Centrum Badań Kosmicznych PAN

tel. (+48) 224-966-200
Menu
12 marca 2021

COSPAR – raport o badaniach kosmicznych w Polsce w 2020 roku

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym raportem o badaniach kosmicznych w Polsce w 2020 roku, opracowanym na potrzeby Komitetu do spraw Badań Przestrzeni Kosmicznej (COSPAR, ang. Committee for Space Research). Obszerny dokument powstał we współpracy Centrum Badań Kosmicznych PAN oraz Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN (KBKiS).

Raport podzielono na następujące rozdziały: Geodezja satelitarna, Teledetekcja, Fizyka przestrzeni kosmicznej, Astronautyka i technologie kosmiczne, Astrobiologia i medycyna kosmiczna, Prawo i polityka kosmiczna.

Publikacja dostępna jest pod tym linkiem

COSPAR jest prestiżową, ogólnoświatową organizacją, utworzoną przez Międzynarodową Radę Unii Naukowych (ICSU), której zadaniem jest promowanie i koordynacja badań kosmosu na poziomie międzynarodowym, a szczególnie wymiana i rozpowszechnianie informacji z zakresu badań kosmosu. Obecnie COSPAR tworzą 44 kraje, w tym aktywnie uczestniczy w nim również Polska od 1960 roku. Międzynarodowa konferencja COSPAR odbyła się dwa razy w Warszawie w latach 1963 i 2000. 44 konferencja zaplanowana jest na 2022 rok w Grecji.

Przewiń do góry