Centrum Badań Kosmicznych PAN

tel. (+48) 224-966-200
Menu

Projekty

BAMS-Mazovia. Built-up Areas Monitoring Service for Mazovia

Głównym celem projektu BAMS-Mazovia (Build-up Areas Monitoring Service for Mazovia) jest rozwój platformy dostarczającej dane na temat zmian zachodzących w obszarach zabudowanych. Proponowane narzędzie będzie działało w oparciu o zautomatyzowane klasyfikacje zobrazowań satelitarnych Sentinel-2. Wysoką szczegółowość wyników dostarczanych przez serwis zapewni wykorzystanie serii danych wieloczasowych obejmujących badany okres czasu jak również procedury klasyfikacji opracowane w CBK PAN.

Serwis powstający w projekcie będzie wykorzystywał wyniki klasyfikacji danych satelitarnych i w oparciu o porównanie ich z informacją zawartą w istniejących bazach danych, takich jak na przykład Baza Danych Obiektów Topograficznych – BDOT, umożliwi automatyczną identyfikację zmian jakie pojawiły się w zabudowie badanego obszaru. Poprzez swoje działanie budowana platforma umożliwi szybszą aktualizację baz danych oraz pozwoli na redakcję kosztów utrzymania i zarządzania danymi.

Prace badawcze w projekcie BAMS-Mazovia dotyczyć będą obszaru województwa mazowieckiego. Niemniej jednak, pośrednim celem projektu jest wypracowanie metod analizy danych i przygotowanie narzędzi do ich przetwarzania, które możliwe będą do wykorzystania dla obszarów innych województw.

Projekt realizowany jest przez konsorcjum składające się z firmy GEOSYSTEMS Polska Sp. z o.o. (lider projektu) oraz Zakładu Obserwacji Ziemi z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk.

Rola CBK PAN: partner w konsorcjum krajowym
Kierownik projektu
: Radosław Malinowski (w zakresie prac realizowanych przez CBK PAN)
Źródło finansowania: Europejska Agencja Kosmiczna
Okres realizacji
: 18 września 2018 – 17 września 2020
Strona www projektu: —

Przewiń do góry