Centrum Badań Kosmicznych PAN

tel. (+48) 224-966-200
Menu

Projekty

EDEN. Demonstracje CBRNE determinowane potrzebami użytkowników końcowych

Projekt EDEN miał na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa społeczeństwa w przypadku wystąpienia zagrożeń CBRNe poprzez przygotowanie państw UE do reagowania na skażenia środkami chemicznymi, biologicznymi, radiologicznymi, nuklearnymi i wybuchowymi (CBRNe) na każdym poziomie zarządzania kryzysowego z wykorzystaniem najnowszych technologii zintegrowanych w środowisku „EDEN Store”.

EDEN, finansowany w ramach 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej, był największym tego typu projektem w zakresie zagrożeń CBRNE w obszarze tematycznym „Bezpieczeństwo”.

Kierownik projektu:  Brak informacji.
Źródło finansowania: FP7
Okres realizacji
:  Brak informacji.
Strona www: http://www.eden-security-fp7.eu/

Przewiń do góry