Centrum Badań Kosmicznych PAN

tel. (+48) 224-966-200
Menu

Laboratorium Finalnych Testów Funkcjonalnych Aparatury Satelitarnej i Lotniczej

Dzięki dofinansowaniu, które CBK PAN otrzymało ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013, Priorytet I – „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu”, Działanie 1.1 Wzmocnienie sektora badawczo-rozwojowego, została zakupiona aparatura i meble do nowego Laboratorium Finalnych Testów Funkcjonalnych Aparatury Satelitarnej i Lotniczej.

Laboratorium zostało zorganizowane w istniejących wcześniej, spełniających wymagania EPA (ElectroStatic Discharge Protection Area) pomieszczeniach w CBK PAN. Ten warunek jest szczególnie istotny dla specyfiki satelitarnej – uszkodzenie ESD bowiem może ujawnić się w aparaturze dopiero po pewnym czasie, kiedy już urządzenie będzie na orbicie i możliwości jego naprawy będą minimalne.

Do laboratorium zakupiono specjalne meble, w całości wykonane w technologii ESD, z zabezpieczeniem elektrostatycznym zgodnym z normami EN 61340-5-1 i EN 100015-1. Są to stoły laboratoryjne i robocze, kontenery z szufladami, szafy, krzesła, taborety i wózki. Meble te, w połączeniu z już istniejącą w laboratorium infrastrukturą (uziomy, kompletnie zmodyfikowana instalacja elektryczna, podłoga przewodząca prąd, zainstalowane w pomieszczeniach profesjonalne jonizatory powietrza) wraz z zakupionymi w ramach innych projektów indywidualnymi środkami ochrony ESD (odzież ochronna, opaski uziemiające, maty ESD, testery przewodności opasek i odzieży, właściwie zainstalowane stacje lutownicze) pozwalają na bezpieczną pracę z bardzo drogimi i wymagającymi modelami urządzeń satelitarnych.

Ze względu na brak kontroli czystości powietrza w tym pomieszczeniu, prowadzone są tutaj testy modeli inżynierskich i takich modeli kwalifikacyjnych aparatury, które nie wymagają zachowania czystości powietrza. Laboratorium rozpoczęło swoją pracę w 2011 roku i były w nim testowane podsystemy do pierwszych polskich satelitów naukowych BRITE-PL: Lem i Heweliusz, a także studenci Politechniki Warszawskiej, pod kierunkiem inżynierów z CBK PAN, integrowali w nim i testowali swojego satelitę studenckiego PW-SAT.

Laboratorium zostało wyposażone w kilka sterowników przemysłowych (dwie kasety National Instruments wyposażone w dedykowane karty pomiarowe oraz oprogramowanie LabView), a także w typowy sprzęt laboratoryjny (wysokiej klasy zestawy zasilające wspomagające pomiary małej i wielkiej częstotliwości, analizator spektrum Rohde&Schwarz z funkcją analizatora widma, zasilacze laboratoryjne DP 1308A, mierniki Fluke 287, programator PLD Silicon Sculptor 3, wszystkie urządzenia współpracujące z LabView).

Dzięki utworzeniu nowego specjalistycznego Laboratorium Testów Funkcjonalnych Aparatury Satelitarnej i Lotniczej oraz tym samym poszerzeniu infrastruktury CBK PAN, możliwe stało się większe zaangażowanie pracowników CBK PAN w nowe projekty satelitarne i lotnicze.

Przewiń do góry