Centrum Badań Kosmicznych PAN

tel. (+48) 224-966-200
Menu

Permanentna stacja GPS International GNSS Service (Borówiec)

Permanentna stacja GPS w Obserwatorium Astrogeodynamicznym w Borówcu zajmuje się obserwacją satelitów GPS w sieci International GNSS Service (IGNSS).

Stacja bierze udział w kilku projektach geodynamicznych:

  • Wchodzi w skład International GNSS Service (IGNSS), organizacji skupiającej ponad 200 ogólnoświatowych agencji, które łączą środki i permanentne dane stacji GPS&GLONASS (a w przyszłości także GALILEO) w celu uzyskania dokładnych wyników GPS&GLONASS (w przyszłości także GALILEO). IGS jest zaangażowana w dostarczanie najwyższej jakości danych i wyników jako standardu dla Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (Global Navigation Satellite Systems − GNSS). Obecnie w skład IGNSS wchodzą dwa systemy nawigacji: amerykański GPS i rosyjski GLONASS;
  • W ramach organizacji EUREF definiuje i realizuje Europejski Układ Odniesienia (projekt EUREF-POL), oraz Polski Układ Odniesienia (POLREF);
  • W ramach projektu CERGOP bierze udział w badaniach geodynamiki Europy Środkowej;
  • Prowadzi geodezyjne badania rejonu Morza Bałtyckiego (Baltic Sea Level Project);
  • Prowadzi badania geodynamiczne strefy Teisseyre’a – Tornquista (projekt SAGET).
Przewiń do góry