Centrum Badań Kosmicznych PAN

tel. (+48) 224-966-200
Menu

CBK PAN in Wrocław

Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk
Zakład Fizyki Słońca
ul. Kopernika 11, 51-622 Wrocław
phone: (+48) 713-483-238, fax: (+48) 713-729-372

Geo-coordinates:  51.111181N,  17.086056E

Scroll to Top