T., 1975, Remarques concernant l article de k. schuller – ein vorschlag zur beschleunigung des analysenverfahrens Chojnicki – B.I.M., N°72, pp 4150-4155.
 • Łyszkowicz A., 1975, “Określenie typów krzywych Pearson’a aproksymujących zbiory błędów pomiarów geodezyjnych” – Geodezja i Kartografia, z.4, Warsaw.

1974

 • Chojnicki T., 1974, Przeksztalcenia kierunkowe skladowych poziomych plywow ziemskich / the azimuthal transformations of the horizontal tidal components. – Geod.I Kartogr.,Tom XXIII, 4, pp. 251-257.

1973

 • Chojnicki T., 1973, Ein verfahren zur erdgezeitenanalyse in anlehnung mitt. Inst.Fur Theor.Geod.Univ.Bonn., N°15, pp 1-59.
 • Chojnicki T., 1973, Determination de la derive dans les mesures des marees au moyen de la methode des points neutres. Publ. Inst.Geoph.Polish, AC.OF SC., V.71, pp 3-74.
 • Chojnicki T., Orzechovski J., 1973, Modification du programme de l analyse des observations des marees. Publ. Inst.Geoph.Polish Ac.Of Sc. V.71, pp 117-178.
 • Łyszkowicz A., 1973, “Kilka uwag o szacowaniu granicy błędu w przypadku małej liczby obserwacji” – Geodezja i Kartografia, z.1, Warsaw, 1973.
 • Łyszkowicz A., 1973, “Próby zastosowania gwiazdowego interferometru Michelsona do wyznaczenia refrakcji w pomiarach geodezyjnych” – Przegląd Geodezyjny, nr.4, 1973.

1972

 • Chojnicki T., 1972, Calculs des marees terrestres theoriques et leur precision. Publ. Inst. Geoph. Polish Acad. Sc. Mar.Terr. 55 pp 3-42.
 • Chojnicki T., 1972, Determination de la courbe theorique de la marche de maree dans le temps. Publ. Inst. Geoph. Polish Acad. Sc. Mar. Terr.55, pp 167-180.
 • Chojnicki T., 1972, Determination des parametres de maree par la compensation des observations au moyen de la methode de moindres carres. Publ.Inst.Geoph.Polish Acad.Sc.Mar.Terr.,55, pp 43-80.
 • Łyszkowicz A. 1972, “Graficzna metoda wyrównania czworoboku geodezyjnego, w którym pomierzono wszystkie elementy liniowe” – Przegląd Geodezyjny, nr.6, Warsaw, 1972.

1971

 • Byl J.,Chojnicki T., 1971, Zur frage der bestimmung von gangkorrelationen bei gezeiteninstrumenten – Vermessungstechnik Sous-Presse.
 • Chojnicki T., 1971, Wyznaczanie parametrow plywowych przez wyrownanie obserwacji metoda najmniejszych kwadratow. Geodezja i Kartografia Tom XX Zeszyt, 3, pp 151-182.
 • Chojnicki T., 1971, Problemes des moyens d’elaboration des observations de maree en tenant compte des techniques contemporaines d’observation et de calcul. XV Ass.Gen. UGGI – Ass.Int.De Geodesie Moscou Aout.
 • Łyszkowicz A., 1971, “Metody wyznaczania współczynnika refrakcji” – Przegląd Geodezyjny, nr.12, Warsaw, 1971.

1970

 • Chojnicki T., 1970, Obliczanie teoretycznych plywow skorupy ziemskiej i ich dokładność. – Geodezja I Kartografia 19,3, pp 171-202.
 • Chojnicki T., 1970, Wyznaczanie parametrow plywowych przez wyrownanie obserwacji metoda najmniejszych kwadratow. – Geodezja I Kartografia 3/70, N°18, pp 152-182
 • Chojnicki T., Byl J., 1970, Zur frage der bestimmung von gangkorrelationen bei gezeiteninstrumenten. – Vermessungstechnik 18 Jg.,Heft 10, pp 379-382.

1969

 • Chojnicki T., 1969, Determination des parametres de marees par lissage des observations. – Rapp. Symp. Intern. Leningrad 1968 Mesures Inclinaison Comm. Geoph. Urss. Moscou, pp 92-94.
 • Chojnicki T., 1969, Determination des parametres de marees par la compensation des observations. – B.I.M., N°55, PP 2669-2671.

1968

1967

1966

 • Chojnicki T., 1966, Pływy skorupy ziemskiej. Biul. MWG No 3/46 Geof. Polskie Z Akad. Nauk, pp 42-50.
 • Chojnicki T., 1966, Methods of calibrating askania GS 11 gravimeters. Publ. Geod. Astr., pp 65-144, PAN N°5.
Scroll to Top