Centrum Badań Kosmicznych PAN

tel. (+48) 224-966-200
Menu

Projekty

Badanie rozbłysków słonecznych na podstawie obserwacji wykonanych za pomocą polskiego spektrofotometru SphinX

W ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki –  Etiuda 6 finansowane jest roczne stypendium doktoranckie oraz 6 miesięczny staż zagraniczny w Space Science Laboratory (SSL) Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley, USA. W trakcie stażu zagranicznego planowana jest współpraca z naukowcami SSL odpowiedzialnymi za analizę danych ze słonecznego teleskopu kosmicznego RHESSI oraz satelity NuSTAR. Wspólna analiza będzie dotyczyła wybranych rozbłysków słonecznych obserwowanych jednocześnie za pomocą polskiego spektrofotometru SphinX oraz RHESSI lub NuSTAR. Kolejnym planowanym zadaniem jest analiza słabych rozbłysków obserwowanych w miękkim promieniowaniu rentgenowskim za pomocą instrumentu SphinX, skorelowanych z występowaniem zjawiska koronalnego wyrzutu masy (CME, Coronal Mass Ejection). Wstępna analiza danych obserwacyjnych przyrządu SphinX pokazała, że nawet najmniejsze rozbłyski mogą być stowarzyszone z CME. Analiza będzie polegała na porównaniu parametrów rozbłysków oraz związanych z nimi zjawisk CME pod kątem znalezienia możliwych zależności.

Kierownik projektu: Magdalena Gryciuk
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki (Etiuda)
Okres realizacji
: 1 października 2018 – 30 września 2020

Przewiń do góry