Centrum Badań Kosmicznych PAN

tel. (+48) 224-966-200
Menu

CBK PAN

Dembińska Anna

magister
Centrum Informacji Kryzysowej
Stanowisko: geoinformatyk
E-mail: arobak@cbk.waw.pl
Telefon: +48 22 4966 467

Anna jest absolwentką Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła z wyróżnieniem specjalizację Geoinformatyka, Kartografia i Teledetekcja. Do zespołu CIK dołączyła w kwietniu 2016. Jej zainteresowania naukowe związane są z geoinformatyką i teledetekcją, a w szczególności z zagadnieniami dotyczącymi monitoringu roślinności oraz wód na obrazach optycznych. W CIK Anna zajmuje się przetwarzaniem i analizowaniem danych satelitarnych oraz danych z bezzałogowych statków powietrznych na potrzeby zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i ochrony ludności.

Przewiń do góry