Centrum Badań Kosmicznych PAN

tel. (+48) 224-966-200
Menu

Oprogramowanie

Oprogramowanie opracowane przez ZOZ

IncSIM

IncSIM to aplikacja która umożliwia automatyczne obliczenie wskaźników krajobrazu. Są to współczynniki statystyczne, które zawierają informacje o wielkości, ilości lub stężenia danej charakterystyki na fragmencie zobrazowania.

Czytaj więcej »
Przewiń do góry