Centrum Badań Kosmicznych PAN

tel. (+48) 224-966-200
Menu

Misje przygotowywane

Wizja artystyczna obiektu ‘Oumuamua, który przyleciał do Układu Słonecznego z przestrzeni międzygwiazdowej (najprawdopodobniej z innego systemu planetarnego). Podobne pochodzenie może mieć kometa, która stanie się przedmiotem badań misji Comet Interceptor. Fot.: ESA/Hubble, NASA, ESO, M. Kornmesser

DFP (misja Comet Interceptor)

Zbadanie „świeżej” komety jest wyzwaniem, gdyż obiekty tego typu znajdują się na krańcach Układu Słonecznego. Zdarza się nawet, że przylatują do Układu z innych systemów planetarnych lub przestrzeni międzygwiazdowej. Od ich odkrycia do przelotu w pobliżu Słońca mija od

Czytaj więcej »

FGS (misja ARIEL)

Misja kosmiczna ARIEL (Atmospheric Remote‐sensing Infrared Exoplanet Large‐survey) to prestiżowy projekt Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), współrealizowany przez 50 instytutów z 17 krajów, w tym z Polski. Celem przedsięwzięcia jest wykonanie analizy składu chemicznego atmosfer aż tysiąca planet pozasłonecznych. Uzyskane

Czytaj więcej »

GLOWS (misja IMAP)

GLOWS (GLObal solar Wind Structure) to jeden z 10 instrumentów, które znajdą się na pokładzie satelity NASA IMAP (The Interstellar Mapping and Acceleration Probe). Jako jedyny w historii misji kosmicznych NASA, GLOWS jest całkowicie polskim instrumentem, który został zaprojektowany

Czytaj więcej »

HFA (misja RESONANCE)

The primary objective of RESONANCE project is to diagnose and monitor the Earth’s space environment, describe the transport of energy between inner magnetosphere and ionosphere system and obtain a much more complete picture of Radiation Belts than those available

Czytaj więcej »
Proba-3. Rys. ESA

Koronograf (misja PROBA-3)

PROBA-3 is the 3rd mission of the PROBA (Project for Onboard Autonomy) line. It is an experimental mission devoted to the in-orbit demonstration of formation flying techniques and technologies. The high level objectives of the PROBA-3 project are: The

Czytaj więcej »

LAERT (misja JONOSOND)

In order to diagnose and forecast the near Earth’s environment the four spacecraft JONOSOND missions lead by Russian Space Agency were proposed. The four identical spacecrafts will be located at the polar circular orbit at the altitude 600km and

Czytaj więcej »
Satelita TARANIS. Rys. CNES

MEXIC (misja TARANIS)

TARANIS is a low-altitude micro-satellite. It is the CNES mission to study physics of the TLEs (Transient Luminous Events) and TGFs (Terrestrial Gamma-ray Flashes) events. Polish CBK PAN participates in the scientific program of the mission and designs the

Czytaj więcej »
Sonda planetarna JUICE. Rys. ESA

RPWI i SWI (misja JUICE)

JUICE The JUpiter ICy moons Explorer ESA L-class mission JUICE will perform advanced investigations of Jupiter and its system. RPWI/JUICE The RPWI Radio & Plasma Waves Investigation is one of the scientific payload instrument. RPWI consists of a highly

Czytaj więcej »
ISS - Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. Fot. NASA

SolpeX (misja Kortes / ISS)

SolpeX is the soft X-ray polarimeter-spectrometer to be built by CBK PAN for the International Space Station. The instrument consists of three functional blocks to be placed inside Russian-build KORTES assembly. Delivery of KORTES to the ISS is planned

Czytaj więcej »
Obserwatorium ATHENA. Rys. ESA

WFI i X-IFU (misja ATHENA)

ATHENA mission is  approved by  European Space Agency as a large mission L2 with a launch foreseen in 2028. X-IFU (X-ray Integral Field Unit) instrument on-board ATHENA satellite will propose the unique detector system able to analize the energy

Czytaj więcej »
Przewiń do góry