Centrum Badań Kosmicznych PAN

tel. (+48) 224-966-200
Menu

Projekty

Earth Observation Training in Science and Technology at the Space Research Centre of the Polish Academy of Sciences)

Celem projektu EOTiST (Earth Observation Training in Science and Technology at the Space Research Centre of the Polish Academy of Sciences) jest rozwój kompetencji Zakładu Obserwacji Ziemi CBK PAN w dziedzinie monitorowania usług ekosystemowych przy użyciu danych satelitarnych. Koncepcja usług ekosystemowych wywodzi się z nauk ekonomicznych i wiąże się z pojęciem kapitału naturalnego. Za usługi ekosystemowe uważa się szeroko rozumiane korzyści uzyskiwane przez człowieka ze środowiska, mogą to być usługi zaopatrzeniowe (jedzenie, energia), usługi regulacyjne (pochłanianie CO2, ochrona gleby przed erozją, oczyszczanie gleb z nadmiaru azotanów) oraz usługi kulturowe (turystyka i rekreacja, edukacja, wrażenia estetyczne). Monitorowanie usług ekosystemowych metodami naziemnymi jest bardzo kosztowne lub czasami wręcz niemożliwe, zwłaszcza jeśli chcemy objąć badaniem całe regiony lub świat. Dzięki danym satelitarnym możemy dostarczać nowych informacji o ekosystemach w sposób ciągły zarówno w przestrzeni jak i czasie, określać dynamikę zmian w nich zachodzących oraz tworzyć modele prognostyczne rozwoju danego terenu. Ma to szczególne znaczenie w zrównoważonym zarządzaniu zasobami.
W trakcie projektu badacze z CBK PAN będą mieli okazję współpracować z naukowcami z CNR (Włochy), CERTH (Grecja) i CREAF (Hiszpania) realizując zadania badawcze i publikując ich wyniki, biorąc udział w licznych szkoleniach i wymianach naukowych, tworząc wspólne inicjatywy badawcze i projektowe oraz wspólnie uczestnicząc w międzynarodowych gremiach naukowych i eksperckich. Poza kwestiami technicznymi dotyczącymi przetwarzana różnych typów danych i badawczymi odnoszącymi się do monitorowania usług ekosystemowych pracownicy CBK PAN odbędą również szkolenia z metod zarządzania projektami: począwszy od możliwości ich pozyskiwania, poprzez ich realizację i raportowanie, a kończąc na wypracowaniu strategii kontynuacji badań i współpracy z sektorem przemysłowym w celu wprowadzenia produktów teledetekcyjnych na rynek.

Cele projektu:

  • Rozszerzenie zakresu tematycznego badań prowadzonych przez Zakładu Obserwacji Ziemi o dziedzinę usług ekosystemowych,
  • Zwiększenie kompetencji pracowników w zakresie przetwarzania i analizy danych satelitarnych ze szczególnym uwzględnieniem technik koniecznych do monitoringu usług ekosystemowych,
  • Podniesienie jakości i innowacyjności badań prowadzonych w zespole i zwiększenie wydajności publikacyjnej zespołu,
  • Stworzenie strategii pozwalającej na stabilną kontynuację i rozwój badań,
  • Rozwój kompetencji w zakresie definiowania zadań badawczych i pozyskiwania środków na pracę badawczą,
  • Wsparcie młodych naukowców pracujących w zespole, aby poprzez udział w projekcie szybciej osiągnęli dojrzałość naukową,
  • Przedstawienie wraz z partnerami wspólnych inicjatyw badawczych i projektowych,
  • Zwiększenie kompetencji w zarządzaniu projektami.

Konsorcjum składa się z czterech instytucji badawczych: Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk (CBK PAN) – Polska, Centre for Research and Technology Hellas (CERTH) – Grecja, Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales Consorcio (CREAF) – Hiszpania, Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) – Włochy.

Okres realizacji badań:1 października 2020 – 31 marca 2024
Źródło finansowania:H2020-WIDESPREAD-2018-2020 (Twinning)
Kierownik projektu:dr Edyta Woźniak
Strona internetowaeotist.cbk.waw.pl
Przewiń do góry