Centrum Badań Kosmicznych PAN

tel. (+48) 224-966-200
Menu

Historia

Zarys historii Centrum Badań Kosmicznych PAN.

 • 1976. 29 września Prezydium PAN powołuje do życia Centrum Badań Kosmicznych PAN
 • 1977. 1 lutego Centrum Badań Kosmicznych oficjalnie rozpoczyna działalność. Kadra naukowa powstała z połączenia niedużych grup badawczych z Instytutu Geofizyki PAN, Obserwatorium Astronomicznego UW, PW i Instytutu Maszyn Matematycznych. Do Centrum włączono też Astronomiczne Obserwatorium Szerokościowe w Borowcu (obecnie: Obserwatorium Astrogeodynamiczne) k. Poznania oraz wrocławską Pracownię Heliofizyki Zakładu Astronomii PAN (obecnie: Zakład Fizyki Słońca).
 • 1979. JONOSOND na satelicie Interkosmos – pierwszy eksperyment kosmiczny, samodzielnie przeprowadzony przez Centrum Badań Kosmicznych PAN. Zapoczątkował serię doświadczalnych badań emisji radiowej jonosfery Ziemi wzbudzanej czynnikami zewnętrznymi.
 • 1986. Wykonanie przyrządu APV-N na misji VEGA do komet Halleya
 • 1989. Projekt AKTYWNY – satelita Interkosmos -24
 • 1991. APEX, Rozpoczęcie przez Centrum Badań Kosmicznych PAN współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA) i uczestniczenia w jej misjach. W wyniku tej współpracy pojawiły się dwa nowe kierunki badań – badania własności termicznych atmosfer i powierzchni ciał Układu Słonecznego (misje CASSINI i ROSETTA) oraz teledetekcyjne badania Marsa, Wenus i Merkurego (misje MARS EXPRESS, VENUS EXPRESS, BepiColombo).
 • 1999. Zawarcie umowy między Polską a Europejską Organizacją Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (Eumetsat) o współpracy, którą kolejno ratyfikowano w październiku 2001 roku i przedłużano w latach 2004 i 2007.
 • 2002. Centrum Badań Kosmicznych uczestniczy w budowie przyrządów astrofizycznych na misji INTEGRAL. 24 styczeń – porozumienie o współpracy między Polską a ESA w dziedzinie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej do celów pokojowych.
 • 2006. Przeprowadzenie eksperymentu COMPAS
 • 2007. Ratyfikacja porozumienia między Polską a ESA o Europejskim Państwie Współpracującym- ECS, podpisano program PECS – co najmniej 1.2 mln euro rocznie, 5 lat.
 • 2008. Centrum Badań Kosmicznych PAN uczestniczy w budowie przyrządów astrofizycznych na misji HERSCHEL

Więcej z historii CBK PAN:

Przewiń do góry