Centrum Badań Kosmicznych PAN

tel. (+48) 224-966-200
Menu
24 lutego 2023

Drugi Dzień Innowacji projektu PITHIA-NRF

Druga edycja Dnia Innowacji (Innovation Day 2), organizowanego przez konsorcjum PITHIA-NRF, odbędzie się 15 marca 2023 roku w Brukseli.

Celem Dnia Innowacji jest stworzenie forum i wymiany informacji między użytkownikami sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), sektora lotniczego i organizacji cywilnych, razem z ekspertami w zakresie badań górnych warstw atmosfery. Głównym założeniem inicjatywy jest wspieranie współpracy, a także opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań łączących PITHIA-NRF z sektorem prywatnym.

Więcej informacji o wydarzeniu i link do rejestracji znajduje się pod linkiem

Projekt PITHIA-NRF (Plasmasphere Ionosphere Thermosphere Integrated Research Environment and Access services: a Network of Research Facilities) jest realizowany w ramach programu Horyzont 2020. Celem PITHIA-NRF jest zbudowanie rozproszonej europejskiej sieci infrastruktury, integrującej instrumenty obserwacyjne, narzędzia do przetwarzania danych i modele predykcyjne przeznaczone do badań nad jonosferą, termosferą i plazmosferą.

W skład konsorcjum PIHIA-NRF wchodzą 22 czołowe w dziedzinie instytucje naukowe z całej Europy (https://pithia-nrf.eu/pithia-nrf-developers/consortium/members). CBK PAN pełni w projekcie funkcję koordynatora grupy roboczej odpowiedzialnej za rozwój innowacji w zakresie wykorzystania infrastruktury PITHIA-NRF dla celów testowania nowych eksperymentów i współpracy z sektorem prywatnym. Projekt przez szereg działań takich jak akcje informacyjne i specjalne wydarzenia (Innovation Days) chce dotrzeć do podmiotów z grupy europejskich małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), przemysłu lotniczego, agencji kosmicznych oraz organizacji zainteresowanych danymi, modelami i usługami PITHIA-NRF.

Jedną z możliwości nawiązania współpracy z konsorcjum jest program TNA (Trans-National Access). W ramach programu użytkownicy mogą aplikować o dostęp do usług (infrastruktury obserwacyjnej, bazy danych, modelu) jednego z partnerów projektu będącego tzw. Nodem. Pełny opis TNA, lista Nodów i usług jakie oferują dostępna jest pod linkiem

Przewiń do góry