Centrum Badań Kosmicznych PAN

tel. (+48) 224-966-200
Menu

Stacja laserowa (Borówiec)

Stacja laserowa wykonuje laserowe pomiary odległości sztucznych satelitów Ziemi. Jest częścią sieci International Laser Ranging Service (ILRS), międzynarodowej organizacji skupiającej podobne placówki z całego świata (w ramach sieci ma numer: 7811).

Stacja wchodzi w skład Obserwatorium Astrogeodynamicznego w Borówcu. Pomiary prowadzone przez stacje mają na celu wyznaczenie między innymi:

 • parametrów rotacji Ziemi (ruch biegunów i długość doby);
 • współrzędnych i prędkości stacji wchodzących w skład ILRS;
 • zmiennych w czasie współrzędnych geocentrum;
 • stałych oraz zmiennych w czasie współczynników ziemskiego pola grawitacyjnego;
 • efemeryd sztucznych satelitów ziemi z centymetrową dokładnością;
 • wartości fundamentalnych stałych fizycznych.

Ponadto wysoka dokładność uzyskiwanych danych pozwala wykorzystać je do wielu naukowych badań. Laserowe pomiary odległości satelitów przyczyniają się do:

 • współtworzenia, wraz z innymi technikami obserwacyjnymi, Międzynarodowego Ziemskiego Układu Odniesienia (International Terrestrial Reference Frame – ITRF);
 • realizacji globalnego dostępu do ITRF oraz jego poprawę;
 • monitorowania trzywymiarowych deformacji skorupy ziemskiej;
 • monitorowania ruchu obrotowego Ziemi i ruchu biegunów;
 • wsparcia monitorowania zmian topografii i objętości oceanów Ziemi (cyrkulacji oceanów, średniego poziomu morza, grubości pokrywy lodowej, i innych);
 • zmian rozkładu masy atmosfery spowodowanych siłami pływowymi;
 • eksperymentów globalnego transferu czasu z dokładnością pikosekundową;
 • obserwacji astrometrycznych (określenie dynamicznej równonocy, nachylenia ekliptyki oraz stałej precesji);
 • grawitacyjnych i relatywistycznych badań nad zasadą równoważności Einsteina, parametrem Robertsona-Walkera oraz zmianami wartości stałej grawitacji G;
 • dowiązania Układu Słonecznego do Międzynarodowego Niebieskiego Układu Odniesienia (International Celestial Reference Frame − ICRF).

Stacja 7811 − Site Information Form International Laser Ranging Service

Stacja laserowa 7811. Charakterystyka systemu.

LASER: Nd YAG – CONTINUUM PY-62

 • barwa: zielona (532 nm);
 • częstotliowść: 10 Hz;
 • maksymalna energia impulsu: 100 mJ;
 • szerokość połówkowa impulsu: 40 ps;
 • rozbieżność: 0.4 mrad;

MONTAŻ: horyzontalny, sterowany komputerowo

 • śledzenie: krokowe;
 • możliwe obserwacje: niskie satelity, satelity LAGEOS i GLONASS;
 • minimalny krok: 1.8″;
 • laser w systemie Coude;

TELESKOP: Cassegrain

 • średnica zwierciadła głównego: 60 cm;
 • średnica zwierciadła wtórnego: 20 cm;
 • pole widzenia: 5′;

TELESKOP ŚLEDZĄCY: Maksutov

 • średnica: 20 cm;
 • pole widzenia: 1°;
 • kamera CCD;

FOTOPOWIELACZ: HAMAMATSU H5023;

LICZNIK INTERWAŁÓW CZASU: STANFORD SR620;

DYSKRYMINATOR: TENNELEC 454;

BAZA CZASU:

 • odbiornik czasu GPS TTS−3;
 • cezowy standard częstotliwości HP5071A;
 • dokładność rejestracji czasu: 100 ns;

KALIBRACJA:

 • zewnętrzna;
 • przed i po obserwacji;

PRECYZJA SYSTEMU: ± 5 mm;

CAŁKOWITA DOKŁADNOŚĆ SYSTEMU: ± 20 mm;

OPROGRAMOWANIE:

 • śledzenie w czasie rzeczywistym;
 • efemeryda: CPF;
 • opracowanie poobserwacyjne;
 • opracowanie wyników kalibracji;
 • wyznaczanie błędów teleskopu;
 • język: C, Fortran;

OBSŁUGA: jeden obserwator.

Przewiń do góry