Centrum Badań Kosmicznych PAN

tel. (+48) 224-966-200
Menu

Patronaty Centrum

O patronat honorowy Centrum Badań Kosmicznych PAN mogą się ubiegać główni organizatorzy przedsięwzięć o randze międzynarodowej, ogólnopolskiej i regionalnej, w tym projektów społecznych, imprez i wydarzeń. Wniosek  o objęcie patronatem honorowym należy składać wyłącznie w formie pisemnej i przesłać na adres e-mail: patronaty@cbk.waw.pl razem z wypełnionym formularzem do wniosku. Złożenie wniosku oznacza akceptację warunków obejmowania przedsięwzięć patronatem honorowym przez CBK PAN.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem patronatu, ani ze zgodą Dyrektora CBK PAN na udział w komitecie honorowym przedsięwzięcia. Organizator, w odpowiedzi na złożony wniosek, otrzyma pisemną odpowiedź zawierającą zgodę lub odmowę udzielenia patronatu honorowego. Informacja o udzielonym patronacie zostanie umieszczona na stronie internetowej CBK PAN.

Wydarzenia dotychczas objęte honorowym patronatem CBK
 • Obchody IAU100 w Polsce; Polska, 2019.
 • Konkurs na nazwy planet pozasłonecznych IAU100 NameExoWorlds; Polska, maj-grudzień 2019.
 • II Konferencja Górnictwa Kosmicznego; Kraków, 16 maja 2019.
 • Konkurs Lego PCSpacePrinter – Into Orbit; miejsce: Wałcz/ Leage, 2019.
 • XVII Ogólnopolska Sesja Kół Naukowych Fizyków; Warszawa, 14-17 grudnia 2018.
 • GIS Day 2018 SGGW ; Warszawa, 23 listopada 2018.
 • World Space Week – Wrocław; Wrocław, 5 października 2018.
 • Konferencja Near Space 2018; Toruń, 22 września 2018.
 • I Studencka Konferencja Górnictwa Kosmicznego; Kraków, 24 maja 2018.
 • Piknik naukowy Sobieskiego; Warszawa, 19 października 2017.
 • Konferencja Near Space 2017; Toruń, 20 maja 2017.
 • III Konferencja Naukowa „Geofizyka w Kosmosie”; Chorzów, 14-15 maja 2017.
 • Symulacja analogowej misji marsjańskiej EXO.17; Utah (USA), 11-26 marca 2017.
 • IV Polski Kongres Przedsiębiorczości; Lublin, 27-28 października 2016.
 • Konferencja Near Space; Toruń, 16 kwietnia 2016.
Przewiń do góry