Centrum Badań Kosmicznych PAN

tel. (+48) 224-966-200
Menu

Szkoła Doktorska GeoPlanet

Cd roku akademickiego 2019/2020 CBK PAN oferuje studia doktoranckie w zakresie nauk o Ziemi i środowisku w ramach Szkoły Doktorskiej GeoPlanet. Studia trwają cztery lata i kończą się złożeniem rozprawy doktorskiej. W trakcie trwania studiów doktorant uczęszcza na wykłady i uczestniczy w badaniach pod kierunkiem opiekuna naukowego. Każdy doktorant otrzymuje stypendium doktoranckie w wysokości 2100 zł. Doktoranci mogą również uczestniczyć w projektach finansowanych ze środków NCN, MNiSW, Komisji Europejskiej. Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020 została zakończona.
 
Wszelkich informacji na temat studiów udziela:
koordynator studiów doktoranckich prof. Wiesław Macek e-mail macek@cbk.waw.pl, tel; 22 49 66 309 sekretariat studium Monika Kowalczyk email: studium@cbk.waw.pl, tel. 22 49 66 236.
 
Merytorycznych informacji udzielają promotorzy (patrz lista proponowanych tematów prac).
 
 
Przewiń do góry