Centrum Badań Kosmicznych PAN

tel. (+48) 224-966-200
Menu

Projekty

DIGGER. Opracowanie urządzenia do pobierania regolitu w warunkach planetarnych

Celem niniejszego projektu jest zaprojektowanie, budowa i przetestowanie modelu inżynieryjnego urządzenia, które może pobierać próbki regolitu z powierzchni Księżyca. Zaprojektowane urządzenie powinno mieć możliwość pobierania próbek, a także pozyskiwania surowców w dużej skali. W ramach projektu system powinien być zweryfikowany w środowisku relewantnym do środowiska Księżycowego.
Projekt jest kontynuuacją projektu PACKMOON.

Kierownik projektu: Karol Seweryn
Źródło finansowania: Europejska Agencja Kosmiczna
Okres realizacji
: 21 lipca 2021 – 15 kwietnia 2024

Przewiń do góry