Centrum Badań Kosmicznych PAN

tel. (+48) 224-966-200
Menu
2 grudnia 2020

Doktorantka CBK PAN z nagrodą Prezesa PAN

Po raz piąty przyznano stypendia Prezesa Polskiej Akademii Nauk dla doktorantów instytutów naukowych PAN za wybitne osiągnięcia. Dzięki prestiżowi konkursu PAN promuje rozwój ścieżki kariery młodych naukowców, którzy na wniosek Dyrektora Instytutu naukowego PAN, po wcześniejszym pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez Radę Naukową Instytutu, nominowani są do nagrody.

Stypendia na rok akademicki 2020/2021 otrzymało dziesięcioro młodych naukowców. Wśród laureatów tegorocznej edycji konkursu znalazła się doktorantka Centrum Badań Kosmicznych PAN, mgr inż. Justyna Śliwińska.

Pani Justyna Śliwińska w 2017 roku rozpoczęła studia doktoranckie w CBK PAN, w Zakładzie Geodezji Planetarnej, pod kierunkiem Pani Prof. Jolanty Nastuli. Tematyka jej badań naukowych obejmuje wyznaczanie i analizę czasowych zmian pola grawitacyjnego Ziemi otrzymanych z różnych typów danych, a także ocenę wpływu tych zmian na ruch bieguna ziemskiego. W tym celu wykorzystuje przede wszystkim obserwacje pola grawitacyjnego Ziemi z satelitarnych misji grawimetrycznych GRACE (Gravity Recovery and Climate Experiment) i GRACE Follow-On. Jej prace dotyczą również oceny przydatności obserwacji innych satelitów znajdujących się na niskich orbitach okołoziemskich do określania zmian w ruchu obrotowym Ziemi.

Więcej informacji na temat stypendium pod linkiem

Przewiń do góry