Centrum Badań Kosmicznych PAN

tel. (+48) 224-966-200
Menu

Stacja obserwacyjna w CBK PAN w Warszawie

Stacja w Warszawie zarejestrowana jest w Międzynarodowym Centrum Pływów Ziemskich (ICET) w Brukseli pod nr. 0907. Ciągle obserwacje zmian pola grawitacyjnego prowadzone są od 1994 roku. Stacja wyposażona jest w stacjonarne grawimetry klasy pływowej: LaCoste&Romberg G-648 oraz grawimetry 112/R i NB 17 produkcji Ascanii z systemem sprzężenia zwrotnego (Bonatz, Dittfeld i Neumeyer). Dokładności uzyskiwanych ciągów obserwacyjnych wynoszą odpowiednio 0.4 mikrogala i 2 mikrogale w rocznych ciągach obserwacyjnych (ocena dokładności na podstawie analizy pływowej). Obserwacje grawimetryczne po opracowaniu przesyłane są do Międzynarodowego Centrum Pływów Ziemskich (ICET) w Brukseli. Stacja CBK w Warszawie prowadzi również permanentny pomiar GPS przy pomocy odbiornika Ashtech uZ-CGRS z anteną Ashtech Choke-Ring. Dodatkowym uzupełnieniem pomiarów grawimetrycznych jest precyzyjny pomiar zmian poziomu wód gruntowych prowadzony w studni pomiarowej w budynku CBK.

Prowadzi ciągłe obserwacje zmian pola grawitacyjnego z wykorzystaniem precyzyjnych grawimetrów stacjonarnych, dla których ważnym uzupełnieniem jest ciągły pomiar zmian poziomu wód gruntowych, prowadzony w studni pomiarowej w budynku Centrum. Centrum wykonuje również permanentne obserwacje GPS, tworząc jedną ze stacji pracujących w Polskiej Aktywnej Sieci Geodezyjnej. Ważnym elementem działalności Centrum jest nadzorowanie pracy stacji RIMS – Warszawa (Ranging and Integrity Monitoring Station (Rys. 4), która stanowi jeden z elementów naziemnego segmentu systemu wspomagania satelitarnego EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service). Służba RIMS pozwala na stworzenie zarówno stacjonarnych jak i mobilnych laboratoriów EGNOS/Galileo/GPS. Ulokowana w CBK stacja RIMS w przyszłości stanie się częścią tworzonego w Europie globalnego systemu nawigacji satelitarnej Galileo.
Na podstawie archiwizowanych danych obserwacyjnych prowadzone będą także próby znalezienia korelacji między zjawiskami geofizycznymi, atmosferycznymi i astronomicznymi. Monitoring jonosfery pozwoli na określanie wpływu jej zmian na błędy wyznaczania pozycji systemu EGNOS.

Przewiń do góry