Centrum Badań Kosmicznych PAN

tel. (+48) 224-966-200
Menu

Analiza wpływu interferencji fal wtórnych na obserwacje systemu Galileo

W ramach Seminarium ZGP/KGiAG referat pod tytułem Analiza wpływu interferencji fal wtórnych na obserwacje systemu Galileo
wygłosi: mgr. inż. Maciej Grzymała (Wydz. Geodezji i Kartografii PW)

Seminarium odbędzie się 29 października 2021 (piątek), o godz. 13:15,
via webex.

Streszczenie: Zjawisko interferencji fal wtórnych jest jednym z głównych źródeł błędów w precyzyjnym pozycjonowaniu GNSS. Wraz z rozwojem nowych systemów nawigacyjnych, takich jak system Galileo, do użytku wchodzą zmodernizowane sygnały, które w teorii zapewniać mają zwiększoną odporność na wpływ tego zjawiska względem niezmodernizowanych obserwacji systemu GPS. Weryfikacje tego stwierdzenia obrano jako cel niniejszej pracy. Wpływ wielotorowości wyznaczono w postaci wielkości statystycznych, zarówno w dziedzinie obserwacji, dla pomiarów kodowych i fazowych, jak i dla wyników
pozycjonowania. Analizy przeprowadzono z wykorzystaniem kombinacji
liniowej obserwacji kodowych i fazowych: kod minus faza; obserwacji
różnicowych na bazie o krótkiej długości oraz transformacji falkowej. W
prezentacji przedstawione zostaną otrzymane wyniki.

Przewiń do góry