Centrum Badań Kosmicznych PAN

tel. (+48) 224-966-200
Menu

Projekty

Analiza zgodności hydrologicznych funkcji pobudzenia bieguna ziemskiego otrzymanych z danych misji GRACE i GRACE Follow-On z hydrologicznym sygnałem w obserwowanym pobudzeniu ruchu bieguna ziemskiego

Głównym celem projektu jest dokładna analiza i porównanie wszystkich dostępnych rozwiązań czasowych misji GRACE i w celu badania zmian w ruchu bieguna ziemskiego. Celem takiej analizy jest ocena błędów funkcji pobudzenia bieguna wyznaczonych na podstawie różnych rozwiązań GRACE, a także zbadanie zgodności między poszczególnymi seriami. Ważną częścią projektu będzie wskazanie przyczyn rozbieżności między pomiędzy poszczególnymi rozwiązaniami. To zadanie będzie wymagało dokładnej analizy algorytmów obliczeniowych i modeli używanych do opracowania rozwiązań GRACE. Analizy będą obejmowały także serie z nowej misji GRACE Follow-On, które wcześniej nie były analizowane. Kolejnym celem projektu jest stworzenie rozwiązania kombinowanego GRACE, opartego na aktualnie dostępnych modelach czasowych, w clelu zminimalizowania błędu wyznaczenia hydrologicznej funkcji pobudzenia bieguna ziemskiego. Nasze rozwiązanie kombinowane będzie się wyróżniało tym, że opracowane zostanie specjalnie dla potrzeb badania zmian ruchu bieguna ziemskiego.

Kierownik projektu: Justyna Śliwińska 
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki (Preludium)
Wartość zadań: 177 400 PLN
Okres realizacji
: 21 czerwca 2019 – 20 czerwca 2022

Przewiń do góry