Centrum Badań Kosmicznych PAN

tel. (+48) 224-966-200
Menu

Projekty

Badanie zmian parametrów fizycznych górnej jonosfery wywołanych wyładowaniami elektrycznymi atmosfery

Celem głównym projektu jest zbadanie wpływu wyładowań atmosferycznych na zmiany w obrębie wysokich warstw atmosfery ziemskiej (460-660 km nad powierzchnią ziemi) w zależności od przebiegu letniego cyklu słonecznego.

Kierownik projektu: Jan Błęcki
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki (Opus)
Okres realizacji
: 20 czerwca 2018 – 19 czerwca 2020

Przewiń do góry