Centrum Badań Kosmicznych PAN

tel. (+48) 224-966-200
Menu

Projekty

COLLARIS: sieć współpracy dot. bezzałogowych systemów powietrznych

COLLARIS Network: sieć współpracy dot. bezzałogowych systemów powietrznych będzie częścią Union Civil Protection Knowledge Network. COLLARIS to inicjatywa budowania potencjału mająca na celu rozwój zrównoważonej europejskiej sieci wiedzy naukowej, inżynieryjnej i wiedzy użytkowników końcowych związanej z wykorzystywaniem bezzałogowych systemów powietrznych (BSP) w ochronie ludności i reagowaniu na katastrofy. COLLARIS obejmie następujące obszary tematyczne:

  • identyfikacja i udostępnianie procedur operacyjnych, wyciągniętych wniosków i najlepszych praktyk wykorzystywania BSP,
  • przedyskutowanie wyzwań dotyczących zarządzania ruchem lotniczym z udziałem dronów, rozwiązań i praktyk operacyjnych w tym obszarze,
  • pozyskiwanie rozwiązań do analizy i udostępniania danych oraz pomocniczych systemów wspomagających (np. symulatory),
  • opracowanie metod podnoszenia kompetencji użytkowników końcowych,
  • prognozowanie nowych rozwiązań i przyszłych scenariuszy przypadków użycia w celu określenia przyszłych potrzeb i luk, możliwości technologicznych i ich potencjalnych zastosowań.

Kierownik projektu: Anna Nałęcz-Kobierzycka
Źródło finansowania: UCPM Knowledge Network
Okres realizacji
: 2023/01/01 – 2024/12/31

Przewiń do góry